Veselības veicināšanas aktivitātes

Lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu, kā arī sekmētu iedzīvotāju informētību un izpratni par veselības veicināšanas nozīmi veselības saglabāšanā, uzlabošanā un profilaksē, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departaments sniedz iespēju piedalīties dažādās bezmaksas aktivitātēs – nodarbībās, lekcijās, semināros un citos pasākumos.

Rīgas valtspilsētas Labklājības departamenta piedāvāto veselības veicināšanas aktivitāšu klāsts ir plašs un paredzēts dažādām mērķauditorijām: t.sk. bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem; topošajiem vecākiem; senioriem; dažādu jomu speciālistiem.

2024. gadā plānoto aktivitāšu klāstā iekļauti pasākumi ar mērķi uzlabot iedzīvotāju zināšanas par tādiem veselību ietekmējošiem faktoriem, kā psihoemcionālā veselība; drošība mājās un sabiedriskās vietās; traumatisma profilakse; veselīgu paradumu profilakse darbspējīgā vecuma iedzīvotāju vidū; veselīga uztura lietošana; fiziskās aktivitātes; infekciju slimību un atkarību profilakse, kā arī zināšanu uzlabošana par iedzīvotāju reproduktīvo veselību, personīgās higiēnas un mutes veselības nozīmi.

Informācija par aktuālajām veselības veicināšanas aktivitātēm pieejama mājas lapā veseligsridzinieks.lv. Turpat iespējams izlasīt arī noderīgu informāciju par dažādām sabiedrības veselības tēmām – piemēram, veselīgu uzturu, traumatisma profilaksi, kā arī noskatīties dažādus video sižetus – par bērnu un senioru veselību, vingrojumiem sēdoša darba veicējiem un citus.

Plašāka informācija mājas lapā: veseligsridzinieks.lv