Aktualitātes

Rīgas Sociālais dienests no 7. aprīļa pieņem klientus klātienē pēc iepriekšēja pieraksta

Rīgas Sociālais dienests pēc ārkārtējās situācijas beigām no 7. aprīļa pieņem klientus klātienē pēc iepriekšēja pieraksta. Aicinām pieteikties apmeklējumam, zvanot uz savai dzīvesvietai tuvāko teritoriālo centru

Aicinām klātienē ierasties pēc iepriekšēja pieraksta un precīzi noteiktajā laikā, lai neveidotos rindas un izvairītos no kontakta ar citiem klientiem.

Darbs Rīgas Sociālajā dienestā notiek, ievērojot fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus. Apmeklētājus aicinām ievērot epidemioloģiskās drošības prasības - lietot sejas aizsargmasku, veikt roku dezinfekciju, ievērot 2 m distanci. Aicinām ikvienu izvērtēt nepieciešamību apmeklēt Rīgas Sociālo dienestu klātienē. 

Ja ārkārtējās situācijas laikā ir beidzies trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa izziņas derīguma termiņš, tas tiek pagarināts automātiski līdz 31. maijam, un klientam NAV jāierodas Rīgas Sociālajā dienestā. 

Līdz 31. maijam klientiem izmaksās uz iepriekšējā iesnieguma pamata piešķirtos sociālās palīdzības pabalstus. Ja ir nepieciešamība, automātiski tiek pagarināti arī piešķirtie sociālie pakalpojumi. Tāpat arī līdz 31. maijam trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai saglabājas visi pašvaldības piešķirtie pabalsti un atvieglojumi. 

Ja ir mainījusies materiālā un sociālā situācija, tad lūdzam aizpildīt deklarāciju un iesniegt pašrocīgi rakstītu iesniegumu, ko joprojām var izdarīt attālināti:
• iesniegumu, kas uzrakstīts latviešu valodā un ir personas pašrocīgi parakstīts, ievietot dokumentu kastē, kas atrodas pie katras no 14 Rīgas Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietām Rīgā;
• parakstot ar drošu elektronisko parakstu, iesniegumu var iesniegt, nosūtot uz e-pastu soc@riga.lv;
• izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” portālā www.latvija.lv.

Sev neskaidro informāciju var uzzināt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta BEZMAKSAS informatīvo tālruni 80005055. P., O., T., C. 9.00 – 17.00 un Pt. 9.00 – 16.00, ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte, darba dienās darba laikā pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048 vai zvanot Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru informatoriem