Viegli lasīt

Diennakts aprūpes centri

Diennakts aprūpes centri (lai atvērtu saiti, uzklikšķiniet uz tās)

Buklets par pansionātiem vieglajā valodā

Buklets vieglajā valodā par pansionātiem (lai atvērtu, uzklikšķināt uz saites)

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centri

Pieaugušajiem, kuri nespēj par sevi parūpēties vecuma vai veselības stāvokļa dēļ,  Rīgas pašvaldība piešķir iespēju dzīvot diennakts aprūpes centrā. Plašāku informāciju par pakalpojuma saņemšanu lasiet šeit:
•detalizēta informācija par pakalpojumu portālā Latvija.lv;
•informatīvais buklets;
•pakalpojuma apraksts vieglajā valodā.

Kurš var saņemt pakalpojumu?
Diennakts aprūpes centra pakalpojumu var saņemt:
•pensionāri, kuriem nav pietiekami ar Sociālā dienesta sniegtajiem aprūpes pakalpojumiem mājās;
•cilvēki ar I vai II grupas invaliditāti, kuriem nav pietiekami ar Sociālā dienesta sniegtajiem aprūpes pakalpojumiem mājās;
•cilvēki bez noteiktas dzīvesvietas, kuriem piešķirta aprūpe no 18 līdz 35 stundām nedēļā, taču trīs mēnešu laikā nav bijis iespējams nodrošināt aprūpi dzīvesvietā.

Kā saņemt pakalpojumu?
Lai saņemtu diennakts aprūpes centra pakalpojumu, Rīgas Sociālajā dienestā ir jāiesniedz:
•iesniegums;
•ģimenes ārsta izziņa par cilvēka veselības stāvokli un aprūpes ieteikumiem;
•izziņa par cilvēka ienākumiem;
•citi dokumenti, ja nepieciešams.
Cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem jāiesniedz arī psihiatra atzinums.
Sociālais dienests viena mēneša laikā izvērtē pieteikumu un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu.

Kas iekļauts pakalpojumā?
Diennakts aprūpes centra klientiem nodrošina:
•mēbelētu dzīvesvietu;
•sadzīvei nepieciešamos priekšmetus;
•veļu, apģērbu un apavus;
•iespēju reģistrēties pie ģimenes ārsta aprūpes centrā;
•ģimenes ārsta un citu ārstu noteikto ārstēšanas plāna izpildi;
•brīvā laika aktivitātes;
•kultūras pasākumus;
•pēc vēlēšanās – atbilstoši cilvēka ticībai – garīgo aprūpi;
•palīdzību dažādās situācijās, piemēram, dokumentu kārtošana, saziņa ar tuviniekiem, veselības vai ķermeņa aprūpes speciālistu konsultācijas.

Kas maksā par diennakts aprūpes centru?
Par dzīvi diennakts aprūpes centrā maksā pats klients, un maksa ir atkarīga no aprūpes centra veida.
1) Dzīvojot Rīgas pašvaldības aprūpes centrā vai aprūpes centrā, ar ko Rīgas pašvaldība ir noslēgusi līgumu, klientam ir jāmaksā par pakalpojumu līdz 85% no saviem ienākumiem. Klients maksā no šādiem ienākumiem:
•pensija;
•pensijas piemaksa;
•sociālā nodrošinājuma pabalsts;
•citi pabalsti, tai skaitā transporta pabalsts cilvēkam ar kustību traucējumiem.
Ja 85% no klienta ienākumiem nenosedz maksu par dzīvi aprūpes centrā, Rīgas pašvaldība samaksā trūkstošo summu.

2) Dzīvojot valsts “Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā” iekļautā aprūpes centrā, klientam ir jāmaksā līdz 85% no saviem ienākumiem. Klients maksā no šādiem ienākumiem:
•pensija;
•pensijas piemaksa;
•sociālā nodrošinājuma pabalsts;
•citi pabalsti, tai skaitā transporta pabalsts cilvēkam ar kustību traucējumiem un īpašās kopšanas pabalsta.

Ja 85% no klienta ienākumiem nenosedz maksu par dzīvi aprūpes centrā, Rīgas pašvaldība piemaksā:
•līdz 500 eiro mēnesī par vispārējā tipa aprūpes centru;
•līdz 800 eiro mēnesi par ģimenes tipa aprūpes centru.

