“Ziemeļi”

Sudrabu Edžus iela 11a, Rīga, LV-1014

Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centra struktūrvienība “Ziemeļi” ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kura nodrošina mājokli, pilnu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem vecumā no 2 līdz 18 gadiem. Jauniešiem pēc pakalpojuma izbeigšanas var tikt nodrošināts individuālas sociālās rehabilitācijas pakalpojums līdz 24 gadiem.

Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centra struktūrvienībā “Ziemeļi” tiek nodrošināts mājoklis 46 bērniem un jauniešiem 6 ģimenes tipa dzīvokļos: četros dzīvokļos līdz 8 bērniem/jauniešiem katrā un divos dzīvokļos līdz 7 bērniem/jauniešiem katrā.

Struktūrvienības „Ziemeļi” darbības mērķis ir sekmēt iespējas bērniem un jauniešiem veidot savu nākotni, lai tie kļūtu par pašpaļāvīgiem, patstāvīgiem un aktīviem sabiedrības locekļiem, dzīvojot labvēlīgā, ģimenei pietuvinātā, drošā un gādīgā vidē, nodrošinot katra bērna un jaunieša potenciāla pilnvērtīgu attīstību.

Ikdienā bērni piedalās savu dzīvoklīšu telpu uzkopšanā, produktu iepirkšanā, maltīšu gatavošanā un trauku mazgāšanā. Struktūrvienības teritorija ir plaša, tajā daudz koku un puķu, tāpēc bērniem ir iespēja brīvo laiku pavadīt aktīvi sportojot vai vizinoties ar velosipēdiem.

www.facebook.com