Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta pētījumi

Pētījuma nosakums Pētījuma apraksts Prezentācija
Ģimeniskai videi pietuvināta
ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālā pakalpojuma nodrošināšana ārpus ģimenes aprūpē VSAC “Rīga”
esošiem bērniem
Lasīt Skatīt
Aprūpes mājās
pakalpojuma sniedzēju
izvēles iespējas
Skatīt
Jaunie pakalpojumi 2023. gadā Skatīt
Kas traucē Rīgai kļūt par pieejamāko pilsēti Eiropā, 2022 Lasīt Skatīt
RPBJC darbības izvērtējums, 2022 Lasīt Skatīt
Vaučeru cenu izmaiņu analīze, 2022 Lasīt Skatīt
Aprūpētāju noslodze attiecībā pret klientu skaitu Rīgas Sociālās aprūpes centros, 2022 Lasīt Skatīt
Atbalsta pakalpojums ģimenēm, kuras audzina bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, izvērtējums, 2022 Lasīt Skatīt
RSAC “Gaiļezers”iemītnieku aptaujas rezultāti, 2021 Skatīt
RPBJC jauniešu sociālās funkcionēšans anketu analīze, 2021 Skatīt
RSAC “Mežciems” iemītnieku aptaujas rezultātu analīze, 2021 Skatīt
Azartspēļu atkarības sociālās sekas Lasīt Skatīt
Bezpajumtniecība Rīgā, 2021 Skatīt
Pētījums par sieviešu, kuras cietušas no vardarbības, problemātiku, 2021 Lasīt Skatīt
Ilgstošas aprūpes cenas, izdevumu un rindu analīze un prognoze, 2020 Lasīt Skatīt
Jauniešu ar uzvedības traucējumiem programmu izvērtējums 2, 2020 Lasīt Skatīt
Aprūpētāju noslodze attiecībā pret klientu skaitu Rīgas Sociālās aprūpes centros, 2020 Skatīt
Atbalsta pakalpojums ģimenēm, kurās aug bērns ar funkcionāliem traucējumiem, 2020 Lasīt Skatīt
Pakalpojuma “Aprūpe mājās” izvērtējums, 2020 Lasīt Skatīt
Aprūpētāju noslodze attiecībā pret klientu skaitu Rīgas Sociālās aprūpes centros, 2019 Skatīt
Transporta pakalpojuma personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās, izvērtējums, 2019 Lasīt Skatīt
Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem pāreja no izglītības uz nodarbinātību, 2019 Lasīt Skatīt
Ģimenes asistenta pakalpojuma Rīgas pašvaldībā izvērtējums, 2018 Lasīt Skatīt
Jauniešu ar uzvedības traucējumiem programmu izvērtējums, 2018 Lasīt Skatīt
Autiskā spektra traucējumi un pakalpojumi Rīgas pilsētā, 2018 Lasīt Skatīt
Rīgas pašvaldības pabalstu ietekme uz nabadzību, 2018 Lasīt Skatīt
Bāreņu sociālās funkcionēšanas izvērtējums, 2018 Lasīt Skatīt
Pansionāta “Rauda” pakalpojuma izvērtējums, 2017 Lasīt Skatīt