Ja ar klienta un pašvaldības nodrošināto summu nevar segt maksu par dzīvi aprūpes centrā, atlikušo daļu var samaksāt klienta piederīgie vai citi cilvēki vai organizācijas. Klients var izvēlēties arī citu diennakts aprūpes centru. Diennakts aprūpes centru saraksts sniegts zemāk.
Cilvēki, kuri pēc dzīves diennakts aprūpes centrā sāk patstāvīgu dzīvi, var saņemt 430 eiro pabalstu.

Kas var saņemt pabalstu?
Pabalstu patstāvīgas dzīves sākšanai pēc dzīves diennakts aprūpes centrā var saņemt cilvēki, kuri atbilst šādiem nosacījumiem:
•cilvēks iepriekš saņēma diennakts aprūpes centra pakalpojumu no Rīgas Sociālā dienesta;
•cilvēks pēc rehabilitācijas var sākt dzīvot patstāvīgi;
•cilvēka ienākumi nav lielāki par maznodrošinātai personai noteiktajiem ienākumiem;
•cilvēkam Rīgas dome piešķīrusi telpu dzīvošanai, un cilvēks piekritis to īrēt.
Pabalstu piešķir, lai cilvēks varētu iegādāties patstāvīgai dzīvei nepieciešamos priekšmetus, piemēram, gultu, skapi, galdu, krēslu, ledusskapi.

Kā pieteikties pabalstam?
Lai saņemtu vienreizēju 430 eiro pabalstu, cilvēkam Rīgas Sociālajā dienestā jāiesniedz šādi dokumenti:
•iesniegums ar lūgumu piešķirt pabalstu;
•diennakts aprūpes centra vadītāja lēmums, ka cilvēks var sākt dzīvot patstāvīgi;
•Rīgas domes lēmums, ka cilvēkam izīrēta telpa dzīvošanai.

DIENNAKTS APRŪPES CENTRU SARAKSTS
Pakalpojuma cenas var mainīties. Jaunās cenas tīmekļa vietnē publicē tad, kad parakstīta vienošanās par cenu maiņu.
Rīgas pašvaldības diennakts aprūpes centri pieaugušajiem un centri, ar kuriem Rīgas pašvaldībai noslēgts iepirkuma līgums. Tabulā norādīts, cik Rīgas iedzīvotājus var uzņemt centrā un kāda ir pakalpojuma maksa dienā.

Diennakts aprūpes centri pieaugušajiem, kas iekļauti valsts “Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā” un ar ko Rīgas pašvaldībai noslēgts sadarbības līgums. Tabulā norādīta pakalpojuma maksa dienā. Par šiem vispārējā tipa aprūpes centriem Rīgas pašvaldība piemaksā līdz 500 eiro mēnesī.

Diennakts aprūpes centri pieaugušajiem, kas iekļauti valsts “Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā” un ar ko Rīgas pašvaldībai noslēgts sadarbības līgums. Tabulā norādīta pakalpojuma maksa dienā. Par šiem ģimenes tipa aprūpes centriem Rīgas pašvaldība piemaksā līdz 800 eiro mēnesī.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rīgas domes Labklājības departaments

Mēs dzīvojam lielākajā Latvijas pilsētā Rīgā.

Vēlēšanās Rīgas iedzīvotāji ievēl savu pašvaldību.

Pašvaldība ir pašu rīdzinieku ievēlēta vara.

Pašvaldībā ievēlētie cilvēki strādā Rīgas domē,

viņi rūpējas par rīdzinieku vajadzībām,

aizstāv rīdzinieku intereses.

Rīgas domē ir vairāki departamenti-

piemēram, Satiksmes, Mājokļu un vides, Labklājības.

Labklājības departaments vada

sociālo darbu Rīgas pilsētā.

Labklājības departaments rūpējas,

lai iedzīvotāji saņemtu sociālos pakalpojumu un palīdzību,

lai rīdzinieki varētu laicīgi griezties pie ārstiem,

lai viņi uzlabotu savu veselību.

Labklājības departaments atbalsta rīdzinieku ģimenes,

rūpējas par bērnu tiesību aizsardzību.

