“Imanta”

Imantas 7.līnija 4, Rīga, LV-1083

Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centra struktūrvienība “Imanta” ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kura nodrošina mājokli, pilnu aprūpi un rehabilitāciju bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Jauniešiem pēc pakalpojuma izbeigšanas var tikt nodrošināts indivudālas sociālās rehabilitācijas pakalpojums līdz 24 gadu vecumam.

Struktūrvienība “Imanta” nodrošina arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bez izmitināšanas jauniešiem no ārpusģimenes aprūpes formām, sniedz psihosociālu, emocionālu un materiālu atbalstu jauniešiem ar mērķi nodrošināt efektīvu pārejas procesu patstāvīgas dzīves uzsākšanai un turpmākai patstāvīgai dzīvei.

Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centra struktūrvienībā ” Imanta” 6 dzīvokļos dzīvo 48 bez vecāku gādības palikuši bērni un jaunieši, tai skaitā bērni ar īpašām vajadzībām vecumā no 2 līdz 18 gadiem.
Apstākļi ir pietuvināti ģimeniskai videi ar mērķtiecīgu sociālo darbu, lai atgrieztu bērnu ģimenē vai uzlabotu un atjaunotu bērna sociālo funkcionēšanu, attīstot sociālās iemaņas un iesaistot atbalsta sistēmas, nodrošinot apstākļus bērnu audzināšanai, izglītības procesa un brīvā laika organizēšanai, lai, sasniedzot pilngadību, viņi pilntiesīgi integrētos sabiedrībā un sāktu patstāvīgu dzīvi.

Bērni mācās skolās un arodvidusskolās, jaunākie bērni apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes.

Bērniem ir nepieciešamie apstākļi vispusīgai attīstībai un brīvā laika radošai izmantošanai. Īpaša vērība tiek  pievērsta radošām un fiziskām nodarbībām, dodot iespēju bērniem/jauniešiem iesaistīties regulārā sporta mācību – treniņu procesā un sacensību darbā treneru vadībā sporta klubā ” Imanta”, kas sevī ietver futbola un regbija treniņus.

Bērniem struktūrvienībā ” Imanta” vēl ir pieejamas dažādas brīvā laika aktivitātes:
-Trenažieru klubs Power Extreme, kas sevī ietver veselīga dzīvesveida ideju, regulārus treniņus trenažieru zālē un kopīgus atpūtas pasākumus.
-Muzikālās nodarbības pašiem mazākajiem bērniem, kurās viņi iemācās dziedāt mūzikas pavadījumā, apgūst ritma izjūtu un prasmi uzstāties publikas priekšā. Darbojas arī ansamblis ” 7.līnija”, kas ar panākumiem uzstājas dažādos pasākumos.
-Mākslas pulciņš piedāvā zīmēšanu, gleznošanu, grafiku, kur radošie uzdevumi  attīsta bērna fantāziju un spēju attēlot redzēto un izdomāto. Tiek iegūtas prasmes rīkoties ar dažādiem materiāliem – zīmuļiem, flomāsteriem, akvareļu un guaša krāsām, pasteļu krītiņiem.
-Sporta deju nodarbības nodrošina bērna vispārējo attīstību, uzlabo bērna fizisko sagatavotību un veselības stāvokli, pilnveido bērna prasmi komunicēt.  Bērni piedalās sporta deju skatēs un sacensībās.
-Bībeles nodarbības, kuru laikā bērniem ir iespēja tikties ar mācītāju un pārrunāt dažādus kristīgās ētikas jautājumus.
-Veloklubs “Ripo”, kurš dod iespēju bērniem no lietotiem, veciem velosipēdiem radīt sev “braucamrīku” pēc savas ieceres, sniedz prasmi un iemaņas vieglos velo remontdarbos. Aicina bērnus un jauniešus apgūt ceļu satiksmes noteikumus, nokārtot eksāmenu CSDD un saņemt velosipēda vadītāja apliecību, kas dod iespēju bērniem piedalīties organizētajos kopīgajos izbraucienos.