Aicinām rīdziniekus iesniegt iesniegumus par pabalstu izglītības ieguves atbalstam, saskaņā ar Rīgas domes 25.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.49 „Par mājsaimniecības atzīšanu par  trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”.  

Pabalstu izglītības ieguves atbalstam ir tiesības saņemt mājsaimniecībai, kura ir deklarējusi pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, kura dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei un kuras ienākumi ir līdz 436 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Pabalstu piešķir:
• uzsākot mācību gadu, pirmsskolas vecuma bērnam no piecu gadu vecuma, kurš apgūst obligāto bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei,
• izglītojamam, kurš nav sasniedzis 21 gadu vecumu un iegūst vispārizglītojošo vai profesionālo izglītību.

Pabalsta apmērs ir 50 EUR katram skolniekam.

Lai saņemtu pabalstu bērna vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis no 1. jūnija līdz 31. oktobrim vēršas Rīgas Sociālajā dienestā, iepriekš pierakstoties, kur:
* jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
* jāiesniedz rakstisks iesniegums;
* jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija.
Iedzīvotāju pieņemšana Rīgas Sociālajā dienestā notiek TIKAI pēc iepriekšējā pieraksta: pirmdienās no plkst. 9.00 - 17.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 - 16.00, piektdienās no plkst. 9.00 - 12.00. Savu Rīgas Sociālā dienesta teritoriālā centra informatora tālruni var uzzināt Labklājības departamenta mājas lapā:
https://ld.riga.lv/lv/Rajona_nodalas.html
Rūpējoties par klientu  un darbinieku veselību un drošību, aicinām izvērtēt iespēju iesniegt iesniegumu Rīgas Sociālajam dienestam attālināti:
•      Dokumentus parakstot ar drošu elektronisko parakstu, iesniegumu var iesniegt, nosūtot uz e-pastu soc@riga.lv;
• izmantojot e-pakalpojumus Rīgas Sociālā dienesta e-adresē:  https://latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90011524360
•      Pieteikšanās iztikas līdzekļu deklarācijas iesniegšanai Rīgas Sociālajā dienestā https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP219/Apraksts

Sociālā pabalsta vai pakalpojuma pieprasītājs iesniegumā norāda šādas ziņas: pieprasītāja vārdu, uzvārdu; personas kodu; deklarētās dzīvesvietas adresi; elektroniskā pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi (ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts); tālruņa numuru; pabalsta pieprasījuma gadījumā jānorāda kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru (21 zīme). Sociālā atbalsta pieprasītājs ar savu parakstu apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Papildus informāciju var saņemt, zvanot pa Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 (P, O, T, C no plkst. 9.00 līdz 17.00 un Pt. no plkst. 9.00 līdz 16.00). Pēc darba laika darbojas balss pastkastīte. Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis darba dienās darba laikā 67105048. Papildus informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pilsētas pašvaldībā var iegūt mājas lapā https://ld.riga.lv.

...................................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests pieņem klientus klātienē pēc iepriekšēja pieraksta

Rīgas Sociālais dienests pieņem klientus klātienē pēc iepriekšēja pieraksta. Aicinām pieteikties apmeklējumam, zvanot uz savai dzīvesvietai tuvāko teritoriālo centru

Aicinām klātienē ierasties pēc iepriekšēja pieraksta un precīzi noteiktajā laikā, lai neveidotos rindas un izvairītos no kontakta ar citiem klientiem.

Aicinām arī turpmāk izmantot iespēju iesniegt dokumentus attālināti:
• iesniegt dokumentus atbilstoši "Elektronisko dokumentu likuma" prasībām parakstot ar drošu elektronisko parakstu, iesniegumu var iesniegt, nosūtot uz e-pastu soc@riga.lv;
• rūpējoties par Rīgas iedzīvotāju un darbinieku veselību un drošību, Rīgas pašvaldība portālā latvija.lv ir izveidojusi e-pakalpojumu “Pieteikšanās iztikas līdzekļu deklarācijas iesniegšanai Rīgas Sociālajā dienestā”, kur attālināti var aizpildīt iztikas līdzekļu deklarāciju.
Adrese: https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP219/Apraksts
IESNIEGUMA VEIDLAPA MĀJOKĻA PABALSTAM

Sev neskaidro informāciju var uzzināt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta BEZMAKSAS informatīvo tālruni 80005055. P., O., T., C. 9.00 – 17.00 un Pt. 9.00 – 16.00, ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte, darba dienās darba laikā pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048 vai zvanot Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru informatoriem