Vadība

Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centra direktors

KASPARS JASINKEVIČS

Dzimis: – 1970.gada 17.novembris

Izglītība

1999. – 2003. Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, sociālo zinātņu maģistrs sabiedrības vadībā
1993. – 1997. Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola „Attīstība”, augstākā izglītība sociālajā darbā
1985. – 1989. Rīgas 2.Medicīnas skola

 

Darba pieredze

2014. Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centra – direktors (līdz 01.12.2023. Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra direktors)
2013. – 2014. Rīgas domes Labklājības departaments, Sociālā pārvalde, Sociālo pakalpojumu administrēšanas nodaļas vadītājs – pārvaldes priekšnieka vietnieks
2009. – 2013. Rīgas Sociālais dienests, Sociālā darba nodaļas vadītājs- dienesta vadītāja vietnieks
2006. – 2009. Rīgas Vidzemes priekšpilsētas Sociālais dienests, vadītāja vietnieks
2004. P.Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledža, docētājs
2004. – 2006. Labklājības ministrija, Sociālo pakalpojumu pārvalde, Sociālo pakalpojumu kvalitātes kontroles daļas vadītājs
2003. – 2004. Latvijas Sarkanais Krusts, veselības un sociālo programmu vadītājs
2002. – 2003. Valsts bērnu tiesību aizsardzības centrs, konsultants
1997. – 2003 Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija, Īslīces SOS bērnu ciemats, sociālais darbinieks – direktora vietnieks
1999. – 2003. Īslīces pagasttiesas loceklis
1996. – 1997. Ogres rajona padome, Izglītības nodaļa, galvenais speciālists/metodiķis
1994. – 1997. Medicīnas sabiedrība „ARS”, neatliekamās palīdzības feldšeris

 

Papildus izglītība un prasmes

2023. Nodibinājums “C Modulis”, “Bērnu tiesību un sociālo pakalpojumu sistēma Lielbritānijā: darbā ar sarežģītiem jauniešiem (bērniem)”
2022. Latvijas Pašvaldību mācību centrs, “Laika menedžments

Latvijas Pašvaldību mācību centrs, “Komunikācijas stilu veidi darbā, lai stiprinātu komandu, attiecības starp kolēģiem”

Latvijas Pašvaldību mācību centrs, “Stress darba vietā. Izdegšanas mazināšana. Darbs ar izdegšanas profilaksi un tās novērtēšanu”

2021. Nodibinājums “Mācību centrs Atbalsts”, “Agrīns preventīvs atbalsts Latvijas bērnu attīstībai – atbildīga valsts politika”

Nodibinājums “Bīskapa Boļeslava Sloskāna garīgā un kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanas un saglabāšanas fonds, “Radošie pusaudži – iespēja vai problēma? Kā atrast ģimeni pusaudžiem ārpusģimenes aprūpē”

2020. Latvijas Pašvaldību mācību centrs, “Zināšanu pilnveides izglītības programma Bērnu tiesību aizsardzības jomā”

Rīgas Stradiņa Universitāte, profesionālās pilnveides programma “Prakses supervizoru apmācība”

2019. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, ESF projekts “Proti un Dari”, “Darbs ar mērķi grupas jauniešiem (NEET)”

ESN Oxfordas Universitāte, “Uz pierādījumiem balstīta prakses novērtēšana”

Organizācijas Plecs, programma TBRI, “Uzticībā pamatotu attiecību ieviešana”

2018. Nodibinājums “Centrs Dardedze”, “Bērnu tiesību aizsardzības protokols iestādē – izstrāde, ieviešana, pārraudzība”

Rīgas domes Labklājības departaments “Vadītāju kompetenču un darba rezultātu novērtēšana, izmantojot kopradīšanas metodi”

2017. Latvijas Kristīgā alianse bāreņiem un New Hope Latvia, “Kompetents emocionāli traumētu bērnu aprūpētājs
2016. SOS bērnu ciematu asociācija un nodibinājums “Stichting Op Kleine Schaal”, apmācību programma “AIRI vecākiem

Latvijas Cilvēktiesību centrs un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, “Migrācija, attīstība un cilvēktiesības

Bureau Veritas Latvia, “Konsultācijas par kvalitātes vadības sistēmas iekšējā audita metodes pilnveidi

2015. Eiropas Komisija un SOS bērnu ciematu asociācija, “Treneru apmācība, kapacitātes stiprināšana speciālistiem, kuri strādā bērnu un jauniešu aprūpē

SIA “Ķemers Business and Law company”, “Darbinieku stipro pušu noteikšana, potenciāls un tā atklāšana. Darbinieku motivēšana. Kā motivēt dažāda tipa darbiniekus.”

2014. Latvijas Pašvaldību mācību centrs, “Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma Bērnu tiesību aizsardzības jomā

SIA “Trīs V”, “Sociālo pakalpojumu sniedzēju pašnovērtējuma metodikas pielietojums praksē”

2013. Merivudas universitātes Veselības un Sociālo pakalpojumu koledža/Sociālo darbinieku biedrība, „Novērtējamas sociālās programmas izstrāde
2012. Integrētā mediācija Latvijā, „Ievads mediācijā

Merivudas universitātes Veselības un Sociālo pakalpojumu koledža/Rīgas domes Labklājības departaments, „Programmu novērtēšana administratoriem

Nodibinājums „Centrs Dardedze”, „Sociālā darba intervences starpdisciplinārās sadarbības kontekstā, strādājot ar ģimenēm ar bērniem

2010. Starptautiskā Migrācijas organizācija, „Cilvēktirdzniecības gadījumu identificēšana

Labklājības ministrija, projekta „Sociālo pakalpojumu sniedzēju novērtējuma metodikas izstrāde, validēšana un ieviešana” Ideju laboratorija

Latvijas Pašvaldību mācību centrs, „Sociālo darbinieku-moderātoru apmācības par riska novērtēšanu ģimenēs ar bērniem

2008. Pašvaldību mācību centrs, „Uzvedības korekcijas apmācību programma augsta riska grupas vecākiem
2005. Valsts administrācijas skola, “Rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēma”
2004. Valsts administrācijas skola, „Iekšējā audita pamati
1994. – 1997. Austrumeiropas Geštaltinstitūts, apmācība individuālā un organizāciju konsultēšanā

 

Direktora vietniece sociālo pakalpojumu administrēšanā

ANITA LIEPIŅA

Lubānas iela 17A, Rīga,
2.stāvs, 35.kabinets,
tālrunis: 67012112,
mob. tālr.: 25488592,
e-pasts: anita.liepina@riga.lv

 

Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centra struktūrvienības:

Struktūrvienības “Krīzes centrs” vadītāja

ANITA VERETJANOVA

Latgales iela 180 B, Rīga,
tālrunis: 67012100,
mob.tālr.: 25488574,
e-pasts: anita.veretjanova@riga.lv

 

Struktūrvienības “Imanta” vadītāja

IRA ZARIŅA

Imantas 7.līnija 4, Rīga,
tālrunis: 67848939,
mob. tālr: 25616742,
e-pasts: ira.zarina@riga.lv

 

Struktūrvienības “Vita” vadītāja

IVITA BAŠKO

Kalnciema iela 131, Rīga,
tālrunis: 67848815,
mob.tālr.: 25488569,
e-pasts: ivita.basko@riga.lv

 

Struktūrvienības “Ziemeļi” vadītāja

LINDA KUMSKA

Sudrabu Edžus iela 11A, Rīga,
tālrunis: 67181901,
mob. tālr.: 28602342,
e-pasts: linda.kumska@riga.lv

 

Struktūrvienības “Ģimenes atbalsta centrs” vadītāja

EVITA UGORENKO

Sudrabu Edžus iela 11A, Rīga,
tālrunis: 67181985,
mob. tālr.: 25560271
e-pasts: evita.ugorenko@riga.lv

 

Struktūrvienības “Apīte” vadītāja

INGA VĒCIŅA

Apes iela 8, Rīga,
tālrunis: 67105277,
mob. tālr.: 25616023,
e-pasts: inga.vecina@riga.lv

 

Struktūrvienības “Ezermala” vadītāja

ELĪNA KARIŅA

Ezermalas iela 36, Rīga,
tālrunis: 20272663,
e-pasts: elina.karina@riga.lv

 

Struktūrvienības “Jauniešu atbalsta centrs” vadītāja

AGNESE GRAUDUMA

Imantas 7.līnija 4, Rīga,
tālrunis: 67105082,
mob. tālr.: 25616907
e-pasts: agnese.grauduma@riga.lv

Nodaļu vadītāji

Administratīvās nodaļas vadītāja

KRISTĪNE ŠMAUKSTELE

Lubānas iela 17A, Rīga,
2.stāvs, 26.kabinets,
tālrunis: 67012911,
e-pasts: kristine.smaukstele@riga.lv

 

Finanšu plānošanas un uzskaites nodaļas vadītāja

Lubānas iela 17A, Rīga,
2.stāvs, 22.kabinets,
tālrunis: 67012518,
e-pasts:

 

Saimniecības nodaļas vadītājs

 

Lubānas iela 17A, Rīga,
1.stāvs, 8.kabinets,
tālrunis: 67848148,
mob. tālr.:
e-pasts: