“Krīzes centrs”

Latgales iela 180 B, Rīga, LV-1019

Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centra struktūrvienība “Krīzes centrs” ir īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kura nodrošina mājokli, pilnu aprūpi, sociālo un psiholoģisko rehabilitāciju bērniem un jauniešiem.

Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centra struktūrvienībā “Krīzes centrs” ir paredzēts vietu nodrošinājums 30 bērniem un jauniešiem ar izmitināšanu vai bez izmitināšanas, kā arī pakalpojuma sniegšanas periodā bērna likumiskajiem pārstāvjiem un ģimenes locekļiem tiek nodrošināts psihoemocionālais un sociālais atbalsts, izglītojošās un atbalsta grupas, psihologa vai psihoterapijas speciālista konsultācijas.