Sociālais darbs ārstniecības iestādēs

Sociālā darba stacionārajā ārstniecības iestādē mērķis ir sniegt sociālo darbinieku atbalstu veselības aprūpes iestādēs esošām personām, lai nodrošinātu sociālās aprūpes nepārtrauktību, izrakstoties no veselības aprūpes iestādes, kā arī palīdzību citu sociālo problēmu risināšanā.

Sociālais darbs ārstniecības iestādēs (Pakalpojuma apraksts)

Rīgas pilsētas pašvaldībai par sociālā darba nodrošināšanu ārstniecības iestādēs ir noslēgti pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumi ar šādām deviņām ārstniecības iestādēm.

Ārstniecības iestāžu sociālo darbinieku kontakti (atbildīgie darbinieki) (aktualizēts 27.11.2023.):

N.p.k. Iestādes nosaukums un adrese Darbinieka amats, vārds un uzvārds Kontakti
1. Rīgas Sociālais dienests,

Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010

Vecākais sociālais darbinieks Jeļena Peresuņko (atbildīgā par Rīgas Dzemdību namu un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu) 67105215

Jelena.Peresunko@riga.lv

Vecākais sociālais darbinieks Olita Kice (atbildīga par pārējām ārstniecības iestādēm) 67012386

Olita.Kice@riga.lv

2. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departaments, Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010 Sociālo pakalpojumu nodaļas ģimenēm ar bērniem galvenā speciāliste – eksperte Kristīne Grīva (atbildīga par Rīgas Dzemdību namu un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu) 67181373

kristine.griva@riga.lv

 

Sociālo pakalpojumu nodaļas pilngadīgām personām nodaļas vadītāja vietnieks Aldis Strapcāns (atbildīgs par pārējām ārstniecības iestādēm) 67105373

Aldis Strapcans@riga.lv

Ārstniecības iestāžu sociālie darbinieki (saraksts aktualizēts 25.04. 2024.):

N.p.k. Ārstniecības iestādes nosaukums un adrese Ārstniecības iestāžu darbinieku amati, vārdi un uzvārdi Ārstniecības iestāžu darbinieku kontakti
1. SIA „Rīgas Dzemdību nams”,

Miera iela 45, Rīga, LV-1013

rdn@rdn.lv

Sociālais darbinieks Inguna Ziemane 67011259

inguna.ziemane@rdn.lv

 

2. VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”,

Vienības gatve 45, Rīga, LV-1004

info@bkus.lv

BKUS Sociālā dienesta vadītāja, sociālais darbinieks Gunta Cibuļska 67064484, 29487855

gunta.cibulska@bkus.lv

Sociālais darbinieks Liene Ratniece 67064484, 25601978

liene.ratniece@bkus.lv

Sociālais darbinieks Daiga Ozoliņa 67064484, 25601978

daiga.ozolina@bkus.lv

Sociālais darbinieks Agnese Bišulāce 67514620, 25601978

agnese.bisulace@bkuslv

Projekts “Atbalsta sistēmas izveide bērniem ar smagām diagnozēm un viņu ģimenes locekļiem”

Projekta koordinatore Alise Briede

Projekta sociālie darbinieki Rudīte Burova,  Baiba Zariņa, Daina Zaharevska, Inese Baumane, Elita Purlane, Linda Demitere

25606580

atbalstaprojekts@bkus.lv

 

67064484, 29430298

rudite.burova@bkus.lv

baiba.zarina@bkus.lv

daina.zaharevska@bkus.lv

inese.baumane@bkus.lv

elita.purlane@bkus.lv

linda.demitere@bkus.lv

Kapelāni – Morica Inta, Laura Brauna 67064484

inta.morica@bkus.lv

laura.brauna@bkus.lv

3. VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, Tvaika ielā 2, Rīgā, LV-1005

rpnc@rpnc.lv

Vecākais sociālais darbinieks Vera Žeibe

Sociālais darbinieks  Elīna Vaizgela

 

Sociālais darbinieks  Laima Šternberga

 

Sociālais darbinieks  Silvija Koponāne

67080198, 27824962

vera.zeibe@rpnc.lv

67080198, 29712392 orlan@inbox.lv

 

67080198 laima.sternberga@rpnc.lv

 

67080198,27824962 silvija.koponane@rpnc

4. VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, Duntes iela 22, Rīga, LV-1005

tos@tos.lv

Sociālais darbinieks Ieva Aleksandroviča 67399385,26041575

Ieva.Aleksandrovica@tos.lv

5. SIA „Rīgas 2.slimnīca”,

Ģimnastikas iela 1, Rīga, LV-1004

slimnica@slimnica.lv

Sociālais darbinieks Valentīna Švalbe 67607257, 29541173

valentinasvalbe@inbox.lv

6. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”

aslimnica@aslimnica.lv

 

stacionārs “Gaiļezers”,

Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038

 

stacionārs “Latvijas onkoloģijas centrs ”,

Hipokrāta iela 4, Rīga, LV-1038

 

stacionārs “Biķernieki”,

Lielvārdes iela 68, Rīga, LV-1006

 

“Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”

Stopiņu nov., Upeslejas, LV-2118

Sociālā dienesta vadītāja Anita Voitkeviča 67042811, 28688634

Anita.Voitkevica@aslimnica.lv

Sociālais darbinieks Agnese Bišulāce strādā: stacionārs “Gaiļezers” 28685574

agnese.bisulace@aslimnica.lv

Sociālais darbinieks Irina Vatkoviča, strādā:

Onkoloģijas centrā – O., T., Pie.

