Vakances

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta un pakļautības iestāžu personu datu apstrāde, organizējot personāla atlasi

Pārzinis personas datu apstrādei: Rīgas pilsētas pašvaldība, reģ.Nr. 90011524360 (Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departaments, pakļautības iestāžu izsludinātajos konkursos – attiecīgā pakļautības iestāde), adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010, tālrunis 67105190, elektroniskā pasta adrese: dl@riga.lv

Mērķis personas datu apstrādei: Darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai

Informācija par personas datu apstrādi, ko veic Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departaments un pakļautības iestādes

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto pienākumu izpilde: Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts, Darba likums.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Iekšējie noteikumi 18.10.2022 Nr. RD-22-48-nti “Noteikumi par personāla atlases privātuma politiku”
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 


RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LABKLĀJĪBAS DEPARTAMENTA VAKANCES
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departaments izsludina Sociālās pārvaldes Sociālo pakalpojumu nodaļas pilngadīgām personām galvenā speciālista – eksperta (ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā) (profesijas kods: 2422 10)  amata pretendentu konkursu Konkurss
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departaments izsludina Veselības pārvaldes Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas Galvenā speciālista – eksperta ( profesijas kods: 2422 10) amata pretendentu konkursu Konkurss
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departaments pagarina Administratīvās pārvaldes Projektu koordinācijas nodaļas galvenā speciālista-eksperta (profesijas kods: 2422 10) amata pretendentu konkursu Konkurss
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departaments atkārtoti izsludina Iekšējās audita nodaļas Auditora – eksperta (profesijas kods: 2411 07) amata pretendentu konkursu Konkurss

RĪGAS SOCIĀLĀ DIENESTA VAKANCES
Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālā darbinieka darbā ar sociālo gadījumu (profesijas kods 2635 01)  TC “Krasts” amata pretendentu konkursu Konkurss
Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālā darbinieka (darbā ar ģimenēm un bērniem) (profesijas kods 2635 03)  TC “Krasts” amata pretendentu konkursu Konkurss
Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālā darbinieka (darbā ar ģimenēm un bērniem) (profesijas kods 2635 03)  TC “Pļavnieki” amata pretendentu konkursu Konkurss
Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālās palīdzības organizatora (profesijas kods 3412 03) TC “Pļavnieki”  amata pretendentu konkursu Konkurss
 Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālā darbinieka (darbā ar pilngadīgām personām sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomā ( profeisjas kods 2635 01) TC “Āgenskalns” amata peretendentu konkursu
Konkurss
Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālā darbinieka darbā ar sociālo gadījumu (profesijas kods 2635 01)  TC “Āgenskalns” amata pretendentu konkursu Konkurss
Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālā darbinieka (darbā ar ģimenēm un bērniem) (profesijas kods 2635 03)  Ziemeļu rajonā amata pretendentu konkursu Konkurss
Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālā darbinieka (darbā ar ģimenēm un bērniem) (profesijas kods 2635 03)  TC “Daugava” amata pretendentu konkursu Konkurss
Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālā darbinieka (darbā ar ģimenēm un bērniem) (profesijas kods 2635 03)  TC “Dzirciems” amata pretendentu konkursu Konkurss
Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālā darbinieka (darbā ar ģimenēm un bērniem) (profesijas kods 2635 03)  TC “Imanta” amata pretendentu konkursu Konkurss
Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālā darbinieka (sociālās palīdzības jomā) (profesijas kods 2635 01)  TC “Avoti” amata pretendentu konkursu Konkurss
Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālā darbinieka darbā ar sociālo gadījumu (profesijas kods 2635 01)  TC “Dzirciems” amata pretendentu konkursu Konkurss
Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālā darbinieka darbā ar sociālo gadījumu (profesijas kods 2635 01)  TC “Imanta” amata pretendentu konkursu Konkurss
Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālā aprūpētāja (profesijas kods 3412 01)  amata pretendentu konkursu Konkurss
Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālās palīdzības organizatora (profesijas kods 3412 03) TC “Daugava”  amata pretendentu konkursu Konkurss
Rīgas Sociālais dienests izsludina saimniecības vadītāja (saimniecisko pamatlīdzekļu, inventāra, datortehnikas, sakaru un citas  biroja tehnikas dokumentācijas jomā) (profesijas kods 5151 03)  amata pretendentu konkursu Konkurss
Rīgas Sociālais dienests izsludina Finanšu plānošanas un uzskaites nodaļas vadītāja amata pretendentu konkursu (profesijas kods 1211 50)
Konkurss
Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālā darbinieka darbā ar sociālo gadījumu (profesijas kods 2635 01) TC “Dzirciems” amata pretendentu konkursu Konkurss
Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālās palīdzības organizators (profesijas kods 3412 03) TC “Ziemeļi” amata pretendentu konkursu Konkurss
Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālās palīdzības organizators (profesijas kods 3412 03) TC “Purvciems” amata pretendentu konkursu Konkurss
Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālās palīdzības organizators (profesijas kods 3412 03) TC “Krasts” amata pretendentu konkursu Konkurss
Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālā darbinieka darbam ar ģimenēm un bērniem (profesijas kods 2635 03) TC “Pļavnieki” amata pretendentu konkursu Konkurss
Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālā darbinieka darbā ar sociālo gadījumus (profesijas kods 2635 01) TC “Krasts” amata pretendentu konkursu Konkurss
Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālā darbinieka darbā ar sociālo gadījumu (profesijas kods 2635 01) TC “Imanta” amata pretendentu konkursu Konkurss
Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālā darbinieka darbā ar sociālo gadījumu (profesijas kods 2635 01) TC “Āgenskalns” amata pretendentu konkursu Konkurss
Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālā darbinieka (sociālās palīdzības jomā) (profesijas kods 2635 01) TC “Avoti” amata pretendentu konkursu Konkurss
Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālā darbinieka (darbā ar pilngadīgām personām sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā) (profesijas kods 2635 01) TC “Āgenskalns” amata pretendentu konkursu Konkurss
Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālā darbinieka darbam ar ģimenēm un bērniem (profesijas kods 2635 03) TC “Purvciems” amata pretendentu konkursu Konkurss
Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālā darbinieka darbam ar ģimenēm un bērniem (profesijas kods 2635 03) TC “Pļavnieki” amata pretendentu konkursu Konkurss
Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālā darbinieka darbam ar ģimenēm un bērniem (profesijas kods 2635 03) TC “Krasts” amata pretendentu konkursu Konkurss
Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālā darbinieka darbam ar ģimenēm un bērniem (profesijas kods 2635 03) TC “Imanta” amata pretendentu konkursu Konkurss
Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālā darbinieka darbam ar ģimenēm un bērniem (profesijas kods 2635 03) TC “Dzirciems” amata pretendentu konkursu Konkurss
Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālā darbinieka darbam ar ģimenēm un bērniem (profesijas kods 2635 03) TC “Daugava” amata pretendentu konkursu Konkurss
Rīgas Sociālais dienests izsludina datu bāzes analītiķa (profesijas kods 2521 01) amata pretendentu konkursu Konkurss
Rīgas Sociālais dienests izsludina ergoterapeita ( profesijas kods 2264 04)  amata pretendentu konkursu Konkurss

