Krīzes centri

Krīzes centrs (pakalpojuma apraksts)

Krīzes centrs ir sociālās rehabilitācijas institūcija, kurā tiek sniegta īslaicīga sociāla, psiholoģiska un cita veida palīdzība krīzes situācijā nonākušām personām. Lai saņemtu sociālo pakalpojumu persona vai tās pārstāvis vēršas Rīgas Sociālā dienesta rajonu nodaļu teritoriālajos centros vai tieši pie pakalpojuma sniedzēja.

Informatīvs buklets: Atbalsts un sociālie pakalpojumi pilngadīgām personām, kuras cietušas no vardarbības, un personām, kuras veikušas vardarbību

 

Krīzes centri
Rīgas pašvaldības krīzes centra pakalpojums
Sociālā institūcija, kurā tiek sniegta īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija krīzes situācijā nonākušām personām
UZMANĪBU!!!

Ja nepieciešams Rīgas bērnu ievietot krīzes centrā, tad lūgums sazināties ar Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centra struktūrvienību “Krīzes centrs” pa diennakts kontakttālruņiem 28855596, 67848107, lai vienotos par institūcijas pakalpojumu bērnam.

Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centra  Krīzes centrs bērniem

Pakalpojums tiek nodrošināts bērniem no 1.5 līdz 18 gadu vecumam
(30 uzturēšanās vietas)

Latgales iela 180 B Rīga, LV – 1019

 

Vadītāja

Anita Veretjanova

Anita.Veretjanova@riga.lv

 

 

Diennakts kontakttālruņi/ diennakts uzņemšana:
28855596 67848107

Sociālie darbinieki:
67012149 67012147 67012118

Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centra struktūrvienība “Ģimenes atbalsta centrs”
Pakalpojums tiek nodrošināts sievietēm ar bērniem un grūtniecēm (14 vietas )
Sudrabu Edžus iela 11, Rīga, LV1014 Vadītāja – Evita Ugorenko, e-pasts: evita.ugorenko@riga.lv , tālr. 67181985 mob.tālr. 25560271
Diennakts kontakttālrunis (sociālās audzinātājas ) 25403491

Vecākais sociālais darbinieks – Laimdota Šulce, e-pasts: laimdota.sulce@riga.lv , tālr. 67181988 , mob.tālr. 26118164

Rīgas pašvaldības pirktie krīzes centra pakalpojumi
Sociālā institūcija, kurā tiek sniegta īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija krīzes situācijā nonākušām personām
“Latvijas Sarkanais Krusts” Krīzes centrs “Burtnieks”

Pakalpojums tiek nodrošināts ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem (51 vieta)

www.redcross.lv

Burtnieku iela 37 (5 stāvs), Rīga,
LV – 1084
Vadītāja Ieva Antonsone

ieva.antonsone@redcross.lv

Diennakts kontakttālruņi: 67202737 27338389

Sociālie darbinieki:
67202732 67202832

Biedrība “Sociālo pakalpojumu attīstības centrs” Krīzes centrs “Mīlgrāvis”

Pakalpojums tiek nodrošināts sievietēm ar bērniem un grūtniecēm (15 vietas)

www.krize.lv

Ezera iela 21, Rīga, LV – 1034 Vadītāja Inese Tentere Diennakts kontakttālrunis: 67398383 (stacionārais),

65908100 (LMT) (darba dienās)