Atkarību profilakse

Speciālistu, jauniešu un vecāku izglītošana sabiedrības veselības veicināšanas,
tai skaitā atkarību profilakses, jautājumos

Ikdienā atkarības profilakses jomā Rīgas pilsētā ar speciālistiem, bērniem, jauniešiem un viņu ģimenēm strādā arī Rīgas domas Labklājības departamenta Veselības pārvaldes Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas speciālisti. Labklājības departamenta uzdevums šajā jomā ir sniegt informāciju un īstenot pasākamus atkarības profilaksē un veselības veicināšanā, kā arī veidot sabiedrisko domu pret atkarības vielu lietošanu Rīgas pilsētā.

Konsultēšana atbildes par dažādiem veselību veicinošiem jautājumiem atkarības jautājumos www.veseligsridzinieks.lv sadaļā “Jautājumi un atbildes”

Sekmēt atkarības slimības novēršanu, nodrošinot tabakas, alkohola, medikamentu, psihoaktīvo vielu, azartspēļu, datorspēļu un interneta atkarīgo konsultāciju un informāciju par iespējām saņemt palīdzību, sadarbībā ar citām iestādēm, šajā jomā  veicot atkarības profilakses darbu.

Veselības pārvaldes speciālisti savā darbā ir atbildīgi par dažādām atkarības profilakses īstenošanas aktivitātēm, kas paredzētas gan jauniešiem, gan viņu vecākiem un speciālistiem:
◾ Izglītojošas diskusijas un diskusiju cikli, interaktīvas nodarbības bērniem un jauniešiem ( Atkarības, stress, komunikācija, saskarsme un citas;
◾ Atkarības profilakses programmu grupu nodarbības bērniem un jauniešiem (Sociāli – emocionālo dzīves prasmju attīstīšana, stresa ietekme uz jauniešu veselību un prasme to pārvaldīt un citas ;
◾ Atkarības profilakses informatīvi izglītojoši semināri speciālistiem, kuri ikdienā stādā ar bērniem un jauniešiem;
◾ Izglītojošas lekcijas un sarunas ar  vecākiem;
◾ Informācijas nodrošināšana par atkarību un tās profilaksi;
◾Projekti un sabiedriski pasākumi;

Speciālisti ikdienā sadarbojas ar Rīgas izglītības iestādēm, tiekoties ar skolēniem un atbildot uz viņu jautājumiem par atkarību un atkarību izraisošām vielām, kā arī citiem aktuāliem jautājumiem, kas skar bērnu un jauniešu psihoemocionālo veselību.

Tāpat savā ikdienas darbā sadarbojas ar dažādiem speciālistiem (sociālajiem pedagogiem vai darbiniekiem, psihologiem, policistiem, mediķiem, pedagogiem utt.), papildinot viņu zināšanas un prasmes par jauniešiem un atkarību izraisošām vielām, cenšos sniegt atbildi uz jautājumu “Kādēļ jaunieši izvēlas apreibinošās vielas nevis, piemēram, mācīties”.
Piedāvā dažādas lekcijas un nodarbības vecākiem, sniedzot tiem informāciju par jauniešu attīstību, apreibinošo vielu lomu tajā un vecāku ietekmi, kontroles robežām, iespējām pieaugot bērnu vecumam.

Informatīvi izglītojošie semināri:
Speciālistiem, kas ikdienā strādā ar jauniešiem, ir iespēja piedalīties semināros par atkarības jautājumiem, atkarības profilakses iespējām darba vietā.
Tiek piedāvāta iespēja noklausīties lekcijas par atkarības profilaksi un noorganizēt seminārus Rīgas izglītības iestādēs un citās iestādes, kurā kolektīvs vai daļa no kolektīva grib uzzināt vairāk par noteiktu tēmu. Piedaloties seminārā tiek saņemts Apliecinājums, par astronomiskām stundām. Seminārus vada, gan nodaļas speciālisti, gan vieslektori.

Tēmas:
•“Atkarības profilakse pirmsskolā un sākumskolā”
•“Agresijas intervence bērniem un pusaudžiem”
•“Stresa ietekme uz jauniešu veselību un iespējas to pārvaldīt”
•“Motivācijas sarunas jauniešiem”
•“Sociāli – emocionālo dzīves prasmju attīstīšana”
•“Atkarība un līdzatkarība”
•“Bērna psihoemocionālā veselība”
•”Atkarību profilakses programma meitenēm”

Vairāk informācija pieejama mājas lapā www.veseligsridzinieks.lv
• Informācija par atkarības profilaksi un atkarības veidiem;
• Palīdzības iespējas;
• Speciālistu viedoklis;
• Noderīga informācija vecākiem ;
• Informāciju par literatūru ar atkarību un tās profilaksi saistītos jautājumos;
• Pētījumi un jaunākās ziņas atkarību un tās profilakses jomā;
• Noderīgas saites un informācija medijiem;
• Latvijas Republikas normatīvie akti, kas saistīti ar atkarības tēmām;
• Notikumu kalendārā ērti sekot līdzi jaunākajiem notikumiem;

Lai uzzinātu vairāk par nodaļas darbu un / vai sadarbības iespējām, lūdzam sazināties ar nodaļas darbiniekiem.
Kontakti:

Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas vadītāja Nikola Tilgale – Platace
Tālrunis: 67105174
E-pasts: nikola.tilgale-platace@riga.lv

Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas vadītājas vietniece Ieva Grietēna
Tālrunis: 67037319
E-pasts: ieva.grietena@riga.lv

Galvenā speciāliste- eksperte Alise Dūdiņa
Tālrunis: 67105414
E-pasts: alise.dudina@riga.lv

Galvenā speciāliste – eksperte Anna Auziņa
E-pasts: anna.auzina@riga.lv
Tālrunis: 67181860