Pretkorupcijas pasākumi

Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta un tā pakļautības iestāžu darbinieku negodprātīgu, neētisku rīcību, prettiesiski pieprasot dažādus labumus, lūgums informēt:

RVPLD direktori Irēnu Kondrāti, tālrunis: 67105151, e-pasts: dl@riga.lv

Informējam, ka Rīgas pilsētas pašvaldībā kontaktpunkta funkcijas, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārākumiem, pilda Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (tālr. Nr. 67026859 un tālr. Nr. 67012031, e-pasts: bac@riga.lv. Plašāka informācija Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (KNAB ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kurai saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumu noteiktas konkrētas funkcijas korupcijas novēršanā un apkarošanā).