Labklājības departaments rūpējas par rīdziniekiem,

kuriem nav darba.

Kontakti

Rīgas domes Labklājības departamenta adrese ir:

Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV – 1010

Tālrunis: 67105151

E-pasts: dl@riga.lv

 

Rīgas domes Labklājības departamenta darbinieki,

Tikai īpašos gadījumos uzklausa rīdziniekus.

Piemēram, ja jums ir sūdzības par

sociālo darbinieku darbu,

jums šķiet, ka viņi nav pieņēmuši taisnīgu lēmumu.

 

Informatīvais tālrunis

Katrs rīdzinieks,

kurš nonācis grūtā situācijā,

kuram vajadzīga palīdzība vai atbalsts,

var piezvanīt uz Rīgas domes Labklājības departamenta

bezmaksas informatīvo tālruni 80005055.

Tālrunis darbojas darba dienās.

Ārpus darba laika strādā balss pastkastīte.

Var arī zvanīt uz Rīgas Sociālā dienesta tālruni 67105048 vai 25770080.

Tālrunis darbojas tikai darba dienās.

Darbinieki pa tālruni paskaidro katram,

kādu palīdzību un atbalstu var saņemt.

Informācija un konsultācijas Rīgas Sociālajā dienestā ir bez maksas.

Ja vēlaties saņemt psiholoģisku palīdzību,

zvaniet uz tālruni 67222922.

Šo tālruni sauc par uzticības tālruni.

Uzticības tālrunis strādā visu diennakti.

Īpašas situācijas gadījumā var zvanīt uz tālruni 112.

Ja jums ir veselības problēmas, varat zvanīt uz  tālruni 113.

Uz šo tālruni jāzvana,

ja ir apdraudēta jūsu vai tuvinieku veselība vai dzīvība.

Tālruņi 112 un 113 ir bezmaksas

tie strādā visu diennakti.

 

Rīgas Sociālais dienests

Lai palīdzētu rīdziniekiem,

kuri paši nespēj risināt problēmas

Labklājības departamentā strādā Sociālais dienests.

Lai saņemtu palīdzību,

rīdziniekiem jāvēršas Rīgas Sociālā dienesta

nodaļu teritoriālajos centros pie sociālā darba speciālista.

Izvēlieties centru pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai!

Rīgas Sociālā dienesta nodaļu teritoriālo centru adreses. Lai pieteiktu vizīti jāzvana 67105048 vai 25770080.

LATGALES RAJONA NODAĻA
Teritoriālais centrs ”Avoti”
Avotu iela 31 k2, Rīga, LV-1009

Teritoriālais centrs ”Krasts”
Daugavpils iela 31, Rīga, LV – 1003

Teritoriālais centrs ”Daugava”
Aglonas iela 35 k-1 , Rīga, LV – 1057
Informācijas tālrunis 67181437

Teritoriālais centrs ”Pļavnieki”
Salnas iela 2, Rīga, LV – 1021

PĀRDAUGAVAS RAJONA NODAĻA
Teritoriālais centrs ”Āgenskalns”
E.Smiļģa iela 46, Rīga, LV – 1002

Teritoriālais centrs ”Dzirciems”
Baldones iela 2, Rīga, LV – 1007

Teritoriālais centrs ”Bolderāja”
Mežrozīšu iela 43, Rīga, LV – 1016

Teritoriālais centrs “Imanta”
Imantas 8. līnija 1 k-2

ZIEMEĻU RAJONA NODAĻA
Teritoriālais centrs ”Vidzeme”
Vidrižu iela 1A, Rīga, LV – 1006

Brīvības gatve 266, Rīga, LV-1006

Teritoriālais centrs ”Purvciems”
Pērnavas iela 1, Rīga, LV – 1012

Ieriķu iela 2b, Rīga, LV-1084

Teritoriālais centrs ”Ziemeļi”
Hanzas iela 7, Rīga, LV – 1045

Kā rīkoties, ja esat nonācis grūtā situācijā?

Vispirms ir jāzvana pa bezmaksas informatīvo tālruni 80005055

un jānoskaidro savu sociālo darbinieku un pieņemšanas laikus.

