Pretkorupcijas pasākumi

Par Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centra (turpmāk – Centrs) darbinieku negodprātīgu, neētisku rīcību, prettiesiski pieprasot dažādus labumus, lūgums informēt:

Centra direktoru Kasparu Jasinkeviču, tālrunis: 67012206, e-pasts: bjc@riga.lv

Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā kontaktpunkta funkcijas, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem, pilda Rīgas domes Iekšējo pārbaužu un korupcijas nodaļa, tālrunis: 67026859, 67012031, e-pasts: rdip@riga.lvmājas lapa: https://www.riga.lv/lv/korupcijas-noversana

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, tālrunis: 67356161, 80002070, e-pasts: knab@knab.gov.lvmājas lapa: www.knab.gov.lv