Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta pētījumi

Pētījuma nosakums Pētījuma apraksts Prezentācija

Ģimeniskai videi pietuvināta ilgstošas sociālās aprūpes un sociālā pakalpojuma nodrošināšana ārpus ģimenes aprūpē VSAC “Rīga” esošiem bērniem

Lasīt Skatīt

Aprūpes mājās pakalpojuma sniedzēju izvēles iespējas

  Skatīt

Jaunie pakalpojumi 2023. gadā

  Skatīt

Kas traucē Rīgai kļūt par pieejamāko pilsēti Eiropā, 2022

Lasīt Skatīt

RPBJC darbības izvērtējums, 2022

Lasīt Skatīt

Vaučeru cenu izmaiņu analīze, 2022

Lasīt Skatīt

Aprūpētāju noslodze attiecībā pret klientu skaitu Rīgas Sociālās aprūpes centros, 2022

Lasīt Skatīt

Atbalsta pakalpojums ģimenēm, kuras audzina bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, izvērtējums, 2022

Lasīt Skatīt

RSAC "Gaiļezers"iemītnieku aptaujas rezultāti, 2021

  Skatīt

RPBJC jauniešu sociālās funkcionēšans anketu analīze, 2021

  Skatīt

RSAC "Mežciems" iemītnieku aptaujas rezultātu analīze, 2021

  Skatīt

Azartspēļu atkarības sociālās sekas

Lasīt Skatīt

Bezpajumtniecība Rīgā, 2021

  Skatīt

Pētījums par sieviešu, kuras cietušas no vardarbības, problemātiku, 2021

Lasīt Skatīt

Ilgstošas aprūpes cenas, izdevumu un rindu analīze un prognoze, 2020

Lasīt Skatīt

Jauniešu ar uzvedības traucējumiem programmu izvērtējums 2, 2020

Lasīt

Skatīt

Aprūpētāju noslodze attiecībā pret klientu skaitu Rīgas Sociālās aprūpes centros, 2020

 

Skatīt

Atbalsta pakalpojums ģimenēm, kurās aug bērns ar funkcionāliem traucējumiem, 2020

Lasīt

Skatīt

Pakalpojuma "Aprūpe mājās" izvērtējums, 2020

Lasīt

Skatīt

Aprūpētāju noslodze attiecībā pret klientu skaitu Rīgas Sociālās aprūpes centros, 2019

 

Skatīt

Transporta pakalpojuma personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās, izvērtējums, 2019

Lasīt

Skatīt

Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem pāreja no izglītības uz nodarbinātību, 2019

Lasīt

Skatīt

Ģimenes asistenta pakalpojuma Rīgas pašvaldībā izvērtējums, 2018

Lasīt

Skatīt

Jauniešu ar uzvedības traucējumiem programmu izvērtējums, 2018

Lasīt

Skatīt

Autiskā spektra traucējumi un pakalpojumi Rīgas pilsētā, 2018

Lasīt

Skatīt

Rīgas pašvaldības pabalstu ietekme uz nabadzību, 2018

Lasīt

Skatīt

Bāreņu sociālās funkcionēšanas izvērtējums, 2018

Lasīt

Skatīt

Pansionāta "Rauda" pakalpojuma izvērtējums, 2017

Lasīt

Skatīt