Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centrs

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums bērniem (pakalpojuma apraksts)

Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centrs ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde, kas nodrošina:

  • īslaicīgas un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem un jauniešiem;
  • krīzes intervences pakalpojumu un sociālo darbu ar ģimenēm ar bērniem, grūtniecēm;
  • krīzes centra pakalpojumu ar izmitināšanu vai bez izmitināšanas bērniem jauniešiem, ģimenēm ar bērniem un grūtniecēm;
  • prevenci sociālajā darbā un psihosociālo palīdzību bērniem un jauniešiem pirms un pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
  • sociālās rehabilitācijas programmas bērniem un jauniešiem, ģimenēm ar bērniem, grūtniecēm.

Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centru veido 8 struktūrvienības, no kurām 5 struktūrvienības nodrošina ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu  143 bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centrā strādā 213 darbinieki. 33 no minētajiem darbiniekiem ir sociālā darba speciālisti un 122 sociālās aprūpes speciālisti. Pārējie darbinieki veic grāmatvedības, administratīvos, apsaimniekošanas un tehniskos darbus.

Misija
Nodrošināt bērnu un jauniešu vajadzībās balstītu profesionālu, godprātīgu un atbildīgu aprūpi un audzināšanu.

Vīzija
Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centrs ir organizācija, kura nodrošina drošu, stabilu, bērna vajadzībās balstītu ģimenisku vidi astoņiem bērniem vienā dzīvoklī.
Profesionāli darbinieki atbildīgi un godprātīgi rūpējas un aizsargā bērnus un jauniešus, sniedzot viņiem atbalstu attiecībās ar savu bioloģisko ģimeni.
Darbinieki nodrošina bērniem un jauniešiem pozitīvas un motivējošas attiecības, lai viņi izaugtu par patstāvīgām un atbildīgām personībām.

Vērtības
Profesionalitāte, atbildība, godprātīgums.

Mūsu stratēģiskie partneri

Rīgas valstspilsētas pašvaldības, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departaments, Rīgas Sociālais dienests, Rīgas valstspilsētas pašvaldības bāriņtiesa, Bērnu aizsardzības centrs, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija, Nacionālie bruņotie spēki, Latvijas Samariešu apvienība, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Bezpeļņas nevalstiskā organizācija “Mentor Latvia”, Rīgas Matejas draudze, Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes draudze, Kurbada ledus halle, Rīgas Futbola klubs, Latvijas Regbija Federācija.

Biedrības: “Bona Fide Latvia”, “Jauniešu rīts”, “Bērnu un jauniešu centrs “DARI VARI””, “Centrs MARTA”, “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns””, “Eņģeļi Tev blakus”, “Papardes zieds”.

Nodibinājumi: “Plecs”, “Caritas Latvija”, “Baltijas Reģionālais fonds”.

Ģimeņu atbalsta centri: “Tilts”, “Dzeguzēns”. “AIRI vecākiem”, “Terēze”.

 

 

Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centra nolikums (skatīt šeit).

Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centra struktūrshēma (skatīt šeit).

 

Juridiskā adrese:
Rīga, Lubānas iela 17A, LV – 1019,
tālrunis 67012242, e-pasts:bjc@riga.lv

E-adrese

Rekvizīti

Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ.Nr.:LV90011524360
Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X
Konts: LV61RIKO0021500918030
RD iestāde: Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centrs
RD iestādes adrese: Lubānas iela 17A, Rīga, LV-1019
RD iestādes kods: 21233