Informācija par amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta struktūrvienībās

 

RĪGAS SOCIĀLAIS DIENESTS

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām Lasīt vairāk
Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālājām garantijām un to noteikšanas kritērijiem Lasīt vairāk

 

RĪGAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS “MEŽCIEMS”

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām Lasīt vairāk
Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālājām garantijām un to noteikšanas kritērijiem Lasīt vairāk

 

RĪGAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS “GAIĻEZERS”

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām Lasīt
vairāk
Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālājām garantijām un to noteikšanas kritērijiem Lasīt vairāk

 

RĪGAS PATVERSME

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām Lasīt
vairāk
Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālājām garantijām un to noteikšanas kritērijiem Lasīt vairāk

 

RĪGAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS “STELLA MARIS”

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām Lasīt
vairāk
Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālājām garantijām un to noteikšanas kritērijiem Lasīt vairāk

 

RĪGAS PAŠVALDĪBAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām Lasīt
vairāk
Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālājām garantijām un to noteikšanas kritērijiem Lasīt vairāk