Infografikas

Atvieglojumu saņemšanai 2024. gadam-pagarināts termiņš elektroniskās saziņas kanāla reģistrēšanai!

Interešu un ārpusskolas izglītība bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Rīgas pašvaldības teritorijā

Funkcionālie traucējumi bērnam, vecākam, personai

Lasīšanas programmas cilvēkiem ar redzes traucējumiem

LM infografika par asistenta pakalpojuma piešķiršanas soļiem pilngadīgajiem

LM infografika par atbalstu pilngadīgai personai ar invaliditāti

SIA ”Mājas aprūpe” Rīgas pašvaldības finansētais pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem dzīvesvietā

Infografika par pilnveidotā asistenta pakalpojumu bērniem

Par brīvprātīgo palīdzību Rīgas pilsētas pašvaldībā

Informācija rīdziniekiem

Sociālie pakalpojumi Rīgas pilsētas pašvaldībā

Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas pašvaldībā

Vai pie durvīm klauvē Rīgas Sociālā dienesta sociālais darbinieks?

Ģimeņu atbalsta reģistrs

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT)

Zupas virtuves, kuras līdzfinansē Rīgas pilsētas pašvaldība

Resursu centra sievietēm “Marta” pakalpojums cilvēku tirdzniecībā cietušām personām

Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā ?

Juridiskās palīdzības administrācijas info lapa

Viltus ziņas ir lipīgas!

Valsts kompensācijas cietušajiem

Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības

Jauniešiem:

Kā Jauniešu atbalsta centrs Tev var būt noderīgs?

Informācija par dzīvokļa pabalstu

Informācija par sociālajām garantijām jauniešiem

Informācija jauniešiem par papildus atbalstu

Labklājības ministrija: Atbalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, sasniedzot pilngadību