Atkarības profilakses sektors

Atkarības profilakses speciālistu individuālo un grupu konsultāciju nodrošināšana

UZMANĪBU! Atkarības profilakses speciālisti, sniedzot konsultācijas, nevar pacelt tālruni, BET visiem, kas būs piezvanījuši, tiks atzvanīts!

Atkarības profilakses speciālisti nodrošina regulāru darbu Rīgas Sociālā dienestā – sniedzot iedzīvotājiem un speciālistiem konsultācijas ar atkarību saistītos jautājumos, veic individuālo un grupu darbu ar klientu un tā ģimeni kabinetā vai izglītības iestādē (Dienas centrā, skolā, bērnu jauniešu centrā u.c.), piedāvājot saņemt palīdzību individuālās konsultācijās un/vai atbalsta un psihosociālās korekcijas grupās.

Šobrīd Rīgas Sociālajā dienestā strādā 7 atkarības profilakses speciālisti, kuri ikdienā sniedz šādus pakalpojumus:

Individuālās konsultācijas (pusaudžiem un pieaugušajiem) ar atkarībām saistītos jautājumos:

  • atkarības veidošanās procesu skaidrojums;
  • psiholoģisks un emocionāls atbalsts;
  • motivēšana atkarību veicinoša dzīvesveida pārtraukšanai;
  • problēmu risināšana attiecībās ar pieaugušo un/vai vienaudžiem;
  • citos gadījumos.

Grupas jauniešiem:

  • kuri ir uzsākuši atkarību izraisošo vielu (cigaretes, alkohols, narkotikas u.tml.) lietošanu un/vai aizrāvušies ar atkarību izraisošiem procesiem (datorspēles, azartspēles u.tml.), ar mērķi jauniešus izglītot un mudināt izvērtēt savu vielu lietošanas/spēlēšanas pieredzi.;
  • līdzatkarīgas uzvedības modeļu maiņa jauniešiem, kuri cieš no savu tuvinieku vai draugu atkarību izraisošo vielu lietošanas un/vai spēlēšanas.

Grupas pieaugušajiem:

  • Atbalsta grupas līdzatkarīgajiem, palīdzība atkarīgu cilvēku tuviniekiem. latviešu un krievu valodās.
  • Atbalsta grupas vecākiem, kuriem ir nepieciešams uzlabot attiecības ģimenē, kad bērna uzvedība liecina par attieksmes maiņu, vielu vai procesu lietošanu u.c. problēmām.
  • Remisijas programma atkarīgajiem, lai palīdzētu izprast lietas, kas rodas dzīvojot „skaidrībā” un stabilizēt ilgstošu remisiju.

Narkologa konsultācijas gadījumos, ja ir jāveic atkarības diagnostika un/vai motivācijas darbs. Pie narkologa klients var pieteikties pats, piezvanot Atkarības profilakses speciālistam vai pēc Rīgas Sociālā dienesta darbinieku rekomendācijas. Narkologa konsultācijās tiek diagnosticēts klienta psihosociāliemocionālais stāvoklis saistībā ar atkarību izraisošo psihoaktīvo vielu un/vai procesu kaitīgu/ļaunprātīgu lietošanu (arī uz iepriekš zināmu faktu pamata). Konsultāciju noslēgumā pieprasītājam tiek sniegts pārskats par pakalpojuma saņemšanas gaitu un rekomendācijas tālākai darbībai. Narkologs atbilstoši savai kompetencei nosaka nepieciešamo konsultāciju skaitu, kuras nepieciešamas klienta funkcionālā stāvokļa novērtēšanai un sniedz ieteikumus (konkrētus pasākumus un to regularitāti). Narkologs apstiprina atzinumu – 3 eksemplārus, no kuriem vienu nosūta Rīgas Sociālajam dienesta, vienu atkarības profilakses speciālistu un vienu eksemplāru uzglabā pie pakalpojuma sniedzēja

Speciālā pedagoga konsultācijas gadījumos, ja skolas kavējumu vai citu iemeslu dēļ skolēnam ir neapgūtas mācību vielas un/vai nepieciešama palīdzība mācību vielas apgūšanā.

Speciālā pedagoga konsultācijas tiek pieteiktas ar atkarības profilakses speciālista starpniecību individuāli vai ar Rīgas Sociālā dienesta sociālā darbinieka nosūtījuma veidlapu.

Speciālā pedagoga konsultācijās tiek veikts individuāls darbs ar izglītojamajiem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes. Konsultēšanas procesā tiek izmantotas atbilstošas metodes un tehnikas. Klientam piešķirtais konsultāciju skaits noteikts, ņemot vērā individuālo situāciju un balstīts uz klienta vajadzībām. Konsultēšana notiek vienu/divas reizes nedēļā.

Speciālistu konsultācijas un atbalsta grupas ir bez maksas, konfidenciālas un brīvi pieejamas.

Noderīga informācija: