Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju “Covid-19” saslimšanas dēļ, Rīgas Sociālais dienests no šī gada 9. novembra līdz 2020. gada 6. decembrim klientus klātienē nepieņem, piemērojot izņēmumus TIKAI krīzes situācijā.

Ja iztikas līdzekļu deklarācija beigusies š.g.  31 .oktobrī, tad klientam NAV jāierodas Rīgas Sociālajā dienestā, deklarācija tiks pagarināta automātiski līdz 2021. gada 31. janvārim. Klientiem izmaksās uz iepriekšējā iesnieguma pamata piešķirtos sociālās palīdzības pabalstus. Ja ir nepieciešamība automātiski tiek pagarināti arī piešķirtie sociālie pakalpojumi. Vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām ģimenei (personai) saglabājas visi pašvaldības piešķirtie pabalsti un atvieglojumi, uz kuriem ģimenei (personai) ir tiesības kā trūcīgai vai maznodrošinātai.

Ja ir mainījusies materiālā un sociālā situācija, tad lūdzam aizpildīt deklarāciju un iesniegt pašrocīgi rakstītu iesniegumu attālināti :
•iesniegumu, kas uzrakstīts latviešu valodā un ir personas pašrocīgi parakstīts, ievietot dokumentu kastē, kas atrodas pie katras no 14 Rīgas Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietām Rīgā;
•parakstot ar drošu elektronisko parakstu, iesniegumu var iesniegt soc@riga.lv;
•izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” portālā www.latvija.lv.

Darbs Rīgas Sociālajā dienestā notiks, ievērojot fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus. Apmeklētājus aicinām ievērot epidemioloģiskās drošības prasības - sejas aizsegs, roku dezinfekcija, distances ievērošana. Aicinām ikvienu izvērtēt nepieciešamību apmeklēt RSD klātienē. Jau iepriekš paldies par sapratni!

Sev neskaidro informāciju var uzzināt, zvanot  pa bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte vai darba dienās darba laikā pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048, vai zvanot Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru informatoriem.

Rīgas Sociālā dienesta Dienas centros un Kopienas centrā notiek individuālas konsultācijas/nodarbības TIKAI iepriekš piesakoties pa tālruni sava rajona dienas centrā.

......................................................................................................................................................................

Rīgas politiski represētās personas svētku pabalsta saņemšanai aicinātas pieteikties attālināti

Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienu, politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki – valsts pensiju saņēmēji, kā ik katru gadu, novembrī saņem svētku pabalstu. Pabalsta apmērs vienai personai ir 100,00 EUR.

2. novembrī Rīgas Sociālais dienests ir izsūtījis vēstules tiem pabalsta saņēmējiem, kuri pēc sociālo pabalstu administrēšanas lietojumprogrammas SOPA datiem vēl arvien nav atvēruši bankas kontu. Vēstulē ir pievienots iesniegums un aploksne ar apmaksātu atbildi. Liels lūgums, kuri saņēmuši vēstules, atvērt norēķinu kontu bankā svētku pabalsta saņemšanai, un informēt par to Rīgas Sociālo dienestu.

No 9. novembra Rīgas Sociālais dienests uzsāks svētku pabalsta pārskaitīšanu uz klientu norēķinu kontiem. Pabalsts tiks pārskaitīts visu novembra mēnesi.

Veselības stāvokļa dēļ vairāk kā 50 rīdziniekiem no 9. līdz 21. novembrim pabalsta piegāde notiks mājās, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Tiem rīdziniekiem, kuri nebūs atvēruši bankas kontu, svētku pabalsta izmaksa notiks novembra beigās dienas centra “Ābeļzars” telpās Avotu ielā 31/1. Kases darba laiks: 23., 24., 25., 26. novembrī no plkst.10.00 līdz 15.00.  Darbs Rīgas Sociālajā dienestā notiek, stingri ievērojot fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus. Apmeklētājus aicinām ievērot epidemioloģiskās drošības prasības - sejas aizsegs, roku dezinfekcija, distances ievērošana.

Neskaidrību gadījumos informāciju var iegūt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, P, O, T, C no plkst. 9.00 – 17.00 un Pt no plkst. 9.00 – 16.00. Ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte, kā arī zvanot darba dienās darba laikā pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048.

......................................................................................................................................................