RD Labklājības departamenta pētījumi

Nr.p.k.  Pētījuma nosakums Pētījuma apraksts Prezentācija
1.

Ilgstošas aprūpes cenas, izdevumu un rindu analīze un prognoze, 2020

Lasīt Skatīt

2.

Jauniešu ar uzvedības traucējumiem programmu izvērtējums 2, 2020

Lasīt

Skatīt

3.

Aprūpētāju noslodze attiecībā pret klientu skaitu Rīgas Sociālās aprūpes centros, 2020

 

Skatīt

4.

Atbalsta pakalpojums ģimenēm, kurās aug bērns ar funkcionāliem traucējumiem, 2020

Lasīt

Skatīt

5.

Pakalpojuma "Aprūpe mājās" izvērtējums, 2020

Lasīt

Skatīt

6.

Aprūpētāju noslodze attiecībā pret klientu skaitu Rīgas Sociālās aprūpes centros, 2019

 

Skatīt

7.

Transporta pakalpojuma personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās, izvērtējums, 2019

Lasīt

Skatīt

8.

Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem pāreja no izglītības uz nodarbinātību, 2019

Lasīt

Skatīt

9.

Ģimenes asistenta pakalpojuma Rīgas pašvaldībā izvērtējums, 2018

Lasīt

Skatīt

10.

Jauniešu ar uzvedības traucējumiem programmu izvērtējums, 2018

Lasīt

Skatīt

11.

Autiskā spektra traucējumi un pakalpojumi Rīgas pilsētā, 2018

Lasīt

Skatīt

12.

Rīgas pašvaldības pabalstu ietekme uz nabadzību, 2018

Lasīt

Skatīt

13.

Bāreņu sociālās funkcionēšanas izvērtējums, 2018

Lasīt

Skatīt

14.

Pansionāta "Rauda" pakalpojuma izvērtējums, 2017

Lasīt

Skatīt