Pēc tam jāiet uz teritoriālo centru pie sociālā darbinieka.

Rīgas Sociālajā dienestā Jums jāuzrāda pase vai personas apliecība.

Sociālais darbinieks uzklausīs Jūsu problēmu un

tikai pēc tam viņš Jūs apmeklēs mājās,

iepriekš vienojoties par apmeklējuma laiku.

Tikai īpašos gadījumos sociālais darbinieks

var doties pie Jums bez iepriekšēja brīdinājuma.

To dara tikai tad, ja policija, bāriņtiesa vai ģimenes ārsts

lūdz noskaidrot, vai Jums ir nepieciešama palīdzība.

Sociālais darbinieks vienmēr

nosauc savu uzvārdu un uzrāda savu darba apliecību.

Darba apliecībā ir sociālā darbinieka fotogrāfija, viņa personas kods.

Uz apliecības ir Rīgas Sociālā dienesta vadītāja paraksts un iestādes zīmogs.

Ja cilvēks apgalvo, ka ir sociālais darbinieks,

bet nevar uzrādīt darba apliecību,

Jūs viņu nepazīstat un par savu apciemojumu viņš nav brīdinājis,

labāk viņam neuzticēties un neielaist savā dzīvoklī.

Nekādā gadījumā svešiniekam nav jādod pase vai citi dokumenti!

Sociālais darbinieks nekad nedrīkst no Jums pieprasīt naudu!

Pabalsti

Ir ļoti daudzi veidi, kā Rīgas Sociālais dienests

var palīdzēt cilvēkam, kurš nonācis grūtībās.

Pabalsts ir naudas izmaksāšana.

Ir valsts un pašvaldības pabalsti.

Tas nozīmē, ka dažus pabalstus saņem visi Latvijas iedzīvotāji,

citus tikai Rīgas iedzīvotāji.

Pabalstus maksā tikai noteiktu laiku.

Piemēram, dzīvokļa pabalstu var saņemt cilvēks,

kurš ir bez darba vai kuram ir ļoti maza alga.

Dažus pabalstus piešķir cilvēkiem,

kuriem ir mazi ienākumi (maz naudas),

dažus pabalstus piešķir,

neskatoties, cik daudz naudas cilvēkam ir.

Dažus no pabalstiem piešķir,

ja jums ir trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss vai jūsu ģimenei ir

trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss.

Lai iegūtu maznodrošinātas vai trūcīgas ģimenes (personas) statusu

jāiet uz Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru.

Persona vai ģimene ir maznodrošināta,

ja katram cilvēkam pēdējo 3 mēnešu laikā

ienākumi nav lielāki par 305 eiro.

Ienākumi piemēram, ir darba alga,

jūsu uzkrātā nauda, ko jums iedod draugi, ģimenes locekļi,

īpašumi (jums pieder zeme, māja).

Ja persona saņem pensiju vai ir cilvēks ar invaliditāti,

viņa ikmēneša ienākumi

var būt 436 eiro.

Trūcīga persona (ģimene) ir tad,

ja ienākumi katram ģimenes loceklim

vai atsevišķi dzīvojošam cilvēkam

nav vairāk kā 125 eiro mēnesī,

pēdējo trīs mēnešu laikā,

viņš nedzīvo pansionātā, neatrodas cietumā,

ir reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks.

Ir ļoti daudzi pabalstu veidi.

Sociālais darbinieks Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajā centrā,

paskaidros, kādu pabalstu jūs varat saņemt.

GMI pabalsts

Pabalsta pilnais nosaukums ir

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai.

Rīgas Sociālais dienests šo pabalstu piešķir tiem iedzīvotājiem,

kuri atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam.

Dzīvokļa pabalsts

Dzīvokļa pabalstu var saņemt tikai tie cilvēki,

kuri deklarējuši dzīvesvietu un dzīvo Rīgā.

Dzīvokļa pabalstu rēķina katram cilvēkam,

tā nav viena konkrēta summa.

Sociālais darbinieks Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajā centrā

Izrēķinās, cik liels būs dzīvokļa pabalsts jums.

Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā

Cilvēks var nonākt krīzes situācijā.

Piemēram, saslimt un palikt pavisam bez naudas.

