Publiskie iepirkumi

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra iepirkumi publicēti Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā.

 

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra cenu aptaujas

 

Nr.p.k.

Noslēgšanas datums

  Līguma  numurs

Līguma priekšmets

Piegādātāja, pakalpojuma sniedzēja vai būvdarbu veicēja nosaukums

Līgumcena EUR (bez PVN)

1. 03.01.2022. BJC-22-4-lī

Sporta pasniedzēja pakalpojums struktūrvienībā "Ziemeļi

Sproģis Ivars 3960.00
2. 03.01.2022. BJC-22-5-lī

Supervīzijas pakalpojums RPBJC vadības komandai

"Latvijas Pašvaldību mācību centrs"

900.00
3. 03.01.2022. BJC-22-6-lī Supervīzijas pakalpojums struktūrvienībā "Ģimenes atbalsta centrs" Kovaļevska Inese 660.00
4. 28.01.2022. BJC-22-37-lī Ēdiena pagatavošanas un piegādes pakalpojumus RPBJC ALEKS UN V  SIA 32631.00
5. 19.02.2022. BJC-22-54-lī Remontam nepieciešamo materiālu piegādes līgums OPTIMERA LATVIA SIA 7000.00
6. 25.02.2022. BJC-22-59-lī Apmācību līgums "Apmācības darbam ar bērniem, kuri cietuši no vardarbības" Nodibinājums "Centrs Dardedze" 960.00
7. 01.03.2022.

BJC-22-62-lī

Apmācību līgums "Pirmās palīdzības sniegšana bērniem/jauniešiem" "Latvijas Pašvaldību mācību centrs" 432.00
8. 01.03.2022.

BJC-22-63-lī

Apmācību līgums "Komunikācijas stilu veidi darbā, lai stiprinātu komandu, attiecības starp kolēģiem" "Latvijas Pašvaldību mācību centrs" 608.00
9. 01.03.2022.

BJC-22-64-lī

Apmācību līgums "Laika menedžments" "Latvijas Pašvaldību mācību centrs" 592.00
10. 03.03.2022.

BJC-22-70-lī

Taksometra pakalpojumu līgums BTL SIA 3000.00
11. 03.03.2022.

BJC-22-71-lī

Apmācību līgums "Darbs ar pusaudžu agresiju, neadekvātu uzvedību. Pusaudžu disciplinēšanas metodes un uzvedības korekcija" Dreimane Inga 720.00
12. 03.03.2022.

BJC-22-82-lī

Apmācību līgums "Kompetents traumētu bērnu aprūpētājs. Darbs ar traumētiem bērniem" Latvijas Kristīgā alianse bāreņiem 400.00
13. 15.03.2022.

BJC-22-83-lī

Sekcijtipa vārtu remonts struktūrvienībā "Ezermala" KS "Tehnoloģijas centrs" 777.16