Personu ar invaliditāti NVO konsultatīvā padome

Ar Rīgas domes 2007.gada 9. oktobra lēmuma Nr.2890 ir izveidota Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvā padome (turpmāk tekstā - Padome), kuras mērķis ir veicināt personu ar invaliditāti pilsonisko līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī sadarbību starp personu ar invaliditāti pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām un Rīgas pilsētas pašvaldību. Padomes sastāvā ir Rīgas domes, Labklājības departamenta un 29 personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju pārstāvji. Konsultatīvā padome darbojas saskaņā 2007.gada 9.oktobra Nolikums Nr. 89.

Padomes uzdevumi ir:
* piedalīties ilgtermiņa stratēģijas izstrādē personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanā un sekot tās īstenošanai pašvaldībā;
* sniegt atzinumus par pašvaldības institūciju un iestāžu normatīvajiem un stratēģiskajiem dokumentiem;
* izskatīt un sniegt atzinumus par RD lēmumu projektiem, kas skar pašvaldībā dzīvojošo personu ar invaliditāti tiesības;
* veicināt sabiedrības iesaistīšanos lēmumu projektu izstrādes procesā;
* izstrādāt un iesniegt priekšlikumus pašvaldības institūcijām un iestādēm veiksmīgākai personu ar invaliditāti integrāciju veicinošo pasākumu īstenošanai un pilsoniskai līdzdalībai;
* aktualizēt informāciju par personu ar invaliditāti jautājumiem, problēmām, vajadzībām un interesēm pašvaldībā.

Ik gadu notiek ne mazāk kā četras padomes sēdes, kurās izskatīti personām ar invaliditāti Rīgā aktuāli jautājumi – gan par sabiedrisko transportu, gan par vides pieejamību, gan citi jautājumi, kas saistīti ar personu ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanu. Aktualizēto jautājumu izskatīšanā un risināšanā tiek iesaistītas atbildīgās RD struktūrvienības. Vairāki padomē izskatītie jautājumi bijuši aktuāli ne tikai Rīgas pašvaldībā dzīvojošām personām ar invaliditāti, bet arī personām ar invaliditāti visā valstī. Šādu jautājumu izskatīšanai tiek pieaicināti pārstāvji no atbildīgajām valsts pārvaldes iestādēm. Rīgas domes Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes sēdes ir atklātas, tajās kā klausītājs var piedalīties jebkurš interesents.

Ja personu ar invaliditāti nevalstiskā organizācija vēlas kļūt par Padomes locekli, tad jāraksta iesniegums Padomes priekšsēdētājam ar lūgumu uzņemt Padomē. Iesniegums jāiesniedz Rīgas domes Labklājības departamentā, 211. kabinetā (Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010). Iesniegums tiks izskatīts kārtējā Padomes sēdē, piedaloties iesnieguma autoram. Padome lēmumu pieņems, balsojot "par" vai "pret" pretendenta uzņemšanai Padomē. Galējo lēmumu par jauna Padomes locekļa uzņemšanu Padomē pieņems Rīgas dome, ņemot vērā Padomes balsojumu.

......................................................................................................................................................

Personas ar invaliditāti ir viena no sociāli mazaizsargātākajām iedzīvotāju grupām, kurām piedalīšanās dažādos sabiedrības procesos ne vienmēr ir iespējama. Būtiski ir censties novērst šķēršļus, kas rodas personām ar invaliditāti, rast viņām iespēju būt neatkarīgām un mazināt nepieciešamību pēc palīdzības pašaprūpē. Pēdējos gados Rīgas pašvaldība ir centusies apzināt un izprast cilvēku ar invaliditāti vajadzības un problēmas. Iespēju robežās tās tiek risinātas, attīstot personām ar invaliditāti nepieciešamos pakalpojumus, piemēram, tiek sniegti aprūpes pakalpojumi mājās, pašvaldības finansēti transporta pakalpojumi, tiek ierīkoti speciāli pielāgoti dzīvokļi sociālajās dzīvojamās mājās, kā arī risināts vides pieejamības jautājums personas dzīvesvietā.

Ar iepriekšējo gadu Padomes lēmumiem var iepazīties pie Padomes sekretāres Taigas Kantānes, Baznīcas ielā 19/23, kab. Nr. 211, Rīgā, LV-1010, tālr. 67105180 (8.30-12.00). mob. tālr. 28605641.

Informācija par Padomes darbību un darba rezultāti līdz 2017. gadam (lasīt vairāk).

 

Notikušās sēdes Plānotās sēdes
Datums Sēdes protokols Datums, laiks Darba kārtība
16.04.2020.   Pārcelta uz nenoteiktu laiku saistībā ar ārkārtējo situāciju valstī un Rīgas domes deputātu maiņu  
09.01.2020. Sēdes protokols

