Līgumorganizāciju dienas centri

Līgumorganizācijas, kuras sniedz DC pakalpojumu pilngadīgām personām

Organizācija Adrese Kontaktpersona, e-pasts Tālrunis
Biedrības „Rīgas aktīvo senioru alianse” dienas centrs „RASA”

• Sniedz dienas centra pakalpojumu pilngadīgām personām – senioriem

Aleksandra Čaka iela 139, 3. stāvs, Rīga Vadītāja Terezija Mackare
biedriba.rasa@inbox.lv
29579879
Nodibinājuma „Latvijas Evanģēliski Luteriskās baznīcas Diakonijas centrs” dienas centrs „Paaudzes”

• Sniedz daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centra pakalpojumu, kura ietvaros tiek nodrošināts dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem no sociālā riska ģimenēm un dienas centra pakalpojums pilngadīgām personām

Ūnijas iela 49, Rīga Vadītāja Rita Eglīte
paaudzes@diakonija.lv
26596746
Biedrības „Latvijas Neredzīgo biedrība” dienas centrs „Strazdumuižas Dienas centrs”

• Sniedz dienas centra pakalpojumu personām ar redzes funkcionāliem traucējumiem

Braila iela 5, Rīga  

Rehabilitētājs Pēteris Locāns
peterisolocans.64@inbox.lv

26349221

 

67532542, 29350236

Nodibinājuma „Latvijas Evanģēliski Luteriskās baznīcas Diakonijas centrs” dienas centrs „Mēs”

• Sniedz daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centra pakalpojumu, kura ietvaros tiek nodrošināts dienas centra pakalpojumu pilngadīgām personām un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sadzīves un sociālo prasmju attīstīšanai pilngadīgiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, jaunajiem vecākiem, bezdarbniekiem u.c. pilngadīgām personām

Imantas 8. līnija 1 k-3-1A, Rīga Vadītāja Alda Vītoliņa
mes@diakonija.lv
26688762
Biedrības “Latvijas Nedzirdīgo savienība” dienas centrs „Rītausma”

• Sniedz dienas centra pakalpojumu pilngadīgām personām ar dzirdes invaliditāti (20 personām dienā)

Elvīras iela 19 k-2, Rīga Vadītāja Gunta Birnīte
gunta.birnite@inbox.lv
26322910
Biedrības “Svētā Ģimenes Māja” dienas centrs „Svētās Ģimenes Māja”

• Sniedz daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centra pakalpojumu kura ietvaros tiek nodrošināts atbalsts un izglītošana ģimenēm ar mērķi – stiprināt ģimeniskās vērtības, veicināt ģimeņu stabilitāti, mazināt ģimeņu šķiršanās risku un bērnu nokļūšanas ārpusģimenes aprūpē riskus

Nodarbību plāns – MAIJS

Klostera iela 5 un 7, Rīga Vadītāja Inese Švekle
gimenesmaja@gmail.com
29446400
Nodibinājums „Latvijas Evanģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs” dienas centrs „Dzīvības aka”

• Sniedz daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centra pakalpojumu, kura ietvaros tiek nodrošināts dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem no sociālā riska ģimenēm un dienas centra pakalpojums pilngadīgām personām

Mežrozīšu iela 43, Rīga Vadītāja Anete Ankmane
anete.ankmane@diakonija.lv
29252737; 22027117

 

Līgumorganizācijas, kuras sniedz pakalpojumus ģimenēm ar bērniem

Lai saņemtu minētos pakalpojumus, persona vai tās pārstāvis vēršas Rīgas Sociālajā dienestā.
1. Institūcijas, kurās tiek nodrošinātas klātienes sociālpsiholoģiskās individuālās un grupu konsultācijas
Nodibinājums “Centrs Dardedze”

  • Mazo bērnu vecāku informatīvi izglītojošās atbalsta grupas Pārdaugavā
  • Bērnu emocionālās audzināšanas grupas vecākiem Pārdaugavā
Cieceres iela 3a, Rīga Valdes locekle Laila Balode 67600685; 67600686
Biedrība “Latvijas Portidžas mācībsistēmas asociācija”

  • Agrīnas korekcijas programma bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem
Tērbatas iela 42/44-1, Rīga Valdes locekle Ineta Kursiete 67565526
SIA “Atbalsta un izaugsmes centrs “Droša skola””

  • Grupas vecākiem – bērnu emocionālā audzināšana
Stabu iela 33-25, Rīga Valdes priekšsēdētāja Gunita Kleinberga 26319987

 

2. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem un funkcionāliem traucējumiem
Biedrība rehabilitācijas centrs “Mēs esam līdzās”

  • Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm
Lēdmanes iela 2, Rīga Valdes priekšsēdētāja Andra Greitāne 67553196
Biedrība “Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem”

  • Bērniem ar kustību traucējumiem
Varžu iela 3, Rīga Valdes priekšsēdētāja vietniece Ilze Kenne 29460606
VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”

• īslaicīgs sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem “Atelpas brīdis” (līdz 45 dienām gadā)

• īslaicīgs sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem

Gaiļezers, Juglas iela 20, Rīga Kontaktpersona Natālija Riba 25601978
Nodibinājums “Sociālo pakalpjumu aģentūra” Brīvības iela 82, Rīga Kontaktpersona Zane Kronberga 29104918
VSAC “Rīga” filiāle “Pļavnieki” un filiāle “Rīga” Zebiekstes iela 3 un Kapseļu iela 31/18 Pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas vadītāja
Gundega Bolšteinagundega.bolsteina@vsacriga.gov.lv
22031014

 

3. Dienas aprūpes un Atbalsta centru pakalpojumi bērniem
Dienas centrs bērniem un ģimenēm “Torņakalns” Biešu iela 6, Rīga Vadītāja
Nodibinājums “LELB Diakonijas centrs” Atbalsta centrs Bērniem un ģimenēm “Roku rokā” Līksnas iela 13 Vadītāja Ilze Nagle 67241965
Nodibinājums “LELB Diakonijas centrs” atbalsta centrs bērniem un ģimenēm “Sirdsgaisma” Ziepju iela 13, Rīga Vadītājs Ināra Pučuka 67704831
Reliģiskā organizācija “Pestīšanas armija” Dienas aprūpes centrs “Patvērums” Bruņinieku iela 10a, Rīga Vadītāja Baiba Priedīte-Strode 67310037
Biedrība “Latvijas Sarkanais krusts” Dienas aprūpes centrs “Stropiņš” Slokas iela 161, Rīga Vadītāja Anita Lukšo 25979473
“LELB Diakonijas centrs” Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Paaudzes” Ūnijas iela 49, Rīga Vadītāja Rita Eglīte 28646010
“LELB Diakonijas centrs” Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu dienas centrs “Dzīvības aka” Mežrozīšu iela 43, Rīga Vadītāja Anete Ankmane 29252737; 22027117

* Dienas aprūpes centrs ir institūcija, kas Rīgas pilsētas pašvaldības bērniem dienas laikā nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju un sociālo iemaņu attīstību, izglītošanu un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas.

 

Līgumorganizācijas, kuras sniedz DAC pakalpojumu personām ar demenci

Pakalpojuma apraksts

Dienas aprūpes centra personām ar demenci vai ar viegliem vai mēreniem kognitīviem traucējumiem- BUKLETS

Kas ir demence? Kas jāievēro saskarsmē ar cilvēku, kuram ir saslimšana? Materiāls tapis SPKC sadarbojoties ar sertificētu ārsti-psihiatri dr. Ingu Zārdi.

Dienas aprūpes centri personām ar demenci
Biedrības “Svētā Jāņa Palīdzība” – dienas aprūpes centrs “OZOLAINE” vietu skaits – 25 Zandartu iela 2A (Vecmīlgrāvis), Rīga Vadītājs:
Māris Sirmulis
Sociālā darbiniece:
Ruta Veisa
26039913
67202113
Biedrības “Svētā Jāņa Palīdzība” – dienas aprūpes centrs “Duntes Ozoli” vietu skaits – 25 Pededzes ielā 4, Rīga Vadītāja Inga Plataiskalns 67304532
SIA “Dzīves Oāze” – dienas aprūpes centrs “Oāze” vietu skaits – 20 Biešu iela 6-49, Rīga Atbildīgā persona
Anita Zeltiņa
27788147
Biedrība “Dzintarkrasta serviss” – dienas aprūpes centrs “Liepa” vietu skaits – 20 Valentīna iela 16, Rīga

 

Elga Ozoliņa 26251767
SIA “Aprūpes centrs “AGATE”” – dienas aprūpes centrs “AGATE” vietu skaits – 20 Bruņinieku iela 8, telpa 5A, Rīga Inese Jurisa 29240963
Biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” dienas aprūpes centrs “Žubītes” vietu skaits – 20 Katoļu iela 22/24, Rīga Ramona Liepiņa 28356548

* Dienas aprūpes centrs personām ar demenci dienas laikā sniedz sociālu un psihosociālu atbalstu, īsteno personu ar demenci integrāciju un rehabilitāciju sociālajā vidē, aktualizē sabiedrībā personu ar demenci problēmu risināšanu, kā arī nodrošina personu institucionālai aprūpei alternatīvu aprūpes veidu

** Demence ir termins, ko izmanto lielas slimību grupas simptomu apzīmēšanai, šīs slimības izraisa progresējošu personas funkcionēšanas pasliktināšanos. Tas ir plašs termins, ko izmanto, lai apzīmētu atmiņas, intelekta, spriešanas spēju, sociālo prasmju un normālu emocionālo reakciju zudumu.
Demences pazīmes var būt neizteiktas, niecīgas un ārēji neredzamas. Daži bieži sastopami simptomi ir šādi:
• progresējošs un biežs atmiņas zudums;
• apjukums;
• personības izmaiņas;
• apātija un norobežošanās;
• nespēja veikt ikdienas pienākumus un darbības;
• problēmas ar uzmanības koncentrēšanu;
• grūtības iemācīties ko jaunu;
• intelekta, spriešanas spēju, sociālo prasmju un normālu emocionālo reakciju zudums.
Demences klienti bez sākotnēji saprotama iemesla var: kļūt agresīvi, slēpt mantas, kļūt uzmācīgi.

 

Līgumorganizācijas, kuras sniedz DAC pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem

Pakalpojuma apraksts

 

Dienas aprūpes centri personām ar garīga rakstura traucējumiem
Biedrība Rīgas pilsētas “Rūpju bērns” – Dienas aprūpes centrs “Cerību māja”

(personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem)

vietu skaits – 24 Rēzeknes iela 2A, Rīga Ieva Krusta

ceribu.maja@rupjuberns.lv

20379722

28456678

Biedrība Rīgas pilsētas “Rūpju bērns” – Dienas aprūpes centrs “Cerību ligzda”

(personām ar garīga rakstura traucējumiem)

vietu skaits – 48 Balvu iela 11, Rīga Ieva Krusta

ceribu.ligzda@rupjuberns.lv

26465962

28456678

Biedrība Rīgas pilsētas “Rūpju bērns” – Dienas aprūpes centrs “Cerību tilts”

(personām ar garīga rakstura traucējumiem)

vietu skaits – 24 Ieriķu iela 2B, Rīga Ieva Krusta

ceribu.tilts@rupjuberns.lv

26358098

28456678

Biedrība Rīgas pilsētas “Rūpju bērns” – Dienas aprūpes centrs “Mēness māja”

(personām ar smagiem garīgā rakstura traucējumiem)

vietu skaits – 15 Putnu iela 6, Rīga Ieva Krusta

meness.maja@rupjuberns.lv

29518922

28456678

Biedrība Rīgas pilsētas “Rūpju bērns” – Dienas aprūpes centrs “Cerību skola”

(personām ar smagiem garīgā rakstura traucējumiem)

vietu skaits – 12 Ludzas iela 43, Rīga Ieva Krusta

ceribu.skola@rupjuberns.lv

20001182

28456678

SIA “SARC “Saule”” – Dienas aprūpes centrs “Saule”

(personām ar vidēji smagiem garīga rakstura traucējumiem)

vietu skaits – 62 Kolkasraga iela 18, Rīga Centra direktore Irina Rulle

irina.rulle.saule!apollo.lv

29485397
SIA “SARC “Saule”” – Dienas aprūpes centrs “Saule” Ezera filiāle

(personām ar vidēji smagiem garīga rakstura traucējumiem)

vietu skaits – 14 Ezera iela 21, Rīga Centra direktore Irina Rulle

irina.rulle.saule!apollo.lv

29485397
Nodibinājums “Fonds KOPĀ” – Dienas aprūpes centrs “KOPĀ”

(personām ar viegliem un vidēji smagiem garīga rakstura traucējumiem)

vietu skaits – 15 Raunas iela 64, Rīga Atbildīgā persona Karīna Kaktiņa

dackopa@gmail.com

25633775

67840295

Biedrība “Gaismas stars” – Dienas aprūpes centrs “Gaismas stars”

(personām ar garīga rakstura traucējumiem ar psihiskām saslimšanām (personām ar viegliem vai vidēji smagiem funkcionāliem traucējumiem)

vietu skaits – 25 Pērnavas iela 62, Rīga Atbildīgā persona Brigita Siliņa

gaismasstars@inbox.lv

67272873
Biedrība “Svētā Jāņa palīdzība” – Dienas aprūpes centrs “Saulessvece”

(personām ar garīgās veselības traucējumiem (psihiskām saslimšanām))

vietu skaits – 20 Cēsu iela 8, Rīga Atbildīgā persona Melānija Grundšteina-Gruzdiņa

svjp@apollo.lv

67133044
Biedrība “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”

(personām ar smagiem garīgā rakstura traucējumiem)

vietu skaits – 16 Imantas 8. līnija 1 k-3, Rīga Inga Šķestere

inga.skestere@lkndz.lv

26176901
Biedrība “Nepaliec viens”

(Dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (autiska spektra))

vietu skaits – 17 Drustu iela 36 A, Rīga Diāna Mekša

dm@nepaliecviens.lv

26394426

* Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem ir institūcija, kas dienas laikā nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas.