Kopienas centrs “Ābeļzieds”

Kopienas centra darba laiks:

Pieaugušajiem:
Pirmdiena 8.30 – 18.00
Otrdiena – Ceturtdiena 8.30 – 17.00
Piektdiena 8.30 – 16.00

Kopienas centra vadītāja Meldra Sevele

tālrunis: 67181068
e-pasts: meldra.sevele@riga.lv

Vecākā sociālā darbiniece – Vita Kazāka-Vinčele

Tālrunis: 67012046
E-pasts: Vita.Kazaka@riga.lv

Sociālā darbiniece – Sandra Mincāne

tālrunis: 67181589
e-pasts: Sandra.Mincane@riga.lv

Sociālā darbiniece – Kristīna Žarova

tālrunis: 67012446
e-pasts: Kristina.Zarova@riga.lv

Brīvprātīgā darba koordinatore – Linda Salmiņa

tālrunis: 67181588
e-pasts: Linda.Salmina@riga.lv

Sociālā pedagoģe – Līva Efnere

tālrunis: 67181446
e-pasts:Liva.Efnere@riga.lv

Klientu apkalpošanas speciāliste –

tālrunis: 67105388
e-pasts: Anete.Liepina@riga.lv

Klientu apkalpošanas speciāliste darbā ar bērniem – Ieva Eglīte

tālrunis: 67012054
e-pasts: ieglite26@riga.lv

Pieejama papildus informācija: