Līgumorganizācijas, kuras sniedz DC pakalpojumu pilngadīgām personām

Organziācija Adrese Kontaktpersona, e-pasts Tālrunis

Biedrības „Latvijas Sieviešu invalīdu asociācija „Aspazija”” dienas centrs „Aspazija”

• Sniedz dienas centra pakalpojumu pilngadīgām personām - sievietēm  ar  invaliditāti

Pērnavas iela 54 - 15, Rīga

Vadītāja Ieva Laine
e-pasts: aspazija@aspazija.lv
http://aspazija.lv/sakums

29406655

Biedrības „Rīgas aktīvo senioru alianse” dienas centrs „RASA”

• Sniedz dienas centra pakalpojumu pilngadīgām personām – senioriem

Aleksandra Čaka iela 139, 3. stāvā, Rīga

Vadītāja: Terezija Mackare
e-pasts: biedriba.rasa@inbox.lv
www.biedribarasa.lv/dienas-centrs-rasa/

29579879

Nodibinājuma „Latvijas Evanģēliski Luteriskās baznīcas Diakonijas centrs”   dienas centrs „Paaudzes”

• Sniedz daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centra pakalpojumu, kura ietvaros tiek nodrošināts dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem no sociālā riska ģimenēm un dienas centra pakalpojums pilngadīgām personām

Ūnijas iela 49, Rīga

Vadītāja: Rita Eglīte 
e-pasts: paaudzes@diakonija.lv
www.diakonija.lv 

26596746

Biedrības „Latvijas Neredzīgo biedrība”  dienas centrs „Strazdumuižas Dienas centrs”

• Sniedz dienas centra pakalpojumu personām ar redzes funkcionāliem traucējumiem

Braila iela 5, Rīga

Vadītājs: Pēteris Locāns
e-pasts: peterisolocans.64@inbox.lv
www.lnbrc.lv 

67532542;

29350236

Nodibinājuma „Latvijas Evanģēliski Luteriskās baznīcas Diakonijas centrs”  dienas centrs „Mēs”

•Sniedz  daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centra pakalpojumu, kura ietvaros tiek nodrošināts dienas centra pakalpojumu pilngadīgām personām un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sadzīves un sociālo prasmju attīstīšanai pilngadīgiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, jaunajiem vecākiem, bezdarbniekiem u.c. pilngadīgām personām

Imantas 8.līnija 1 k-3-1A, Rīga

Vadītāja:Alda Vītoliņa
e-pasts: mes@diakonija.lv

www.diakonija.lv

26688762

 

Biedrības “Latvijas Nedzirdīgo savienība” dienas centrs „Rītausma” 

• Sniedz dienas centra pakalpojumu pilngadīgām personām ar dzirdes invaliditāti (20 personām dienā)

Kandavas iela 27, Rīga

Gunta Birnīte
e-pasts: gunta.birnite@inbox.lv 

www.lns.lv

26322910

Biedrība “Svētā Ģimenes Māja” dienas centrs „Svētās Ģimenes Māja”

• sniedz daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centra pakalpojumu kura ietvaros tiek nodrošināts atbalsts un izglītošana ģimenēm ar mērķi - stiprināt ģimeniskās vērtības, veicināt ģimeņu stabilitāti, mazināt ģimeņu šķiršanās risku un bērnu nokļūšanas ārpusģimenes aprūpē riskus

Klostera iela 5 un 7, Rīga

Vadītāja Inese Švekle
e-pasts: gimenesmaja@gmail.com

http://svgimenesmaja.lv/

29446400

Nodibinājums „Latvijas Evanģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs” dienas centrs „Dzīvības aka”

• sniedz daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centra pakalpojumu, kura ietvaros tiek nodrošināts dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem no sociālā riska ģimenēm un dienas centra pakalpojums pilngadīgām personām

Mežrozīšu iela 43, Rīga

Vadītāja Anete Ankmane e-pasts:anete.ankmane@diakonija.lv 

https://www.diakonija.lv/dienas-centri  

29252737; 22027117

 

Rīgas Sociālā dienesta pirktie pakalpojumi programmā "Sociālpsiholoģiskie pakalpojumi ģimenēm ar bērniem"

Lai saņemtu minētos pakalpojumus persona vai tās pārstāvis vēršas Rīgas Sociālajā dienestā
1. Institūcijas, kurā tiek nodrošinātas klātienes sociālpsiholoģiskās individuālās un grupu konsultācijas

Nodibinājums "Centrs Dardedze"

  • Mazo bērnu vecāku informatīvi izglītojošās atbalsta grupas Pārdaugavā;
  • Bērnu emocionālās audzināšanas grupas vecākiem Pārdaugavā
Cieceres iela 3a, Rīga, LV - 1002 Valdes locekle Laila Balode 67600685; 67600686

Biedrība "Latvijas Portidžas mācībsistēmas asociācija"