Infektoloģijas centrā (Linezera ielā 1) – P., T.

67042125 (Onkoloģijas centrā)

67014788 (Infektoloģijas centrā)

29639523

Irina.Vatkovica@aslimnica.lv

Sociālais darbinieks Olita Cakule – Ozoliņa, stādā: ambulatorā nodaļā “Tuberkulozes un plaušu slimību centrā” – P., O., C. 67514423

olita.cakule@aslimnica.lv

Sociālais darbinieks Nataļja Stepanova, strādā: “Tuberkulozes un plaušu slimību centrā” 67048219, 26445626

Natalja.Stepanova@aslimnica.lvnatalja.st@gmail.com

Sociālais darbinieks Ligita Buša, strādā: stacionārs “Biķernieki” 67038114, 27853018

ligita.busa@aslimnica.lv

Sociālais darbinieks Agnese Bērziņa, strādā: stacionārs “Biķernieki” 67038114

agnese.berzina@aslimnica.lv

7. VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca”,

Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002

info@stradini.lv

Garīgās aprūpes un sociālā dienesta vecākā sociālā darbiniece Laura Daugina 67069487; 29189273

Laura.Daugina@stradini.lv

Sociālais darbinieks Inga Ņeļubina

Sociālais darbinieks  Baiba Tizika

 

Jūlija Lāčauniece

67069995; 26481894 Inga.Nelubina@stradini.lv

67069995;25761832 Baiba.Tizika@stradini.lv

67069995; 29133112

Julija.Lacauniece@stradini.lv

Kapelāns Kristīne Dzelzīte

 

Kapelāns Gita Ozola

Agnese Megne

Kristine.Dzelzite@stradini.lv67069645

Gita.Ozola@stradini.lv ; 67069645

67069645; 25679919

Agnese.Megne@stradini.lv

8. A/S Latvijas Jūras medicīnas centrs

Patversmes iela 23, Rīga, LV-1005

info@ljmc.lv

Sociālais darbinieks Maija Tupiņa e-pasts: maija.tupina@ljmc.lv

67098412; 29396166

9. SIA “Rīgas 1.slimnīca” (Īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojums)

Bruņinieku iela 5, Rīga LV-1001

administracija@1slimnica.lv

Īslaicīgas sociālās aprūpes centra vadītājs, Sociālais darbinieks Alvars Šteinbergs

Īslaicīgā sociālā aprūpes centra vadītāja vietniece s Daiga Renbusa

67366201, 29101136

alvars.steinbergs@1slimnica.lv

 

67366201

daiga.renbusa@1slimnica.lv

Sociālais darbinieks Ināra Zeltiņa 67366402, 28306018

inara.zeltina@1slimnica.lv

Sociālais darbinieks Solveiga Rezenberga 67366402, 28306018

Solveiga.Rezenberga@1slimnica.lv

Ārstniecības iestādēs sociālā darba pakalpojuma ietvaros Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem nodrošina un sniedz šādu atbalstu:
– klientu sociālo situāciju izvērtēšanu, sociālo problēmu identificēšanu, nepieciešamo darbību veikšana sociālo problēmu risināšanā, t.sk. palīdzības sniegšana klientam personu apliecinošu dokumentu atjaunošanā un dokumentu (iesniegumu) sagatavošanā saistībā ar klientu vajadzībām nepieciešamu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nodrošināšanu, nepieciešamības gadījumā pārstāvētas klienta intereses valsts un pašvaldības institūcijās;
– sadarbojas ar Rīgas Sociālo dienestu un citām valsts un pašvaldības institūcijām, lai nepieciešamības gadījumā klients pēc izrakstīšanas no slimnīcas varētu saņemt viņa vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus (atbilstoši klienta sociālajai situācijai un viņa vajadzībām tiek organizēta medicīniskā vai sociālā aprūpe, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums, transporta pakalpojums un citu pakalpojumu pieejamība);
– konsultācijas un informāciju par iespējām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;
– psihosociāla palīdzība klientam un/vai viņa ģimenes locekļiem u.c.

Lai saņemtu ārstniecības iestādes sociālā darbinieka atbalstu, klients vai viņa ģimenes locekļi vēršas pie ārstniecības personām (informācijas uzzināšanai un nodošanai) vai pa tiešo pie sociālā darbinieka.