Ziedojumi

Lai veiktu ziedojumu Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centram (turpmāk - RPBJC) aicinām sazināties ar kādu no RPBJC struktūrvienībām, kontakti skatāmi:RPBJC struktūrvienības - RD LD (riga.lv)

RPBJC administrācijas tālrunis 67012242, e-pasts: bjc@riga.lv

Ja ziedojuma summa pārsniedz 1500,00 EUR, RPBJC ar ziedotāju, slēdz ziedojuma līgumu un pieprasa Rīgas domes Labklājības departamenta atļauju ziedojuma pieņemšanai.

Ja ziedojuma summa ir līdz 1500,00 EUR - ziedojuma līgums tiek slēgts pēc ziedotāja ierosinājuma.

Ziedotājam ir tiesības norādīt konkrētu ziedojuma mērķi un pārliecināties, ka minētais ziedojums tiek izmantots norādītā mērķa sasniegšanai.

Ziedojuma līguma paraugs

Informācija par Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra saņemtajiem ziedojumiem