Adrese: Baznīcas iela 19/23 (1.stāvs), Rīga, LV-1010,
Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus e-pasts: soc@riga.lv
Informatīvais tālrunis: 67105048

Rīgas Sociālais dienests sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Rīgas iedzīvotājiem. Dienests ir Rīgas domes Labklājības departamenta pakļautības iestāde. Dienests tiek finansēts no Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.

Sociālais dienests nodrošina:

  • sociālās palīdzības sniegšanu Rīgas iedzīvotājiem atbilstoši normatīvajiem aktiem;
  • Rīgas domes saistošajos noteikumos paredzēto sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu;
  • sociālo pakalpojumu organizēšanu un sniegšanu Rīgā dzīvojošām personām, ģimenēm un personu grupām saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
  • pašvaldības budžeta līdzekļu, kas novirzīti Dienestam sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai, administrēšanu;
  • Dienesta administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitātes novērtēšanu;
  • informācijas pieejamības nodrošināšanu Rīgas iedzīvotājiem par iespējām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;
  • atkarību profilaksi Rīgas iedzīvotāju vidū savas kompetences ietvaros;
  • Rīgas iedzīvotāju nodarbinātības jautājumu risināšanu, sadarbojoties ar kompetentām valsts un pašvaldību iestādēm.

RSD misija - veicināt Rīgas iedzīvotāju dzīves kvalitāti, nodrošinot sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sistēmas profesionālu, kvalitatīvu un efektīvu darbību atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām.

RSD vīzija- RSD ir atvērta, moderna iestāde, kurā tiek respektētas cilvēktiesības, tiek nodrošināta augsta saskarsmes kultūra un cienīti likumi.

Rīgas Sociālā dienesta nolikums (skatīt šeit)

Rīgas Sociālā dienesta struktūrshēma (skatīt šeit)

Pretkorupcijas pasākumi
Par Rīgas Sociālā dienesta darbinieku negodprātīgu, neētisku rīcību, prettiesiski pieprasot dažādus labumus, lūgums informēt Rīgas Sociālā dienesta vadītāju Gunu Eglīti pa tālruni 67012370 vai Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centru pa tālruni 67026859 vai 67012031, e-pasts: bac@riga.lv, mājas lapa: https://www.riga.lv/lv/korupcijas-noversana, vai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju pa tālruni 67356161 vai 80002070, e-pasts: knab@knab.gov.lv, mājas lapa: www.knab.gov.lv

Latvijas sociālo darbinieku ĒTIKAS kodekss,  atsauce uz kuru ir Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 45.panta (3) punktā un kas līdz ar to ir saistošs ikdienas profesionālo darbību veikšanā ikvienam sociālajam darbiniekam (skatīt šeit)