Cilvēkam var nodegt māja,

Tā arī ir krīzes situācija.

Tādos gadījumos Rīgas Sociālais dienests

izmaksā pabalstu ārkārtas situācijā.

Pabalstu izmaksā vienu reizi,

pēc tam, lai atbalstītu cilvēku, kurš nonācis grūtībās,

viņam var maksāt citus pabalstus.

Pabalsti pilngadīgiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas

Rīgā ir bērni, kuriem vecāki ir miruši,

vai vecāki nerūpējas par saviem bērniem.

Bērnus, kuriem nav vecāku, sauc par bāreņiem.

Parasti šie bērni dzīvo bērnu namos.

Kad viņiem paliek 18 gadi,

Viņi sāk dzīvot patstāvīgi.

Rīgas dome viņiem piešķir dzīvokli.

Viņiem ir tiesības saņemt

Pabalstus pilngadīgiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas:

251 eiro – vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

1065 eiro – vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu

un mīkstā inventāra iegādei.

Mīkstais inventārs ir, piemēram, sega, spilvens.

109 eiro mēnesī – pabalstu ikmēneša izdevumiem bāreņiem.

Šo pabalstu var saņemt tikai tie bāreņi, kuri mācās.

Bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni

var arī saņemt pabalstu dzīvokļa īrei un komunālajiem maksājumiem.

Pabalsti audžuģimenēm bērna uzturam un apģērba un mīkstā inventāra iegādei audžuģimenei, kura ieguvusi audžuģimenes

statusu un kurā ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu ir ievietots bērns

465 eiro mēnesī bērna uzturam

Līdz 200 eiro gadā apģērba un mīkstā inventāra iegādei.

Sociālie pakalpojumi

Sociālais pakalpojums

ir atbalsts un palīdzība cilvēkiem,

kuri paši saviem spēkiem nespēj risināt problēmas.

Tas ir arī emocionāls atbalsts grūtā brīdī.

Sociālais pakalpojums nav naudas izmaksāšana.

Sociālos pakalpojumus sniedz dažādi speciālisti.

Katrā Rīgas rajonā un priekšpilsētā ir Rīgas Sociālā dienesta teritoriālais centrs.

Rīgas Sociālajā dienestā jūs uzklausīs sociālais darbinieks.

Jūs viņam izstāstīsiet par savu problēmu.

Sociālais darbinieks pateiks, kā var jums palīdzēt.

Rīgas Sociālā dienesta adreses un telefonus

varat uzzināt piezvanot uz tālruni 80005055 vai 67105048 vai 25770080.

Pa tālruni varat uzzināt arī darbinieku pieņemšanas laikus.

Lai saņemtu sociālo pakalpojumu

jums ir jāiet uz Rīgas Sociālo dienesta teritoriālo centru.

Centrā jums vispirms jāuzraksta iesniegums.

Iesniegumā ir jāuzraksta sava problēma un savas vajadzības.

Iesniegums jānodod sociālajam darbiniekam.

Jums jāzina, ka sociālais darbinieks var nākt pie jums uz mājām.

Lai varētu palīdzēt,

sociālajam darbiniekam ir jāzina, kā jūs dzīvojat.

Ja jums ir grūtības atnākt uz Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru,

piezvaniet un paskaidrojiet, kāpēc nevarat atnākt.

Sociālais darbinieks atnāks pie jums uz mājām.

Viņš runās ar jums un noskaidros jūsu vajadzības.

Sociālais darbinieks jums palīdzēs aizpildīt dažādus dokumentus.

Tie jums būs arī jāparaksta.

Ar sociālo darbinieku jūs vienosieties

par jums vajadzīgo sociālo pakalpojumu.

Jūsu saruna ar sociālo darbinieku ir konfidenciāla.

Tas nozīmē, ka par jūsu problēmām neuzzinās neviens cits.

Rīgas Sociālajā dienestā visas konsultācijas ir bez maksas!

Sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti

Invaliditāte nozīmē,

ka cilvēkam ir grūtības strādāt,

aprūpēt sevi un iekļauties sabiedrībā (dzīvot kopā ar pārējiem).

Cilvēks ar invaliditāti var

saņemt invaliditātes pensiju, pabalstu, dažādus pakalpojumus un atvieglojumus.

