Dienas centri un Kopienas centrs

KOPIENAS CENTRS  –  (pakalpojuma apraksts)

Kopienas centrs veic sociālo darbu kopienā, īsteno pasākumu kopumu, kas veicina iedzīvotāju attiecību uzlabošanos, motivāciju iesaistīties un līdzdarboties kopienas dzīvē, un nodrošina kopienā dzīvojošajiem iespējas sniegt atbalstu citiem kopienā dzīvojošajiem. Kopienas centrs īsteno pasākumus un aktivitātes gan pilngadīgām personām, gan bērniem un jauniešiem.

 

DIENAS CENTRI PILNGADĪGĀM PERSONĀM  –  (pakalpojuma apraksts)

Dienas centri konkrētai(-ām) mērķa grupai(-ām) dienas laikā nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, rehabilitācijas procesa pēctecību, sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas, klientu un viņu tuvinieku līdzdalību konkrētu sociālo problēmu risināšanā, atbalsta un pašpalīdzības grupu darbību, un organizē sociālo resursu sistēmu piesaisti konkrēto sociālo problēmu risināšanai.

 

DIENAS CENTRI BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM

Dienas centri bērniem ir Rīgas Sociālā dienesta struktūrvienības, kas RSD klientu bērniem un bērniem no sociālā riska ģimenēm dienas laikā nodrošina iespējas attīstīt viņu spējas, izglītoties un saturīgi pavadīt brīvo laiku. Dienas centri bērniem ir nozīmīgs resurss Atbalsta nodaļām sociālo problēmu risināšanā.

 

LĪGUMORGANIZĀCIJU DIENAS CENTRI
  • Līgumorganizācijas, kuras sniedz DC pakalpojumu pilngadīgām personām
  • Rīgas Sociālā dienesta pirktie pakalpojumi programmā “Sociālpsiholoģiskie pakalpojumi ģimenēm ar bērniem”
  • Dienas aprūpes centri personām ar demenci
  • Dienas aprūpes centri personām ar garīga rakstura traucējumiem