RD Labklājības departamenta pētījumi

Nr.p.k.  Pētījuma nosakums Pētījuma apraksts Prezentācija

1.

Atbalsta pakalpojums ģimenēm, kurās aug bērns ar funkcionāliem traucējumiem

Lasīt šeit

Skat. šeit

2.

Pakalpojuma "Aprūpe mājās" izvērtējums

Lasīt šeit

Skat. šeit

3.

Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem pāreja no izglītības uz nodarbinātību

Lasīt šeit

Skat. šeit

4.

Ģimenes asistenta pakalpojuma Rīgas pašvaldībā izvērtējums

Lasīt šeit

Skat. šeit

5.

Jauniešu ar uzvedības traucējumiem programmu izvērtējums

Lasīt šeit

Skat. šeit

6.

Autiskā spektra traucējumi un pakalpojumi Rīgas pilsētā

Lasīt šeit

Skat. šeit

7.

Bāreņu sociālās funkcionēšanas izvērtējums

Lasīt šeit

Skat. šeit

8.

Rīgas pašvaldības pabalstu ietekme uz nabadzību

Lasīt šeit

Skat. šeit