RĪGAS BĒRNU, JAUNIEŠU UN ĢIMEŅU SOCIĀLĀ ATBALSTA CENTRA VAKANCES
Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centrs izsludina Vecākā personāla inspektora (profesijas kods: 2423 04) amata pretendentu konkursu Konkurss
Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centrs izsludina Atbildīgā lietvedības speciālista (profesijas kods: 3341 04) amata pretendentu konkursu Konkurss
Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centrs izsludina Galvenā lietvedības speciālista (profesijas kods: 3341 03) amata pretendentu konkursu Konkurss
Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centrs izsludina Saimniecības nodaļas vadītāja  (profesijas kods:1219 27) amata pretendentu konkursu Konkurss

RĪGAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA “MEŽCIEMS” VAKANCES

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” izsludina sociālā aprūpētāja (profesijas kods: 3412 01) amata pretendentu konkursu Konkurss
Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” izsludina aprūpētāja (profesijas kods: 5322 02) amata pretendentu konkursu Konkurss

RĪGAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA “STELLA MARIS” VAKANCES

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Stella maris” izsludina sociālā darbinieka (profesijas kods: 2635 01) amata pretendentu konkursu Konkurss
Rīgas sociālās aprūpes centrs “Stella maris” izsludina  aprūpētāja (profesijas kods: 5322 02) amata pretendentu konkursu Konkurss
Rīgas sociālās aprūpes centrs “Stella maris” izsludina sociālā aprūpētāja (profesijas kods: 3412 01) amata pretendentu konkursu Konkurss

RĪGAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA “GAIĻEZERS” VAKANCES
Rīgas sociālās aprūpes centrs „Gaiļezers” izsludina Sociālās aprūpes nodaļas sociālā rehabilitētāja (profesijas kods: 3412 02) amata pretendenta konkursu  Konkurss
Rīgas sociālās aprūpes centrs „Gaiļezers” izsludina Sociālās aprūpes nodaļas sociālā aprūpētāja (profesijas kods: 3412 01) amata pretendenta konkursu Konkurss
Rīgas sociālās aprūpes centrs „Gaiļezers” meklē APRŪPĒTĀJUS (profesijas kods: 5322 02) Aicinām darbā
Rīgas sociālās aprūpes centrs “Gaiļezers” meklē VEĻAS MAZGĀTĀJUS (profesijas kods: 9121 01)
Aicinām darbā

RĪGAS PATVERSMES VAKANCES
Rīgas patversme izsludina apkopēja (profesijas kods 9112 01) Saimniecības nodaļā (Eiženijas iela 1E) pretendentu konkursu uz nenoteiktu laiku Konkurss