Atbalsts bērniem un jauniešiem

Bērna vai jaunieša aprūpe, audzināšana un viņa vajadzību nodrošināšana ir liels izaicinājums jebkuram vecākam. Ne visās situācijās ģimenes, kurās aug bērni vai jaunieši, ir zinošas par iespējām un veidiem, kā atvieglot ikdienas rūpes un nodrošināt bērna vai jaunieša psihoemocionālās un sociālās vajadzības.

Šādās situācijās atbalstu un palīdzību vecākiem, aizbildņiem un bērniem vai jauniešiem var sniegt sociālais darbinieks, kurš:
• kopā ar vecākiem un bērniem vai jauniešiem izanalizēs ģimenes situāciju;
• apzinās ģimenes un bērna vai jaunieša individuālos resursus un vajadzības;
• piedāvās situācijai visatbilstošāko risinājumu – iespēju saņemt konkrētu pakalpojumu dzīvesvietā vai institūcijā;
• informēs par konkrētā pakalpojuma pieejamību;
• organizēs konkrētā pakalpojuma saņemšanu.

Ģimene var vērsties pie sociālā darbinieka dzīvesvietai tuvākajā Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajā centrā.

Turpmāk apkopoti bērniem vai jauniešiem pieejamie valsts un pašvaldības pakalpojumi, kas palīdzētu risināt bērniem vai jauniešiem iekļaušanās, socializācijas un komunikācijas grūtības, saskarsmes grūtības kā arī citas grūtības, ar kurām saskarās bērni vai jaunieši.

Jāņem vērā, ka pakalpojumu un konsultāciju saņemšana kārtība, tai skaitā gaidīšanas laiks, dažādiem pakalpojumiem var atšķirties. Ir pakalpojumi, kurus var saņemt, vēršoties pa tiešo pie pakalpojuma sniedzēja, bet ir arī pakalpojumi, kuru piešķiršana iespējama tikai pēc Rīgas Sociālā dienesta sociālā darbinieka izvērtējuma un iesnieguma saņemšanas. Var būt situācijas, ka uz kādu pakalpojumu ir jāgaida rindā. Pakalpojumi, par kuriem apkopota informācija, ir pieejami bez maksas.

Mērķgrupa: 0 – 3 gadi

Mērķgrupa: 4 – 6 gadi

Mērķgrupa: 7 – 9 gadi

Mērķgrupa: 10 – 12 gadi

Mērķgrupa: 13 – 18 gadi

Informācija par citiem atbalsta pasākumiem (nodarbībām, apmācību programmām, lekcijām, semināriem utt.) ģimenēm (vecākiem) ar bērniem – prevencijas iespējām

Informācija par bērnu un jauniešu izglītības, interešu izglītības un brīvā laika iespējām

Informācija zīmju valodā

Bērnu tiesību aizsardzība Rīgas pašvaldībā (Rīgas pilsētas pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikums)

“Institūciju sadarbības kārtība, lai izskatītu individuālus gadījumus saistībā ar bērnu tiesību pārkāpumiem”