• RDLD - LV
  • PAŠVALDĪBAS IESTĀDES
  • Informācija par amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta struktūrvienībās

Informācija par amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām

RĪGAS SOCIĀLAIS DIENESTS

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām

Lasīt vairāk

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālājām garantijām un to noteikšanas kritērijiem

Lasīt vairāk

RĪGAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "MEŽCIEMS"

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām

Lasīt vairāk
Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālājām garantijām un to noteikšanas kritērijiem Lasīt vairāk

RĪGAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "GAIĻEZERS"

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām

Lasīt
vairāk
Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālājām garantijām un to noteikšanas kritērijiem Lasīt vairāk

RĪGAS PATVERSME

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām

Lasīt
vairāk

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālājām garantijām un to noteikšanas kritērijiem

Lasīt vairāk

RĪGAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "STELLA MARIS"

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām

Lasīt
vairāk

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālājām garantijām un to noteikšanas kritērijiem

Lasīt vairāk

RĪGAS PAŠVALDĪBAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām

Lasīt
vairāk

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālājām garantijām un to noteikšanas kritērijiem

Lasīt vairāk