Jaunie darbinieki

 

Pārskats

par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamentā un tā pakļautības iestādēs pieņemtajiem darbiniekiem

no 01.03.2024. līdz 31.03.2024.


Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamentā
Nr. Struktūrvienība Amata nosaukums Pieņemtā darbinieka vārds, uzvārds

Rīgas Sociālajā dienestā
Nr. Struktūrvienība Amata nosaukums Pieņemtā darbinieka vārds, uzvārds
1 Teritoriālais centrs “Imanta” Sociālās palīdzības organizators I Svetlana Ameļčenkova
2 Teritoriālais centrs “Āgenskalns” Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem Linda Majore
3 Finanšu plānošanas un uzskaites nodaļa Ekonomists Guntis Melnacis
4 Asistenta pakalpojuma pašvaldībā administrēšanas nodaļa Nodaļas vadītājs Līga Salmiņa

Rīgas  Bērnu,  jauniešu  un ģimeņu sociālā atbalsta centrā
Nr. Struktūrvienība Amata nosaukums Pieņemtā darbinieka vārds, uzvārds
1 Struktūrvienība “Apīte” Sociālais audzinātājs Maruta Rižova
2 Struktūrvienība “Ziemeļi” Sociālais audzinātājs Sandra Filipsone
3 Struktūrvienība “Jauniešu atbalsta centrs” jaunatnes lietu speciālists Aiga Silicka
4 Administratīvā nodaļa Atbildīgais lietvedības speciālists Ineta Zvirbule
5 Struktūrvienība “Imanta” Aprūpētājs Nataliia Odizhnaia
6 Struktūrvienība “Imanta” Sociālais audzinātājs Aļona Kurlajeva
7 Struktūrvienība “Ezermala” Sociālais audzinātājs Edijs Pētersons
8 Struktūrvienība “Ezermala” Sociālais audzinātājs Konstantīns Mešalkins
9 Jurists Līva Kreituse
10 Struktūrvienība “Krīzes centrs” Sociālais audzinātājs Sergejs Krukovskis

Rīgas patversmē
Nr. Struktūrvienība Amata nosaukums Pieņemtā darbinieka vārds, uzvārds
1 Sociālās rehabilitācijas Vīriešu nodaļa Aprūpētājs Ciniņš Aigars
2 Mobilā brigāde Sociālais darbinieks darbā ar sociālo gadījumu Cipste Stella
3 Ģimenes ārstu prakse Ģimenes ārsts Kreišmanis Konstantīns
4 Sociālās rehabilitācijas Sieviešu nodaļa Aprūpētāja Sama Žaneta

Rīgas sociālās aprūpes centrā “Gaiļezers”
Nr. Struktūrvienība Amata nosaukums Pieņemtā darbinieka vārds, uzvārds
1 Sociālā darba nodaļa Sociālais rehabilitētājs Ieva Brikmane-Buklovska
2 Sociālās aprūpes nodaļa Aprūpētājs Vera Romancova
3 Veselības aprūpes nodaļa Māsa Beate Pfeifli
4 Sociālās aprūpes nodaļa Aprūpētājs Aiva Endruli
5 Sociālās aprūpes nodaļa Aprūpētājs Dmitrijs Stepanovs
6 Sociālās aprūpes nodaļa Aprūpētājs Monika Jurāne
7 Sociālās aprūpes nodaļa Aprūpētājs Taira Abasova
8 Sociālās aprūpes nodaļa Aprūpētājs Svetlana Balto
9 Sociālās aprūpes nodaļa Aprūpētājs Alise Celma
10 Sociālās aprūpes nodaļa Aprūpētājs Kristīne Kovaļevska
11 Sociālās aprūpes nodaļa Aprūpētājs Andris Šnepsts
12 Sociālās aprūpes nodaļa Aprūpētājs Staņislava Ildena

Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems”
Nr. Struktūrvienība Amata nosaukums Pieņemtā darbinieka vārds, uzvārds
1 Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa Sociālais aprūpētājs Zane Riekstiņa
2 Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa Aprūpētājs Jeļena Kukarekina
3 Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa Aprūpētājs Dainis Mazulis
4 Saimniecības nodaļa Saimniecības nodaļas vadītājs Edgars Štāls

Rīgas sociālās aprūpes centrā “Stella maris”
Nr. Struktūrvienība Amata nosaukums Pieņemtā darbinieka vārds, uzvārds
1 Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitacijas nodaļa Sociālais darbinieks Linda Liece
2 Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitacijas nodaļa Aprūpētāja Gunta Vizbule