Psiholoģiskā palīdzība

Diennakts krīzes tālruņa psihosociālā palīdzība krīzes situācijā nonākušām personām (pakalpojuma apraksts)

Diennakts krīzes tālruņa pakalpojuma mērķis ir sniegt psihosociālu un informatīvu atbalstu personām krīzes situācijās, veicināt sadarbību ar institūcijām, kā arī informēt sabiedrību par iespējām saņemt psihosociālu palīdzību krīzes situācijā.

!!! Diennakts krīzes tālrunis: 27722292.

Pakalpojumu nodrošina krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes” : www.skalbes.lv.

Psiholoģiskā atbalsta pakalpojumi (pakalpojuma apraksts)

Nodrošināt psiholoģisko konsultēšanu, psihoemocionālo atbalstu un psiholoģisko izpēti Rīgas pilsētas pašvaldības ģimenēm ar bērniem. Nodrošināt psiholoģisko palīdzību ārkārtas situācijā nonākušām personām notikuma vietā Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijā. Sniegt psiholoģisku konsultēšanu pilngadīgām personām ar bezdarba problēmām.

1. Nodrošināt pakalpojumu Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem, lai uzlabotu vecāku/aizbildņu izpratni par bērnu audzināšanu un mazinātu iespējamos vardarbības riskus un sekas ģimenē, sniegtu psihoemocionālo atbalstu bērniem un ģimenēm, ja tās saskārušās ar vardarbību, nonākušas krīzes situācijā vai atrodas sarežģītā psihoemocionālā situācijā.
2. Izvērtēt bērnu kognitīvās spējas, emocionālo sfēru un, balstoties uz novērtējumu, veicināt bērnu emociju regulācijas, vadīšanas iemaņas, attīstīt saskarsmes un komunikācijas prasmes, kā arī veicināt sociālo iekļaušanos bērniem ar kustību un attīstības traucējumiem.
3. Nodrošināt psiholoģisko konsultēšanu, psihoemocionālo atbalstu un psiholoģisko izpēti (izvērtēt klienta emocionālo sfēru, kognitīvas spējas, personības iezīmes un iespējamas psiholoģiskas problēmas), kā arī grupu nodarbības Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienību klientiem – bērniem, ģimenēm, personālam.

Lai saņemtu pakalpojumu, bērna likumiskais pārstāvis vai pilngadīga persona vēršas Rīgas Sociālajā dienestā un iesniedz iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu.