Ziedojumi

Lai veiktu ziedojumu Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centram (turpmāk – Centrs) aicinām sazināties ar kādu no Centra struktūrvienībām, kontakti skatāmi:Centra struktūrvienības – RD LD (riga.lv)

Centra administrācijas tālrunis 67012242, e-pasts: bjc@riga.lv

Ja ziedojuma summa pārsniedz 1500,00 EUR, Centrs ar ziedotāju, slēdz ziedojuma līgumu un pieprasa Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta atļauju ziedojuma pieņemšanai.

Ja ziedojuma summa ir līdz 1500,00 EUR – ziedojuma līgums tiek slēgts pēc ziedotāja ierosinājuma.

Ziedotājam ir tiesības norādīt konkrētu ziedojuma mērķi un pārliecināties, ka minētais ziedojums tiek izmantots norādītā mērķa sasniegšanai.

Ziedojuma līguma paraugs

Informācija par Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centra saņemtajiem ziedojumiem