Informācija zīmju valodā

Rīdziniekiem ir pieejama informācija zīmju valodā par Rīgas pašvaldības institūcijām un to sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā par Rīgas domes Labklājības departamentu un tā struktūrvienībām. Kopumā ir pieejami 20 video, 8 no tiem par sociālo palīdzību (pabalstiem) un sociālajiem pakalpojumiem.

Rīgas domes Labklājības departaments – informācija par departamenta funkcijām, sniegtajiem pakalpojumiem un pieņemšanas laikiem

Rīgas Sociālais dienests – informācija par dienesta funkcijām, sniegtajiem pakalpojumiem un pieņemšanas laikiem

Sociālā palīdzība (pabalsti) – informācija par pabalstu veidiem un kontaktinformācija, kur interesēties par pabalstu saņemšanas iespējām

Sociālie pakalpojumi senioriem – informācija par pakalpojumu veidiem un kontaktinformācija, kur interesēties par pakalpojumu saņemšanas iespējām

Sociālie pakalpojumi ģimenēm ar bērniem – informācija par pakalpojumu veidiem un kontaktinformācija, kur interesēties par pakalpojumu saņemšanas iespējām

Sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem – informācija par pakalpojumu veidiem un kontaktinformācija, kur interesēties par pakalpojumu saņemšanas iespējām

Atbalsts krīzes situācijas – informācija par krīzes veidiem, atbalsta veidiem krīzes situācijās un kontakinformācija, kur interesēties par pakalpojumu saņemšanas iespējām

Veselību veicinošās aktivitātes – informācija par Rīgas pašvaldības piedāvātajām iespējām piedalīties bezmaksas veselību veicinošās nodarbībās.

Citus informatīvos materiālus zīmju valodā par citām Rīgas pašvaldības institūcijām un to sniegtajiem pakalpojumiem skat. šeit.

Informatīvie video materiāli tapuši ar Sabiedrības integrācijas programmas finansiālu atbalstu, sadarbojoties Izglītības, kultūras un sporta departamentam ar LNS Rehabilitācijas centru un pašvaldības institūcijām, tai skaitā, Rīgas domes Labklājības departamentu.