Teritoriālais centrs “Pļavnieki”

Informatīvais tālrunis: 67105048, 25770080

Teritoriālā centra vadītāja Lidija Silova
Pieņemšanas laiks: pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 18.00
Salnas iela 2
201. kabinets
Tālrunis: 67037432

Vecākā sociālā darbiniece sociālā darba jomā Sandija Pabrūkle
Pieņemšanas laiki: pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 18.00 un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 15.00
Salnas iela 2
206. kabinets
Tālrunis: 67037457

Vecākā sociālā darbiniece sociālā pakalpojumu jomā Anna Bičkovska
Pieņemšanas laiki: pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 18.00 un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 15.00
Salnas iela 2
116. kabinets
Tālrunis: 67181462

Vecākā sociālā darbiniece sociālās palīdzības jomā Olga Saņņikova
Pieņemšanas laiki: pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 18.00 un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 15.00
Salnas iela 2
110. kabinets
Tālrunis: 67037450

Rīgas Sociālā dienesta kontaktus un pieņemšanu laikus skatīt šeit vai darbinieku katalogu (Excel fails). Darbinieku sarakstā ir iespējams atrast darbinieku(-us) pēc struktūrvienības, adreses, uzvārda un/vai vārda (ievērojot, ka uzvārds jāraksta pirmais), ieņemamā amata vai telefona numura. Darbinieku kontaktus var atrast, atverot pievienoto Excel failu un zaļajā joslā ierakstot kādu no minētajiem meklēšanas variantiem. Lūdzu pārliecinieties, vai lapa ir atvērta no sākuma ieraksta.

Kā nokļūt?
Sabiedriskais transports virzienā uz Rīgas centru
Autobusi: 62031345152

Sabiedriskais transports virzienā no Rīgas centra
Autobusi: 62031345152