Par mums

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departaments ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības vadošā iestāde Rīgas valstspilsētas pašvaldībai noteiktās kompetences ietvaros sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības, veselības aprūpes pieejamības, veselības veicināšanas un profilakses, tostarp atkarību izplatības ierobežošanas un iedzīvotāju nodarbinātības veicināšanas jautājumos.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta mērķis ir izveidot stabilu un atbildīgu sociālo sistēmu, kura sniedz materiālo nodrošinājumu minimālā līmenī, kā arī atbalstu sociālo problēmu risināšanā un personu sociālās funkcionēšanas spēju samazināšanās gadījumā, nodrošinātu veselības aprūpes pieejamību un veselības veicināšanas pasākumus.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta darbības prioritātes ir noteiktas Rīgas pilsētas attīstības stratēģijā, Rīgas pilsētas sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sistēmas attīstības stratēģijā, kā arī citos plānošanas dokumentos.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departaments ir tieši pakļauts Rīgas valstspilsētas izpilddirektoram, tā darbību kontrolē Rīgas domes Sociālo jautājumu komiteja.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta funkcijas:
* sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas organizēšana Rīgas iedzīvotājiem;
* metodoloģiskā vadīšana un konsultatīvs atbalsts sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniedzējiem;
* veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana;
* Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselības veicināšana un slimību profilakse;
* nodarbinātības jautājumu koordinācija Rīgas pašvaldībā;
* bērnu tiesību aizsardzība atbilstoši kompetencei;
* ģimeņu atbalsta sistēmas Rīgas pašvaldībā;
* finanšu vadības nodrošināšana Rīgas pašvaldībā sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu, kā arī veselības jomā;
* citu normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšana.

2024. gada sākumā Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamentā strādāja 74 speciālisti (četri speciālisti strādāja projektos), viņu vidū 70 darbinieki ar augstāko izglītību, no tiem 38 darbinieki ar maģistra un divi ar doktora grādu, četri darbinieki ar vidējo speciālo izglītību.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta darba laiks:
Pirmdienās 8.30 – 17.00
Otrdienās, Trešdienās, Ceturtdienās 8.15 – 17.00
Piektdienās 8.15 – 16.00
Pirmssvētku dienās darbu beidz 2 stundas ātrāk.

2024. gadā Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamentā pārceltas šādas darba dienas:
* no pirmdienas, 23.12.2024., uz sestdienu, 14.12.2024.
* no pirmdienas, 30.12.2024., uz sestdienu, 28.12.2024.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta amatpersonu pieņemšanas laiki

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departaments apmeklētājus klātienē, Baznīcas ielā 19/23, pieņem pēc iepriekšēja pieraksta! Lai ievērotu labas pārvaldības principus, apmeklētājus aicinām:
1. Iesniegumus, kas adresēti Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamentam, tajā skaitā Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamentam pakļautības iestāžu pieņemto lēmumu pārsūdzību, iesniegt elektroniski, nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu dl@riga.lv vai nosūtot uz e-adresi _DEFAULT@90000055224, vai papīra formā, ievietojot to pasta kastē ar norādi “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departaments” Baznīcas ielā 19/23 1.stāvā;
2. Apmeklētāju pieņemšana notiek TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta:
• pie Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta direktores pa tālr. 67105151
• pie Sociālās pārvaldes priekšnieka pa tālr. 67105925
• pie Veselības pārvaldes priekšnieces pa tālr. 67105191
Atgādinām, ka saskaņā ar Iesnieguma likuma 8.panta otro daļu, apmeklētājiem, piesakoties uz pieņemšanu, ir jānorāda risināmais jautājums.