“Ezermala”

Ezermalas iela 36, Rīga, LV-1014

Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centra struktūrvienībā “Ezermala” tiek nodrošināts ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem jauniešiem vecumā no 14 gadiem, tai skaitā ar uzvedības problēmām un grūtībām, un atsevišķos gadījumos īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums krīzes situācijā nonākušiem jauniešiem. Jauniešiem pēc pakalpojuma izbeigšanas var tikt nodrošināts individuālas sociālās rehabilitācijas pakalpojums līdz 24 gadu vecumam.

Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centra struktūrvienība “Ezermala” ir Jauniešu māja, kurā dzīvo 6 jaunieši vecumā no 14 līdz 18 gadiem, tai skaitā krīzes situācijās nonākušie jaunieši.

Jauniešu mājas darbības mērķis ir radīt bērniem un jauniešiem drošības sajūtu, sniegt sociālo un psiholoģisko rehabilitāciju, sekmēt jauniešu stabilu un vispusīgu personības attīstību, attīstot un nostiprinot sociāli pieņemamu un patstāvīgu uzvedību, tai skaitā patstāvīgu piedalīšanos izglītības procesā un integrēšanos darba tirgū.

Jauniešiem, dzīvojot Jauniešu mājā, ir savi pienākumi. Jaunieši rūpējas par tīrību un kārtību mājā un tās teritorijā, kopā ar darbiniekiem plāno pārtikas iegādi, maltīšu gatavošanu.

Jaunieši iesaistās ikdienas dzīvē, lēmumu pieņemšanā. Jaunieši saņem atbalstu izglītības iegūšanai atbilstoši savām spējām, gūst darba pieredzi.

www.facebook.com