  • Agrīnas korekcijas programma bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem
Tērbatas iela 42/44-1, Rīga,  LV - 1010 Valdes locekle Ineta Kursiete 67565526

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Atbalsta un izaugsmes centrs "Droša skola""

  • Grupas vecākiem - bērnu emocionālā audzināšana
Stabu iela 33-25, Rīga, LV - 1011 Valdes priekšsēdētāja Gunita Kleinberga 26319987

 

2. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem, un funkcionāliem traucējumiem

Biedrība rehabilitācijas centrs "Mēs esam līdzās"

  • Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm
Lēdmanes iela 2, Rīga, LV - 1039 Valdes priekšsēdētāja Andra Greitāne 67553196

Biedrība "Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem"

  • Bērniem ar kustību traucējumiem
Varžu iela 3, Rīga, LV - 1035 Valdes priekšsēdētāja vietniece Ilze Kenne 29460606

Rīgas 3. speciālā pamatskola Dienas aprūpes centrs "Torņakalna rūķi"

  • Bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem ierobežojumiem
Telts iela 2a, Rīga, LV - 1079 Vadītāja Ligita Grafcova 25938164

VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

• īslaicīgs sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem „Atelpas brīdis” (līdz 45 dienām gadā)

• īslaicīgs sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem

Gaiļezers, Juglas iela 20, Rīga, LV - 1079 Kontaktpersona Natālija Riba  25601978 

Nodibinājums “Sociālo pakalpjumu aģentūra”  

Brīvības iela 82, Rīga LV - 1001 Kontaktpersona Zane Kronberga   29104918

VSAC "Rīga" filiāle "Pļavnieki" un filiāle "Rīga"

http://www.vsacriga.lv

Zebiekstes iela 3 un Kapseļu iela 31/18
gundega.bolsteina@vsacriga.gov.lv
Pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas vadītāja 
Gundega Bolšteina
 22031014

 

Dienas aprūpes centrs ir institūcija, kas Rīgas pilsētas pašvaldības bērniem dienas laikā nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju un sociālo iemaņu attīstību, izglītošanu un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Rīgas Sociālā dienesta pirktie Dienas aprūpes un Atbalsta centru pakalpojumi bērniem Rīgā

3. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem un viņu ģimenēm.

Dienas centrs bērniem un ģimenēm "Torņakalns"

Biešu iela 6, Rīga, LV-1004 Vadītājs Jānis Broks 27788150
Nodibinājums "LELB Diakonijas centrs" Atbalsta centrs Bērniem un ģimenēm "Roku rokā" Līksnas iela 13, Rīga, LV-1003 Vadītāja Ilze Nagle 67241965

Nodibinājums "LELB Diakonijas centrs" atbalsta centrs bērniem un ģimenēm  "Sirdsgaisma"

Ziepju iela 13, Rīga, LV-1004 Vadītājs Ināra Pučuka  67704831
Reliģiskā organizācija "Pestīšanas armija" Dienas aprūpes centrs "Patvērums" Bruņinieku iela 10a, Rīga, LV-1001 Vadītāja Baiba Priedīte-Strode 67310037
Biedrība "Latvijas Sarkanais krusts" Dienas aprūpes centrs "Stropiņš" Slokas iela 161, Rīga, LV-1067 Vadītāja Anita Lukšo 25979473

 

„LELB Diakonijas centrs” Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs „Paaudzes” Ūnijas iela 49, Rīga, LV-1039   Vadītāja Rita Eglīte

28646010

Nodibinājums „Latvijas Evanģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs”

Mežrozīšu iela 43, Rīga, LV- 1016

Vadītāja Anete Ankmane

29252737; 22027117

 

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI PILNGADĪGĀM PERSONĀM AR DEMENCI

Pakalpojuma apraksts

Dienas aprūpes centrs personām ar demenci dienas laikā sniedz sociālu un psihosociālu atbalstu, īsteno personu ar demenci integrāciju un rehabilitāciju sociālajā vidē, aktualizē sabiedrībā personu ar demenci problēmu risināšanu, kā arī nodrošina personu institucionālai aprūpei alternatīvu aprūpes veidu

Demence ir termins, ko izmanto lielas slimību grupas simptomu apzīmēšanai, šīs slimības izraisa progresējošu personas funkcionēšanas pasliktināšanos. Tas ir plašs termins, ko izmanto, lai apzīmētu atmiņas, intelekta, spriešanas spēju, sociālo prasmju un normālu emocionālo reakciju zudumu.
Demences pazīmes var būt neizteiktas, niecīgas un ārēji neredzamas. Daži bieži sastopami simptomi ir šādi:
• progresējošs un biežs atmiņas zudums;
• apjukums;
• personības izmaiņas;
• apātija un norobežošanās;
• nespēja veikt ikdienas pienākumus un darbības;
• problēmas ar uzmanības koncentrēšanu;
• grūtības iemācīties ko jaunu;
• intelekta, spriešanas spēju, sociālo prasmju un normālu emocionālo reakciju zudums.
Demences klienti bez sākotnēji saprotama iemesla var: kļūt agresīvi, slēpt mantas, kļūt uzmācīgi.