Plkst. 10.40 Rīgas domē, Rātslaukums 1, Portretu zāle

Darba kārtība
19.09.2019. Sēdes protokols

Plkst. 10.30 Rīgas domē, Rātslaukums 1, Portretu zāle

Darba kārtība
06.06.2019. Sēdes protokols

Plkst. 11.00 Rīgas domē, Rātslaukums 1, Portretu zālē

Darba kārtība
7.03.2019. Sēdes protokols

Plkst. 11.00 Rīgas domē, Rātslaukums 1, Portretu zālē

Darba kārtība
6.12.2018. Sēdes protokols

Plkst. 11.00 Rīgas domē, Rātslaukums 1, Portretu zālē

Darba kārtība
11.10.2018. Sēdes protokols

Plkst. 12.00 Rīgas domē, Rātslaukums 1, Portretu zālē

Darba kārtība
12.04.2018. Sēdes protokols

Plkst. 11.00 Rīgas domē, Rātslaukums 1, Portretu zālē

Darba kārtība
14.12.2017. Sēdes protokols

Plkst. 10.00 Rīgas domē, Rātslaukums 1, Portretu zālē

Darba kārtība
27.09.2017. Sēdes protokols

Plkst.12.00 Rīgas domē, Rātslaukums 1, Portretu zālē 

Darba kārtība
18.05.2017. Sēdes protokols

Plkst.12.00 Rīgas domē, Rātslaukums 1, Portretu zālē 

Darba kārtība
15.02.2017. Sēdes protokols

Plkst.11.00 Rīgas domes ēkas (Rātslaukums 1) 511. telpā

Darba kārtība
17.11.2016. Sēdes protokols

Plkst. 12.00 Rīgas domē, Rātslaukums 1, Portretu zāle, plkst.12.00

Darba kārtība
24.08.2016. Sēdes protokols Plkst.12.00 Rīgas domes ēkas (Rātslaukums 1) 508. telpā Darba kārtība
25.05.2016. Sēdes protokols Plkst.12.00 Rīgas domes ēkas (Rātslaukums 1) 508. telpā Darba kārtība
23.03.2016. Sēdes protokols Plkst.12.00 Rīgas domes ēkas (Rātslaukums 1) 508. telpā Darba kārtība
2.12.2015. Sēdes protokols Plkst.12.00 Rīgas domes ēkas (Rātslaukums 1) 508. telpā Darba kārtība
24.09.2015. Sēdes protokols Izbraukuma sēde RP SIA "Rīgas satiksme" (Vestienas ielā 35) par sabiedriskā transporta pakalpojumiem personām ar invaliditāti.
Padome notiks plkst. 12.00
 
28.04.2015. Sēdes protokols Plkst.15.00 Rīgas domes ēkas (Rātslaukums 1) 508. telpā Darba kārtība
22.01.2015. Sēdes protokols Plkst. 12.00 Rīgas domes ēkas (Rātslaukums 1) 508.telpā Darba kārtība
 
 
Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes prezentācijas
 

09.01.2019.

 

Rīgas pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti un sociālie pakalpojumi 2019./2020.gadā

Lasīt vairāk

06.06.2019.

 

Priekšlikumi par izmaiņām Rīgas domes 14.11.2006. saistošajos noteikumos Nr.59 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā

Autors:RD LD Sociālās pārvaldes Sociālo pakalpojumu sektora pilngadīgām personām galvenais speciālists R.Smagars

Lasīt vairāk

Transporta pakalpojums

Autors: RD LD Sociālās pārvaldes Nodarbinātības, sociālā darba un prakses pētījumu nodaļas galvenais speciālists-eksperts M.Zolovs

Lasīt vairāk
 
 
 
Ir iespēja izmantot lidsabiedrības "airBaltic" pakalpojumu ar pazeminātu cenu 80 personām (ieskaitot pavadoņus):
30 avio biļetes personām, kas lido ārstēties, ieskaitot viņu pavadoņus;
50 avio biļetes personām ar invaliditāti, ieskaitot viņu pavadoņus, uz sporta pasākumiem, konferencēm, pieredzes apmaiņai, utt.
Rekomendāciju (kam piešķirt šo iespēju)  sniedz Padome, tātad  nepieciešams Padomes lēmums. 
 
Piedāvājums ir sekojošs:


Maršruts
(no/uz Rīgu)

Cena vienā virzienā (bez lidostu nodokļiem un degvielas piemaksas)*
 Berlīne  EUR 50
 Hamburga  EUR 50
 Diseldorfa  EUR 60
 Frankfurte  EUR 60
 Minhene  EUR 70
 Vīne  EUR 70
 Cīrihe  EUR 70
 
* Nodokļi, lidostu nodevas un degvielas piemaksa var atšķirties, ņemot vērā izvēlēto galamērķi/lidostu, tādēļ precīzu piemērojamo lidostu nodevu apmēru Pakalpojuma sniedzējs norādīs aviobiļešu rezervācijas procesa laikā.
Pakalpojuma cenā ir iekļauta 1 nododamās bagāžas vienība (ar maksimāli pieļaujamo svaru 20kg) katram pasažierim, rezervētā lidojuma datuma maiņa un/vai pasažiera vārda/uzvārda aiņa, ja tāda nepieciešama. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs atteikt lidojuma datuma maiņu, ja izvēlētajā datumā nav pieejamas brīvas vietas.
Tātad, lai izmantotu šo iespēju, persona vai biedrība raksta iesniegumu Padomei (var iesūtīt elektroniski: dl@riga.lv): lūdzam sniegt rekomendāciju  biļešu iegādei lidojumam uz ………. .
Iesniegumā norāda pasažiera vārds uzvārds un, ja ceļo bērns, tad jānorāda dzimšanas gads, datums.
Nepieciešams norādīt  lidojuma galamērķi un datumu, kā arī vai lieto riteņkrēslu.
Kāds ir brauciena mērķis (ko darīsiet galamērķī)?
Maksātāja rekvizīti rēķinam.
Atbildīgās personas kontaktinformācija (telefons, e-pasts).
Iesniegumu Padomei ir jāiesūta ne vēlāk kā 15 dienas pirms lidojuma!
 
Par asistenta pakalpojumu Rīgas pilsētas pašvaldībā cilvēkiem ar invaliditāti (lasīt šeit).