Aktualitātes

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju “Covid-19” saslimšanas dēļ, Rīgas Sociālais dienests no šī gada 9. novembra līdz 2021. gada 11. janvārim klientus klātienē nepieņem, piemērojot izņēmumus TIKAI krīzes situācijā.

Ja iztikas līdzekļu deklarācija beigusies š.g.  31 .oktobrī, tad klientam NAV jāierodas Rīgas Sociālajā dienestā, deklarācija tiks pagarināta automātiski līdz 2021. gada 28. februārim. Klientiem izmaksās uz iepriekšējā iesnieguma pamata piešķirtos sociālās palīdzības pabalstus. Ja ir nepieciešamība automātiski tiek pagarināti arī piešķirtie sociālie pakalpojumi. Vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām ģimenei (personai) saglabājas visi pašvaldības piešķirtie pabalsti un atvieglojumi, uz kuriem ģimenei (personai) ir tiesības kā trūcīgai vai maznodrošinātai.

Ja ir mainījusies materiālā un sociālā situācija, tad lūdzam aizpildīt deklarāciju un iesniegt pašrocīgi rakstītu iesniegumu attālināti :
•iesniegumu, kas uzrakstīts latviešu valodā un ir personas pašrocīgi parakstīts, ievietot dokumentu kastē, kas atrodas pie katras no 14 Rīgas Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietām Rīgā;
•parakstot ar drošu elektronisko parakstu, iesniegumu var iesniegt soc@riga.lv;
•izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” portālā www.latvija.lv.

Darbs Rīgas Sociālajā dienestā notiks, ievērojot fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus. Apmeklētājus aicinām ievērot epidemioloģiskās drošības prasības - sejas aizsegs, roku dezinfekcija, distances ievērošana. Aicinām ikvienu izvērtēt nepieciešamību apmeklēt RSD klātienē. Jau iepriekš paldies par sapratni!

Sev neskaidro informāciju var uzzināt, zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte vai darba dienās darba laikā pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048, vai zvanot Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru informatoriem.

Rīgas Sociālā dienesta Dienas centros un Kopienas centrā notiek individuālas konsultācijas/nodarbības TIKAI iepriekš piesakoties pa tālruni sava rajona dienas centrā.

......................................................................................................................................................