Tie ir domāti, lai mazinātu tās sekas,

kuras viņam radušās strādāt nespējas un veselības dēļ.

Invaliditāti piešķir

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija.

Rīdzinieki, kuriem ir noteikta invaliditāte,

var saņemt šādus sociālos pakalpojumus:

pabalstu mājokļa pielāgošanai un

samaksu par transporta pakalpojumiem.

Ja cilvēks ar invaliditāti pārvietojas ratiņkrēslā

un dzīvo dzīvojamajā mājā,

Rīgas pašvaldība apmaksā pacēlāja ierīkošanu.

Sociālie pakalpojumi personām ar garīga rakstura traucējumiem

Cilvēki, kuriem ir garīga rakstura traucējumi,

var saņemt dienas centra, specializēto darbnīcu un

grupu māju (dzīvokļu) pakalpojumus.

Dienas aprūpes centri

Dienas centri ir speciāli izveidotas telpas,

kurās strādā sociālie darbinieki un citi speciālisti.

Viņi atbalsta cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem;

Palīdz viņiem interesanti pavadīt brīvo laiku,

iemācīties ko jaunu, mudina iesaistīties dažādos pasākumos.

Dienas centros notiek kultūras un sporta pasākumi, ekskursijas,

tur var satikties ar domubiedriem, kopā svinēt svētkus,

lasīt grāmatas un skatīties TV, spēlēt spēles.

Dienas centrā var arī uzzināt

par citiem sociālo pakalpojumu veidiem.

Dienas centri strādā tikai darba dienās pa dienu.

Dienas centru adreses un telefona numurus varat atrast šeit!

Specializētās darbnīcas

Specializētajās darbnīcas ir speciāli izveidotas telpas,

kurās ir speciāls aprīkojums,

lai cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem

varētu apgūt persona var apgūt dažādas darba prasmes.

Piemēram, galdniecību, veļas mazgāšanu, šūšanu.

Specializētajās darbnīcās strādā gan sociālie darbinieki,

gan citi cilvēki

Grupu mājas (dzīvokļi)

Daudzi cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem vēlas dzīvot patstāvīgi.

Viņi dzīvo speciālās mājās vai dzīvokļos,

kuras sauc par grupu mājām(dzīvokļiem).

Grupu mājās (dzīvokļos) cilvēkus ar garīgās attīstības traucējumiem

atbalsta sociālie darbinieki.

Viņi palīdz viņiem  uzkopt mājokli, gatavot ēdienu,

mazgāt drēbes, māca saimniekot – apieties ar naudu,

maksāt rēķinus, iepirkties.

Viņi palīdz risināt dažādas problēmas.

Sociālie pakalpojumi bezdarbniekiem

Ja cilvēks nestrādā, viņš ir bezdarbnieks.

Likums nosaka, ka cilvēks par bezdarbnieku kļūst tikai tad,

ja viņš iegūst bezdarbnieka statusu.

Ja jūs esat zaudējis darbu,

vērsieties Rīgas sociālajā dienestā pie sociālā darbinieka.

Sociālais darbinieks jūs uzklausīs un palīdzēs meklēt risinājumu. 

Viņš palīdzēs saprast sociālās palīdzības sistēmu un likumus.

Sociālais darbinieks pastāstīs jums par citiem pakalpojumiem,

kas jums ir pieejami un, kuri būtu noderīgi jūsu situācijas uzlabošanā.

Sociālais darbinieks jums izstrādās atbalsta programmu,

un jūs kuras varēsiet saņemt dažādus atbalsta pakalpojumus.

Piemēram, apmeklēt atbalsta grupas, cilvēkiem, kuri palikuši bez darba,

apmeklēt dienas centrus, kur varēsiet mācīties strādāt ar datoru.

Sociālie pakalpojumi personām bez noteiktas dzīvesvietas

Personas bez noteiktas dzīvesvietas ir,

cilvēki, kam nav mājas vai dzīvokļa.

Viņi dzīvo un nakšņo, kur pagadās-

uz ielas, pamestās mājās, dažreiz pie kāda paziņas vai drauga.

Cilvēki, kuriem nav noteiktas dzīvesvietas

var saņemt vairākus pakalpojumus:

Patversmes pakalpojums, zupas virtuves pakalpojums

un dienas centra pakalpojums.

Patversmes

Rīgā ir vairākas patversmes, kurās var uzturēties

Cilvēki bez noteiktas dzīvesvietas.

Lai uzzinātu patversmju adreses, varat piezvanīt uz tālruni 80005055.

Rīgā ir patversmes sievietēm un vīriešiem.

Patversmēs var pārnakšņot, nomazgāties un saņemt ēdienu vienu reizi dienā

Patversmes strādā:

vasarā no 1.maija līdz 30.septembrim no plkst.20.00 līdz 7.00

rudenī no 1.oktobra līdz 31.oktobrim no plkst.18.00 līdz 8.00

pavasarī no 2.marta līdz 30.aprīlim no plkst.18.00 līdz 8.00

ziemā no 1.novembra līdz 1.martam no plkst.17.00 līdz 9.00

Dienas centrs bezpajumtniekiem Rīgā, Katoļu ielā 57

Dienas centrā var uzturēties visu darba dienu (no 9.00 līdz 16.45).

No 1.novembra līdz 1. martam Dienas centrs

strādā arī brīvdienās un svētku dienās.

Dienas centrā var saņemt sociālā darba un citu speciālistu atbalstu.

kā arī dažādus pakalpojumus, piemēram, nomazgāties dušā (ziepes,šampūns jāņem līdzi pašam); izmazgāt veļu(ziepes, pulveris jāņem līdzi pašam),

saņemt ģimenes ārsta pakalpojumu.

Var piedalīties dažādās nodarbībās,

Saņemt sociālā darbinieka un psihologa konsultācijas.

Zupas virtuves un siltā ēdiena izsniegšanas vietas

Cilvēki bez noteiktas dzīvesvietas un krīzes situācijā nonākušie cilvēki var saņemt siltu ēdienu zupas virtuvēs.

Nav jāuzrāda nekādi dokumenti. To var saņemt bez maksas.

Siltā ēdiena izsniegšanas vietās otro ēdienu var saņemt ar trūcīgā vai maznodrošinātā statusu.

Šo statusu piešķir Rīgas Sociālais dienests.

Ēdienu izsniedz darba dienās.

Ēdienu saņem līdzņemšanai.

Pakalpojumi gados veciem cilvēkiem un personām ar fiziska rakstura traucējumiem

Gados veciem, slimiem cilvēkiem un

cilvēkiem ar fiziska rakstura traucējumiem

Rīgas Sociālais dienests piedāvā vairākus pakalpojumus:

aprūpi dzīvesvietā, silto pusdienu piegādi dzīvesvietā,

drošības pogas pakalpojumu, pavadoņa  – asistenta pakalpojumu,

dienas centra pakalpojumu,

ilgstoša un īslaicīgas sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu (pansionāts).

Aprūpes pakalpojums dzīvesvietā

Aprūpes pakalpojums dzīvesvietā nozīmē,

ka slimiem, nespējīgiem vai veciem cilvēkiem

aprūpētājs palīdz uzkopt māju, sagatavot ēdienu, iepirkties.

Aprūpētājs ir darbinieks,

kuram par darbu maksā  Rīgas Sociālais dienests

vai pats cilvēks, kuram viņš palīdz.

Sociālās aprūpes pakalpojums domāts tikai tiem cilvēkiem,

kuri nevar sevi aprūpēt.

Pavadoņa-asistenta  pakalpojums.

Cilvēkiem, kuriem ir grūti pārvietoties kustību traucējumu dēļ,

palīdz pavadonis-asistents.

Viņš nāk līdzi uz dažādām iestādēm,

palīdz dokumentu sakārtošanā vai citu jautājumu risināšanā,

pietur un atbalsta, ja jums ir grūti iet pašam.

Pavadonis palīdz stumt ratiņkrēslu,

ja tas ir nepieciešams,

palīdz iekāpt un izkāpt no transporta.

Silto pusdienu piegāde dzīvesvietā

Ja jūs nevarat pats pagatavot sev ēdienu,

tad ir iespēja saņemt siltas pusdienas mājās.

