Nodarbinātības atbalsta pakalpojums

Nodarbinātības atbalsta pakalpojums personām ar invaliditāti (pakalpojuma apraksts)

Aicinām pieteikties: cilvēkus ar kustību traucējumiem, dzirdes un runas traucējumiem, kā arī ar iekšējo saslimšanu izraisītu invaliditāti.
Pakalpojuma mērķis: ir palīdzēt cilvēkiem ar invaliditāti atrast savām interesēm, fiziskām spējām un profesionālām prasmēm piemērotu darbu.
Pakalpojums, atbilstoši klienta individuālajām vajadzībām, ietver:
sociālās situācijas individuālu izvērtējamu,
klientam atbilstošas atbalsta programmas izstrādi,
informācijas, konsultāciju, rekomendāciju sniegšanu,
* sazināšanos ar potenciālajiem darba devējiem,
* palīdzību piemērota darba meklēšanā,
* palīdzību CV un motivācijas vēstules sagatavošanā,
* palīdzību sagatavoties darba intervijām,
* darba prakses un ekskursiju organizēšanu uzņēmumos,
* atbalsta sniegšanu pēc darba uzsākšanas,
* citus pakalpojumus atbilstoši klienta individuālajām vajadzībām.
Lai saņemtu pakalpojumu: jāvēršas Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajā centrā pēc dzīves vietas un jāiesniedz iesniegums.
Saņemot pakalpojumu, netiek izvērtēti klienta ienākumi un materiālais stāvoklis!
Pakalpojumu sniedz: Nodibinājums “Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons””. Finansē: Rīgas domes Labklājības departaments.
Vairāk informācijas:
* Nodibinājums “Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons””, Kr. Valdemāra ielā 38 k.1 (ieeja no sētas). Tālrunis par nodarbinātības jautājumiem: 22025922, e-pasts: inara@apeirons.lv.
* Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvais tālrunis 80005055 – P, O, T, C no 9.00 līdz 17.00 un Pt no 9.00 līdz 16.00. Pēc darba laika darbojas balss pastkastīte.

Informācijas lapa