Informācija trauksmes cēlējiem

2019.gada 1.maijā spēkā stājās Trauksmes celšanas likums (turpmāk – likums) ar mērķi Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem.

Trauksmes cēlējs ir ikviena fiziska persona, kura, pildot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu.

Par trauksmes celšanu nav uzskatāma apzināti nepatiesu ziņu sniegšana, valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana un ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu.

Trauksmes cēlēji ziņo par pārkāpumiem, kuri ir saistīti ar iespējamu sabiedrībai svarīgu interešu aizskārumu:

  • amatpersonu bezdarbību, nolaidību, dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošanu;
  • izvairīšanos no nodokļu samaksas;
  • korupciju, krāpšanu, valsts finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanu, ētikas pārkāpumiem;
  • publisko iepirkumu, finanšu un kapitāla tirgus, konkurences pārkāpumiem;
  • sabiedrības veselības un pārtikas drošības, vides, būvniecības, darba drošības pārkāpumiem;
  • sabiedriskās kārtības un cilvēktiesību pārkāpumiem.

Trauksmes celšanas kārtība Rīgas valstspilsētas pašvaldībā 

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā ar Rīgas domes priekšsēdētāja 01.07.2021. iekšējiem noteikumiem Nr.RD-21-11-ntd “Trauksmes celšanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā” ir izveidota vienota centralizēta trauksmes celšanas sistēma.  Trauksmes celšanas centrs Pašvaldībā ir Rīgas domes Iekšējo pārbaužu un korupcijas novēršanas nodaļa, kurā tiek iesniegti visi Pašvaldībai adresētie trauksmes cēlēju ziņojumi (lasīt vairāk).