To sauc par silto pusdienu piegādi mājās.

Drošības poga

Ja cilvēks dzīvo viens, viņš bieži nejūtas drošs,

satraucas, ka viņam laikus netiks sniegta palīdzība.

Piemēram, ja viņš zaudēs samaņu, pakritīs,

Viņš pats nevarēs izsaukt Neatliekamo medicīnisko palīdzību.

Drošības poga ir speciāla ierīce,

kuru cilvēks nospiež un operatoram nonāk signāls,

ka cilvēkam nepieciešama palīdzība.

Operators sazinās ar cilvēku,

kurš nospiedis pogu un darbinieki izbrauc uz izsaukumu.

Dienas centrs

Dienas centros cilvēkiem ir iespējas

piedalīties dažādās aktivitātēs, izglītoties, saturīgi pavadīt brīvo laiku.

Dienas centros cilvēki var iegūt jaunus paziņas un draugus,

gūt atbalstu, saņemt profesionāļu konsultācijas.

Dienas centru adreses un kontaktinformācija (lasīt vairāk)

Ja pakalpojumi aprūpe mājās, dienas aprūpes centrs nav pietiekami,

veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar invaliditāti

piedāvā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (pansionāta) pakalpojumu.

Sociālie pakalpojumi ģimenēm un bērniem

Rīgas Sociālajā dienestā ir nodaļa darbam ar ģimenēm ar bērniem.

Nodaļas darbinieki konsultē ģimenes un bērnus dažādos jautājumos.

Tā Rīgas Sociālais dienests palīdz un sniedz atbalstu ģimenēm.

Nodaļas darbinieki konsultē ģimenes par dažādiem jautājumiem:

– par konfliktiem un nopietnām nesaskaņām attiecībās;

– par aizbildņu, audžu vecāku un atbalsta ģimeņu problēmām;

– par dažādām atkarības problēmām ģimenēs.

Piemēram, ja kāds no ģimenes lieto alkoholu vai narkotikas.

– par dažādām aprūpes problēmām ģimenē.

Piemēram, ja mājās ir neārstējami vai ilgstoši slims bērns.

Nodaļas darbinieki konsultē bērnus ar invaliditāti.

Tie ir bērni, kuriem ir kustību, redzes, dzirdes un garīgās attīstības traucējumi.

Ja ģimenē ir krīzes situācija, tad noteikti jāgriežas pēc palīdzības.

Krīzes situācijas var būt bīstamas cilvēku veselības un dzīvībai.

Tās var būt saistītas ar agresīvu uzvedību un vardarbību ģimenē.

Ja bērniem ir problēmas skolā, mājās vai ar draugiem,

viņi var vērsties pie speciālistiem, kas strādā šajā nodaļā.

Arī tad, ja viņiem dara pāri, bērni var saņemt speciālistu konsultāciju.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi palīdz cilvēkiem

saglabāt, atjaunot vai uzlabot viņa ikdienas aktivitātes.

Tas var būt nepieciešams pēc traumas, slimības vai grūtās un sarežģītās situācijās.

Svarīgi, lai cilvēks ir neatkarīgs.

Tas nozīmē, lai viņš pēc iespējas visu dara pats.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus var saņemt cilvēki ar invaliditāti.

Tos var saņemt cilvēki, kas izcietuši sodu ieslodzījuma vietās.

Arī tad, ja cilvēkam ir bijusi smaga trauma vai slimība, var saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Tos var saņemt arī no vardarbības cietuši cilvēki.

Daudziem cilvēkiem ir alkohola problēmas.

Arī viņi var saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Atbalstu var saņemt arī tie cilvēki, kuri atrodas krīzes situācijā.

Šādā situācijā, ja viņš nevar sev palīdzēt, ir vajadzīga citu palīdzība.

Krīzes situācijas var būt bīstamas cilvēka dzīvībai un veselībai.

Piemēram, ja cilvēks cieš nelaimes gadījumā

vai pēkšņi nomirst kāds no tuviniekiem.

Tā ir krīzes situācija.

Ugunsgrēks, cilvēka izlikšana no dzīvokļa arī ir krīzes situācija.

Vairāk par sociālajiem pakalpojumiem var izslasīt ŠEIT