Vadība

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta direktore

IRĒNA KONDRĀTE

DZIMUSI:  1966. gada 3. jūnijā, Rīgā

IZGLĪTĪBA UN ZINĀTNISKIE GRĀDI

 

 

 

1995 – 1999 LATVIJAS UNIVERSITĀTE, iegūtsPedagoģijas doktora grāds- Dr. paed. (veselības pedagoģija)
1993 – 1999 LATVIJAS UNIVERSITĀTE, iegūtsPedagoģijas maģistra grāds
1987 – 1993 LIEPĀJAS PEDAGOĢIJAS INSTITŪTS, iegūta defektologa, oligofrenopedagoga – logopēda diploms un specializācija.
1984 – 1987 P.DAUGES RĪGAS 1. MEDICĪNAS SKOLA, vecmātes diploms un specializācija
1984 Absolvēja Rīgas 6.vidusskolu

 


PAPILDUS IZGLĪTĪBA

Rīga, 2007.

Komunikāciju Akadēmija/ Ruta Kaupe (MBA)

Praktiskais menedžments ( 24 akadēmiskās stundas )

Rīga, 2004.

 

Baņuta Rubess (Dr.Phil. )

 

Argumentācijas māksla un prezentācijas prasmes
Londona, 2002. Britu Padome, Veselības izglītības departaments (Lielbritānija) Veselības veicināšanas menedžments
Rīga, 1997/ 1999 Britu Padome, Veselības izglītības departaments (Lielbritānija) Veselības veicināšanas menedžments
Rīga, 1998. Ventspils uzņēmējdarbības atbalsta centrs

 

Personības attīstība un karjeras izveides kurss ” Sieviete vadībā”
Rīga, 1997 Latvijas Medicīnas akadēmija

 

Datuapstrāde ar programmu SPSS
Rīga, 1995/ 1996 PBLA, Latvijas Psihoterapeitu asociācija un Dr.Ph., C.S.W., L.P.C. Līga Ruperte ( ASV ) Ģimenes psiholoģija un psihoterapija
Rīga,1995 Latvijas seksologu asociācija, Valsts ģimenes veselības centrs Dzimumaudzināšana un seksoloģija
Rīga,1995 PVO Eiropas Reģionālais birojs

 

Dzimumizglītība globālās AIDS programmas ietvaros
Nīderlande, 1994 Nīderlandes Sabiedrības Veselības skola, Nīderlandes Sociālās Seksoloģijas pētnieciskais institūts Ģimenes plānošana un seksuāli reproduktīvā veselība
Igaunija, Tartu,1994. Anglijas Karaliskās akadēmijas Ginekoloģijas koledža Ūdens dzemdniecība
Zviedrija, Stokholma,1994. Zviedrijas Sarkanā Krusta veselības aprūpes koledža, Ērebro Universitātes Veselības aprūpes zinātniskā koledža Dzemdību pedagoģija un psiholoģija vecmātēm
Rīga, 1993 Pasaules Veselības Organizācija ( PVO ), AIDS Centrs Informācija, izglītība, komunicēšanās
Zviedrija, 1993 Sundsvalles Veselības aprūpes speciālistu koledža, Sundsvalles vasaras skola Specializēts kurss veselības izglītības speciālistiem
Rīga,1992/ 1995.

 

LU Ekoloģijas centrs,

AIDS profilakses centrs, Latvijas ģimenes centrs

Kvalifikācijas kurss veselības mācībā, dzimumizglītībā un garīgajā veselībā

DARBA PIEREDZE

Kopš 2013. gada 27. augusta Rīgas Domes Labklājības Departaments, direktore
2010. 24.11-

2013. 26.08

Rīgas Domes Labklājības Departamenta Veselības pārvalde, pārvaldes priekšniece
2009. 17.12 –

2010. 23.11.

Biedrība „Apvienība ģimeņu atbalstam BALTĀ ZVAIGZNE”, valdes priekšsēdētāja
2007. 01.07–

2009. 31. 08

Valsts aģentūra „Sabiedrības veselības aģentūra”, Veselības veicināšanas un profilakses daļas vadītāja
2006.01.03 –

2009. 31.03.

Rīgas Stradiņa universitāte, Ģimenes medicīnas studiju centra speciāliste, lektore
Kopš2002. gada- 2009. gada septembrim Veselības ministrijas Zīdīšanas veicināšanas komisijas vadītāja, UNICEF/PVO Mazulim draudzīgas slimnīcas iniciatīvas koordinatore

Latvijā

1997.30.11. –

2007. 30. 06.

Veselības veicināšanas valsts aģentūra, Veselības veicināšanas centrs (1997 – 2004.11. ), Programmu realizācijas departamenta vadītāja
1997 – 1999. Latvijas televīzija, Bērnu un jauniešu raidījumu redakcija, Jauniešu raidījuma “EKS “ eksperte
1994 – 1999. LU Sporta pedagoģijas un Veselības izglītības katedrā, Latvijas medicīnas akadēmijas sabiedrības veselības skola, Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija, Latvijas Jūras akadēmija – lektors ciklam(36) „Ģimenes plānošanas un ģimenes psiholoģijas pamati”; „Dzimumizglītības pasniegšanas metodika”
1995- 1997 Valsts Ģimenes veselības centrs, psiholoģe, Psiholoģijas unveselības izglītības nodaļas vadītāja
1993- 1995. Latvijas medicīnas akadēmijas Sabiedrības veselības skola, Dzimumizglītības programmas metodiķe, lektore
1992 – 1993. Latvijas Ģimenes centrs, vecmāte, jauniešu konsultants
1991.-1993. Ādažu vidusskola, logopēds
1990-1991. Rīgas rajona 3.slimnīca Ādažos, Medicīnas māsa – medpunkta vadītāja

PUBLIKĀCIJAS

  • Rozenbaha L. sadarbībā ar Dinu Cepli, Rudīti Brūveri< Aiju Mikovu, Irēnu Kondrāti; Gaidības un radības ar prieku, 2011, Rīga: Vivat_Skriptum izdevniecība, 208 lpp., ISBN 978-9984-39-685-9
  • Irēna Kondrāte, Uldis Līkops, Aivars Lejnieks, Arnis Vīksna, Sandra Kušķe … [u.c.] Tautas veselības gadagrāmata 2009, Rīga : Sabiedrības Veselības aģentūra, 2008. – 294, [1] lpp. ISBN 9789984263892
  • Zīdīšanas veicināšana, atbalsts un aizsardzība Eiropā – vadlīnijas ES;  -EK, PVO, Burlo Garofolo Bērnu veselības institūts, Trieste, Itālija; 2008; vadlīniju izstrādes grupas locekle
  • Adriano Cattaneo, Tea Burmaz, Maryse Arendt, Ingrid Nilsson, Krystyna Mikiel-Kostyra, Irena Kondrate, Marie Jose´ Communal, Catherine Massart, Elise Chapin and Maureen Fallon. Protection, promotion and support of breast-feeding in Europe:progress from 2002 to 2007, Cambridge Journals Online, Public Health Nutrition: page 1 of 9;  https://journals.cambridge.org/repo_A64jVrKX
  • Kondrate I. Report of Activities. Program :Infant Young Child Nutrition. Riga, MofH, PHA, 2009
  • Koncepcija par jauniešiem draudzīgiem veselības aprūpes pakalpojumiem – Nacionālais konsultants koncepcijas un novērtēšanas sistēmas izveidē UNDP/UNICEF/PVO projektā, 2004./2005. gads
  • I.Kondrāte I.,Kuņicka I., Rocēna I.,Jātniece I. – “ Pusaudžiem par intīmo. Rokasgrāmata skolotājiem. “, ANO Attīstības Programma, LR IZM, R., 2003, Rīga
  • Rudze L., Caunīte A., Lazdāne G., Kondrāte I., Vītoliņš E., u.c. Iedzīvotāju reproduktīvā veselība.Vērtējums un ieteikumi.- R.: 1998
  • Bluka I., Kondrāte I. u.c. Veselības mācība. Augšana un attīstība pusaudžu gados. R.: ZvaigzneABC,1995

Sociālās pārvaldes priekšnieks

 

Mārtiņš Moors

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta
Sociālās pārvaldes priekšnieks,
direktora vietnieks

 

 

 

 

Veselības pārvaldes priekšniece

 

Inga Solovjova

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta
Veselības pārvaldes priekšniece,
direktores vietniece

 

 

 

 

Administratīvās pārvaldes priekšniece

Laura Kalniņa

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta
Administratīvās pārvaldes priekšniece,
direktores vietniece

 

———————————————————————————————————————————————————————-

Apmeklētāju pieņemšana

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departaments apmeklētājus klātienē, Baznīcas ielā 19/23, PIEŅEM tikai pēc iepriekšēja pieraksta!
Lai veicinātu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu un ievērotu labas pārvaldības principus, apmeklētājus aicinām:
1. Iesniegumus, kas adresēti Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamentam, tajā skaitā Rīgas valstspilsētas pašvaldības Rīgas valstspilsētas  pašvaldības Labklājības departamentam pakļautības iestāžu pieņemto lēmumu pārsūdzību, iesniegt elektroniski, nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu dl@riga.lv vai papīra formā, ievietojot to pasta kastē ar norādi “RD Labklājības departaments” Baznīcas ielā 19/23 1.stāvā;
2. Apmeklētāju pieņemšana notiek TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta:
• pie Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta direktora pa tālr. 67105151
• pie Sociālās pārvaldes priekšnieka pa tālr. 67105925
• pie Veselības pārvaldes priekšnieka pa tālr. 67105191
• pie Administratīvās pārvaldes priekšnieces pa tālr. 67181398

Atgādinām, ka saskaņā ar Iesnieguma likuma 8.panta otro daļu, apmeklētājiem, piesakoties uz pieņemšanu, ir jānorāda risināmais jautājums.