Sociālā darbinieka apsekojums


Infografika: Vai pie durvīm klauvē sociālais darbinieks?

Rīgas Sociālā dienesta darbiniekiem ir apliecības, kuras viņi Jums uzrāda. Ja šī apliecība Jums šķiet aizdomīga, lūdzu, sazinieties ar sava rajona teritoriālo centru vai zvaniet uz Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055! Veicot apsekojumu Jūsu mājās, sociālais darbinieks saraksta vai aizpilda apsekošanas aktu, kuru Jūs izlasāt un parakstāt, ja piekrītat tajā uzrādītajai informācijai.

Labklājības departaments atgādina, lai saņemtu sociālo palīdzību vai sociālo pakalpojumu, rīdzinieki vēršas Rīgas Sociālā dienesta nodaļu teritoriālajos centros pie sociālā darba speciālista. Piezvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, var noskaidrot savu sociālo darbinieku un pieņemšanas laikus, informāciju var iegūt arī Labklājības departamenta mājas lapā: ld.riga.lv sadaļā “Rīgas Sociālais dienests”. Kad klients ir ticies un iepazinies ar savu sociālo darbinieku un ir izklāstījis savas sociālās problēmas, tikai pēc tam sociālais darbinieks apmeklēs viņu mājās, bet pirms tam viņš vienmēr iepriekš sazināsies ar klientu un vienosies par apmeklējuma laiku. Tikai īpašos gadījumos sociālais darbinieks var doties pie klienta bez iepriekšēja brīdinājuma, pamatojoties uz policijas, bāriņtiesas, ģimenes ārsta vai citu institūciju, vai personu oficiālu iesniegumu, lai noskaidrotu, vai sniegtā informācija ir patiesa, un lai sniegtu nepieciešamo sociālo palīdzību.

Sociālais darbinieks nekādā gadījumā nav tiesīgs no klienta pieprasīt naudu. Apmeklējot klientu dzīvesvietā, viņš nosauc savu uzvārdu un uzrāda savu darba apliecību. Darba apliecībā ir minēts iestādes nosaukums, ir sociālā darbinieka fotogrāfija, viņa personas kods. Uz apliecības ir Rīgas Sociālā dienesta vadītāja paraksts un iestādes zīmogs. Ja cilvēks apgalvo, ka ir sociālais darbinieks, bet nevar uzrādīt darba apliecību, nav pazīstams un par savu apciemojumu nav informējis, Rīgas domes Labklājības departaments iesaka viņam neuzticēties un neielaist savā dzīvoklī. Nekādā gadījumā svešiniekam nav jādod līdzi savi personu apliecinošie dokumenti!

Rīgas Sociālā dienesta sociālā darbinieka darba apliecības apraksts:
1. Apliecība ir uz zila papīra apdrukāta un plastikātā ielaminēta karte, tās izmērs ir 950x550mm, ar tajā iestrādātajiem pret viltošanas elementiem.
2. Apliecības aizsardzības līmeņi pret viltojumiem ir apaļā zīmoga nospiedums reversā, RSD vadītāja paraksts oriģināls un RSD saīsinājums.
3. Apliecības priekšpusē ir norādīts iestādes nosaukums, lietotāja fotogrāfija, vārds, uzvārds, ieņemamais amats.
4. Zem 18.punktā minētā teksta pie apliecības kreisās malas izvietots šāda satura teksts „Vadītājs”, tālāk paredzēta vieta vadītāja parakstam un tās galā pie apliecības labās malas ir vadītāja vārda pirmais burts un uzvārda atšifrējums. Savukārt apliecības apakšējā kreisajā stūrī paredzēta zīmoga vieta „z.v”.
5. Apliecības otrā pusē ir norādīts apliecības numurs, izdošanas datums, lietotāja personas kods, ka apliecība ir RSD īpašums, kā arī norāde, ka apliecība pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas vai mācību prakses izbeigšanas obligāti jānodod RSD Personāla un kvalitātes vadības sektorā.