Dienas centrs bezpajumtniekiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem

Dienas centrs bezpajumtniekiem un maznodrošinātajiem Rīgas iedzīvotājiem
Dienas centrs bezpajumtniekiem un maznodrošinātajiem Rīgas iedzīvotājiem

Katoļu iela 57, Rīga.

Kontakti un darba laiki
Dežuranta tālrunis 67181663
Darba dienās 9.00-17.00

 

Pakalpojuma apraksts (pakalpojuma kartīte)

Adrese:
Katoļu iela 57,
Rīga, LV – 1003

Saziņai
Tālrunis: 67181663
Darbinieku darba laiks:
Pirmdiena – piektdiena no plkst. 8.30 – 16.45
Pirmssvētku dienās darba laiks saīsināts par 2 stundām

Apmeklētāju pieņemšana :
Pie vecākā sociālā darbinieka pirmdienās no plkst. 14.00 – 16.00 ; trešdienās no plkst. 9.00 – 11.00
Nosūtījumus reģistrē darba dienās no plkst. 10.00 – 12.00 un no plkst. 13.30 – 14.30. Piektdienās 10.00- 12.00
Sociālo darbinieku konsultācijas darba dienās no plkst. 10.00 – 13.00 un no plkst. 14.00 – 16.00
Psihologs konsultē pirmdien, trešdien no plkst. 10.00 -15.00 pēc iepriekšēja pieraksta. Pierakstīties var personīgi vai zvanot pa tālruni: 67181670

Tuvākā sabiedriskā transporta pieturvieta “Katoļu iela”
Sabiedriskais transports virzienā uz Rīgas centru.
Trolejbusi: 15
Tramvaji : 3; 7; 9
Sabiedriskais transports virzienā no Rīgas centra
Trolejbusi: 15
Tramvaji: 3; 7; 9

Rīgas patversmes Dienas centrs darbojas no 2009. gada maija, kā Rīgas patversmes struktūrvienība. Dienas centrā klienti var uzturēties darba dienās no 9.00 – 16.45 drošā vidē (visas nedēļas dienas no novembra līdz martam); saņemt dažādas konsultācijas (sociālais darbinieks, psihologs), saņemt centra sniegtos pakalpojumus, izmantot bibliotēku, internetu, piedalīties organizētājās aktivitātēs. Personas Dienas centrā ierodas labprātīgi. Alkohola un apreibinošu vielu ietekmē esošas personas netiek ielaistas!

Sociālā pakalpojuma mērķis:
1. Nodrošināt iespēju atrasties telpās dienas laikā.
2. Nodrošināt informāciju par sociālās palīdzības saņemšanas iespējām.
3. Primārus pakalpojumus.

Sociālā pakalpojuma saturs:
Atbalsts klienta sociālo problēmu risināšanā.
Atbalsts sociālo prasmju un iemaņu uzturēšanā.
Dušas/dezinfekcijas pakalpojuma saņemšanas iespēja
Lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Dienas centra humānās palīdzības punkts pieņem ziedojumus (tīru apģērbu, apavus). Ziedojumu iespējams pieteikt pa tālruni 67181667 (plkst. 9.00 – 16.00) vai nogādāt personīgi Katoļu ielā 57. Dežurants 67181663.

