Mobilā brigāde ielu sociālajam darbam

Mobilā brigāde ielu sociālajam darbam
Mobilā brigāde ielu sociālajam darbam

Mobilā brigāde
Katoļu iela 57, Rīga

Kontakti un darba laiki
Darba dienā 8.30-17.00

Rīgas patversmes struktūrvienība – Mobilā brigāde ielu sociālajam darbam ar bezpajumtniekiem

Mobilā brigāde ir mobila 4 darbinieku grupa, kurā ietilpst sociālais darbinieks, aprūpētājs, automobiļa vadītājs.

Mērķis: sniegt informāciju un operatīvu atbalstu bezpajumtniekiem.

Uzdevumi:
Veikt apsekošanu noteiktā maršrutā Rīgas pilsētā.
Apsekot konkrētas vietas pēc operatīvās informācijas un vajadzības.
Noskaidrot klienta situāciju, vajadzības un problēmas.
Informēt par iespējamo palīdzību un tās saņemšanas procedūru.
Motivēt klientu (-us) risināt savas sociālās problēmas.
Sniegt atbalstu adekvātu klienta situācijai un vajadzībām.
Apzināt un regulāri apsekot bezpajumtnieku pulcēšanās vietas.
Darba laiks no 9.00-17.00. Mobilās brigādes maršruts veidots, iekļaujot zupas virtuvju adreses, pašvaldības policijas, Rīgas Sociālā dienesta, Valsts Tiesu medicīnas ekspertīzes centra un iedzīvotāju norādītās adreses, kā arī apsekot citas zināmās bezpajumtnieku pulcēšanās vietas.

Mobilā brigāde izbrauc arī uz „izsaukumiem”, ja saņemta informācija par konkrētu bezpajumtnieku un viņa atrašanās vietu. Mobilās brigādes tālrunis darba dienās darba laikā 27023550.

Rīgas patversmes Mobilās brigādes darba laiks:
– darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00;
– ja pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegtās informācijas plkst. 8.00 āra gaisa temperatūra ir zemāka par -10º C vai ja āra gaisa temperatūra ir zemāka par 0º C un vēja ātrums ir lielāks par 10 m/s, darba dienās notiek divās maiņās: no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00 un no plkst. 11.30 līdz plkst. 20.00; sestdienās un svētdienās, no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00; nestrādā – svētku dienās.