Kompensējamās zāles un medicīniskās ierīces

Kompensācijas kārtība

Zāles un medicīniskās ierīces, kas ir iekļautas valsts Kompensējamo zāļu sarakstā

Zāles un medicīniskās ierīces, kas ir iekļautas valsts Kompensējamo zāļu sarakstā, tiek apmaksātas šādā apmērā atkarībā no pacienta noteiktās diagnozes:

  • zāles – 75% vai 100%
  • medicīniskās ierīces – 50%, 75% vai 100%.

Papildus aptiekā jāsamaksā 0,71 EUR par katru 100% kompensējamo zāļu recepti izņemot:

  • bērnus līdz 18 gadiem;
  • ja zāļu aptiekas cena ir līdz 4,27 EUR;
  • trūcīgas personas.

Trūcīgiem pacientiem 75% vai 100% kompensācijas gadījumā lētākais medikaments, vai 50%, 75% vai 100% kompensācijas gadījumā lētākā medicīniskā ierīce tiek apmaksāta pilnībā.

Sīkāku informāciju Par zāļu kompensācijas kārtību Jūs varēsiet atrast Nacionālā veselības dienesta (NVD) mājaslapā vai zvanot uz NVD bezmaksas informatīvo tālruni: 80001234.

Personām, kuras atbilstoši Rīgas domes 12.07.2023. saistošie noteikumi Nr.RD-23-220-sn “Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rīgas valstspilsētas pašvaldībā”  var saņemt VESELĪBAS APRŪPES PABALSTU.

 Rīgas Sociālais dienests piešķir pabalstu zāļu un medicīnisko līdzekļu, kuri iekļauti kompensējamo zāļu sarakstā, iegādes izdevumu daļas (tas ir, valsts nekompensētās daļas) samaksai. Pabalsts jāpieprasa divu mēneša laikā no izdevumu rašanās brīža. Pieprasot šo pabalstu, iesniegumam ir jāpievieno izdevumus apliecinoša dokumenta (kases čeka, numurētas stingrās uzskaites kvīts, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā, vai faktūrrēķina, vai internetbankas izdrukas) oriģināls, kurā norādīts personas vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis, datums, summa.