Vadība

Rīgas Sociālā dienesta vadītāja p.i.

RUTA ČAIKA

Baznīcas iela 19/23,
1.stāvs, 103.kabinets
tālrunis: 67012370
e-pasts:ruta.caika@riga.lv

 

 

Administratīvās nodaļas vadītājs – dienesta vadītāja vietnieks

 

Baznīcas iela 19/23,
1.stāvs, 115.kabinets
tālrunis: 67012979
e-pasts:

 

 

Finanšu plānošanas un uzskaites nodaļas vadītāja
DACE SLAPIŅA

Baznīcas iela 19/23,
1.stāvs, 112.kabinets
tālrunis: 67012159
e-pasts: dace.slapina@riga.lv

 

 

Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja
IVETA ZILGALVE

Baznīcas iela 19/23,
1.stāvs, 118.kabinets
tālrunis: 67181861
e-pasts: iveta.zilgalve@riga.lv

 

 

Sociālā darba nodaļas vadītāja
MARINA FIĻIPOVA

Baznīcas iela 19/23,
1.stāvs, 114.kabinets
tālrunis: 67037162
e-pasts: marina.filipova@riga.lv

 

 

 

Asistenta pakalpojumu administrēšanas nodaļas vadītāja

LĪGA SALMIŅA

Baznīcas iela 19/23,
1.stāvs, 109.kabinets
tālrunis: 67037967
e-pasts:liga.salmina@riga.lv

 

Latgales rajona nodaļas vadītāja
LAIMDOTA GAILE

Avotu ielā 31 k-1,
201.kabinets
tālrunis: 67037670
e-pasts: laimdota.gaile@riga.lv

 

Ziemeļu rajona nodaļas vadītāja p.i.
DAIGA ŠILIŅA
Vidrižu iela 1A,
309.kabinets
tālrunis: 67012106
e-pasts: daiga.silina@riga.lv

 

Pārdaugavas rajona nodaļas vadītāja
ELĪNA ERIŅA

E.Smilģa iela 46,
601.kabinets
tālrunis: 67012251
e-pasts: elina.erina@riga.lv