DIENAS APRŪPES CENTRI PERSONĀM AR DEMENCI
Rīgas pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi personām ar demenci

Biedrības "Svētā Jāņa Palīdzība" - dienas aprūpes centrs "OZOLAINE"

www.svjp.lv

vietu skaits - 25

Zandartu iela 2A (Vecmīlgrāvis), Rīga,
LV - 1015

Vadītājs:
Māris Sirmulis
Sociālā darbiniece:
Ruta Veisa
 

26039913
67202113

Biedrības "Svētā Jāņa Palīdzība" - dienas aprūpes centrs "Duntes Ozoli"

www.svjp.lv

vietu skaits-25

Pededzes ielā 4, Rīga, LV-1005

Vadītāja Dace Lina

67304532, 22380783

SIA "Dzīves Oāze" - dienas aprūpes centrs "Oāze"

www.dzivesoaze.lv

vietu skaits - 20 Biešu iela 6-49, Rīga, LV - 1004 Atbildīgā persona
Baiba Tizika
27788147, 26194411

Biedrība "Dzintarkrasta serviss" - dienas aprūpes centrs "Liepa"

www.pansionatsliepa.lv

vietu skaits - 20

 

Valentīna iela 16, Rīga, LV - 1046

 

Elga Ozoliņa

26251767

SIA "Aprūpes centrs “AGATE””-dienas aprūpes centrs "AGATE"

www.dacagate.lv

vietu skaits - 5 Skolas iela 21, Rīga, LV-1010

Inese Jurina

29240963

 

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI PILNGADĪGĀM PERSONĀM AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM

Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem ir institūcija, kas dienas laikā nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas.

DIENAS APRŪPES CENTRI PERSONĀM AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM

Pakalpojuma apraksts

 

Rīgas pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi personām ar garīga rakstura traucējumiem
Biedrība Rīgas pilsētas "Rūpju bērns" - Dienas aprūpes centrs "Cerību māja"
www.rupjuberns.lv
vietu skaits - 24 Rēzeknes iela 2a, Rīga, LV - 1073 Atbildīgā persona
Dace Bondere
67241209
Biedrība Rīgas pilsētas "Rūpju bērns" - Dienas aprūpes centrs "Cerību ligzda"
www.rupjuberns.lv
vietu skaits - 48 Balvu iela 11, Rīga, LV - 1003 Atbildīgā persona Sandra Miķelsone 67112725
Biedrība Rīgas pilsētas "Rūpju bērns" - Dienas aprūpes centrs "Cerību tilts"
www.rupjuberns.lv
vietu skaits - 24 Ieriķu iela 2b, Rīga, LV - 1084 Atbildīgā persona Gundega Tumpele 67562191
Biedrība Rīgas pilsētas "Rūpju bērns" - Dienas aprūpes centrs "Mēness māja"
www.rupjuberns.lv
vietu skaits - 15 Putnu iela 6, Rīga, LV - 1058 Atbildīgā persona Sanita Laurena 67607557
SIA "SARC "Saule"" - Dienas aprūpes centrs "Saule"

vietu skaits - 62 Kolkasraga iela 18, Rīga, LV - 1002 Atbildīgā persona Irina Rulle 67617609
SIA "SARC "Saule"" - Dienas aprūpes centrs "Saule" Ezera filiāle

vietu skaits - 14 Ezera iela 21, Rīga, LV - 1034 Atbildīgā persona Irina Rulle 67617609

Nodibinājums "Fonds KOPĀ" - Dienas aprūpes centrs "KOPĀ"

www.fondskopa.lv

vietu skaits - 15 Raunas iela 64, Rīga, LV - 1039 Atbildīgā persona Karīna Kaktiņa 67840295
Biedrība "Gaismas stars" - Dienas aprūpes centrs "Gaismas stars"
www.gaismasstars.lv
vietu skaits - 25 Pērnavas iela 62, Rīga, LV - 1009 Atbildīgā persona Brigita Siliņa 67272873

Biedrība "Svētā Jāņa palīdzība" - Dienas aprūpes centrs "Saulessvece"

svjp.lv

vietu skaits - 20 Cēsu iela 8, Rīga, LV - 1-13 Atbildīgā persona Melānija Grundšteina-Gruzdiņa 67339265; 67339190

Biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi"
www.lkndz.lv

 

vietu skaits - 16 Imantas 8. līnija 1 k-3, Rīga, LV - 1083 Kontaktpersona:
Inga Šķestere
26176901
Biedrība Rīgas pilsētas "Rūpju bērns" - Dienas aprūpes centrs "Cerību skola"
www.rupjuberns.lv
vietu skaits - 12 Ludzas iela 43, Rīga, LV - 1003 Ieva Krusta

28456678