Dienas centra pakalpojumus nodrošina Rīgas patversme, kura ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta pakļautības iestāde, kas personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām nodrošina īslaicīgu patvērumu, personiskās higiēnas iespējas un sociālā darba speciālistu pakalpojumus, kā arī veic klaidonības un bezpajumtniecības novēršanas preventīvus pasākumus Rīgā.
Rīgas patversmes Dienas centra bezpajumtniekiem un citām maznodrošinātām personām pakalpojuma saņemšanas kārtība:
Rīgas patversmes Dienas centra pakalpojumus var saņemt trūcīgas un maznodrošinātas personas, kuras saņem naktspatversmes pakalpojumu un/vai ir bez noteiktas dzīves vietas (dārza mājiņas u.c. dzīvei pielāgotas telpas)
Dienas centra (turpmāk – DC) pakalpojumus personas saņem pēc sociālā darbinieka veiktā “Vajadzības pēc pakalpojuma novērtējuma” un izsniegtā Nosūtījuma pamata.
Skaidrojums Dienas centra pakalpojumu saņemšanai:
* DC Sociālā darba speciālistu pakalpojumus (konsultācijas) var saņemt jebkura persona, kas ieradusies DC;
* DC psihologa pakalpojumi tiek sniegti DC klientiem, Rīgas pilsētas nakts patversmju klientiem un, atsevišķos gadījumos, SD trūcīgām vai maznodrošinātām personām pēc iepriekšēja pieraksta.
* Ģimenes ārsta pakalpojumi, primārās veselības aprūpes līmenī, tiek sniegti personām, kuras piereģistrētas ārsta praksē, Rīgas patversmju klientiem.
* Uzturēties Dienas centrā pilnu darba dienu (no 9.00 līdz 16.45) var patversmju klienti pēc veiktās veselības pārbaudes (derīgas TB pārbaudes, lai uzturētos nakts patversmē, vai DC saņemtā nosūtījuma uz pārbaudi iesniegšanas) un klienta kartes noformēšanas.
* Izglītojošas, prasmju apguves, sociālās rehabilitācijas, t.sk., atbalsta un pašpalīdzības grupu nodarbības var apmeklēt DC reģistrētie klienti.
* Dušas pakalpojuma saņemšanai klients pats nodrošina sevi ar visu nepieciešamo (higiēnas līdzekļiem, dvieli u.t.t.). Pakalpojums paredzēts 1x nedēļā. Papildus pakalpojumu klients var saņemt pirms ģimenes ārsta, medmāsas apmeklējuma, kā arī īpašos gadījumos, kas tiek saskaņoti ar DC darbiniekiem.
* Dezinfekcijas pakalpojumi (t.sk. pedikulozes gadījumā) klientiem tiek sniegti pēc nepieciešamības.
* Veļas mazgāšanas pakalpojumu  – apģērba, gultas veļas mazgāšanai un žāvēšanai (vienā reizē līdz 5kg), DC klientam iespējams saņemt 1x mēnesī. Veļas pulveri, kas paredzēts veļas mazgāšanai ar automātisko veļas mašīnu, klientam jānodrošina pašam. Pakalpojums nav paredzēts segu, spilvenu, ziemas vējjaku mazgāšanai. Pakalpojuma saņemšanai klients tiek iepriekš pierakstīts. Pierakstu veido divām nedēļām.
* Personas alkohola/narkotisko vielu reibumā DC netiek ielaistas, pakalpojumi netiek sniegti. Pārbaudi veic DC dežurants.
* Atsevišķā telpā var skatīties televīzijas pārraides, kā arī piedalīties tematiskajās nodarbībās.
* Dienas centrs pieejams arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
* Ar Rīgas Centrālās bibliotēkas atbalstu darbojas grāmatu izsniegšanas punkts, kā arī nodrošināta interneta pieeja.

Dienas centra (Katoļu ielā 57) kontaktinformācija

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis Mob. tālr. Kabinets
DEŽURANTS   67181663   104.kab. (1.stāvs)
Rīgas patversmes sociālais darbinieks (pieņem personas, kuras vēlas izmantot patversmes pakalpojumus) 67181672 117.kab.
Dienas centra vadītāja 67181667 214.kab. (2. stāvs)
Sociālais darbinieks (konsultācijas) 67181666 213.kab.
Sociālais darbinieks (nosūtījuma reģistrācija) 67181668 215.kab.
Sociālais darbinieks (konsultācijas) 67181669 212.kab.
Psihologs 67181670 217.kab.
Ģimenes ārsts 67181664 304.kab. (3.stāvs)
Bibliotekārs 67181671 305.kab.
MOBILĀ BRIGĀDE
Mobilā brigāde 27023550 204.kab.