Rīgas Sociālā dienesta vadītājs

ERVINS ALKSNIS

Dzimis - 1969.gada 15.februārī, Rīgā

 
 
 
 
 
 

Izglītība -

2004.-2006. Latvijas Universitāte, Ekonomikas fakultāte, Sabiedrības vadības maģistrantūra, sociālo zinātņu maģistra grāds sabiedrības vadībā.
1999.-2003. Baltijas psiho organiskās analīzes centrs, psihoterapeita sertifikāts
1998.-2002. Sociālā darba un soc. pedagoģijas augstskolas ''ATTĪSTĪBA'', sociālā darbinieka/sociālā pedagoga kvalifikācija
1988.-1992. Sankt-Pēterburgas 1.medicīnas skola, zobu tehniķa kvalifikācija
1977.-1988. Kurta Bartela Rīgas 39.vidusskola

Darba pieredze

2009. - Rīgas Sociālā dienests, vadītājs
2008.-2009. Rīgas domes Labklājības departaments, Sociālo pakalpojumu nodaļas pilngadīgām personām vadītājs
2003.-2008. Rīgas Kurzemes rajona Sociālais dienests, vadītāja vietnieks
2007.-2010. Latvijas Psihoterapeitu biedrība, psihoterapeits
2006. Latvijas Neatkarīgā televīzija, raidījuma „Palīdzības formula” vadītājs
2000.-2002. S/O “Ģimenes atbalsta koordinācijas centrs”, atbalsta grupu vadītājs
1998.-2000. Pusaudžu narkomānu komūnā ''Saulrīti'', audzinātājs

Apmācības, semināri, konferences -

02.10.2019 Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība, Socilā darba specializācija pašvaldībās sociālājā dienestā
12.09.2019 Europen Social Network, Sociālā servisa organizācija
06.08.2019, 16.08.2019, 19.08.2019 Latvijas pašvaldību mācību centrs, Bērnu tiesību aizsardzība
31.07.2019-01.08.2019
Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība, Komunikācijas prasmes ar masu medijiem (12 stundas)
22.03.2019 Labklājības ministrija, Resursi sociālajā darbā (6 stundas)
23.03.2018 Labklājības ministrija, Profesionālo kompetenču pilnveide sociālajā darbā
27.10.2017 Rīgas domes Labklājības departaments, Konference sociālās palīdzības speciālistiem (8 stundas)
25.10.2017 Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība, Līdera un komandas efektivitāte (6 stundas)
24.05.2017 Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība, Sociālais darbs un sociālie pakalpojumi Auces novadā (3 stundas)
19.05.2017 Rīgas domes Labklājības departaments, 19. Rīgas sociālās sistēmas darbinieku konference "Rīgas pilsētas pašvaldības sociālā darba aktualitātes" (6 stundas)
24.03.2017-24.03.2017 Labklājības ministrija, Profesionālā integritāte socialajā darbā II (8 stundas)
04.11.2016 Labklājības ministrija, Konference Profesionālā integritāte sociālajā darba I: Sociālā darba pamatvērtības (6 stundas)
27.05.2016 Rīgas domes Labklājības departaments, Rīgas pilsētas pašvaldības sociālā darba aktualitātes
19.05.2016-21.05.2016 SIA Latconsul, Klientu apkalpošanas kompetenču attīstības programma (21 stunda)
27.04.2016, 11.05.2016, 18.05.2016, 25.05.2016, 01.06.2016 EiroPersonāla birojs, Praktiskā laika plānošana (20 stundas)
23.10.2015 Biedrība "Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība", Sociālo dienestu un Bāriņtiesas sadarbība
22.10.2015-22.10.2015 Rīgas domes Labklājības departaments, Darbinieku motivēšana. Motivācijas tipa noteikšana pēc Gerčikova. Kā motivēt dažādu tipu darbiniekus (4 stundas)
17.09.2015-17.09.2015 Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas sociālā darba izglītotāju, sociālo darbinieku (8 stundas)
806.08.2015-07.08.2015 Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība, Iekšējās kontroles sistēmas izveide un uzturēšana (16 stundas)
17.06.2015 SIA "ķemers Business and Law Company", Darbinieka stipro pušu noteikšana, potenciāls un tā atklāšana (4 stundas)
04.06.2015 Rīgas domes Labklājības departaments,Darbinieku motivēšana un atlase. Jauni risinājumi (12 stundas)
13.11.2014 Sociālo darbinieku biedrība. Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola, Sociālā darba aktuālitātes 10 gadu šķērsgriezumā - izaicinājumi un iespējas (6 stundas)
07.08.2014 - 08.08.2014 >Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība, Apmācības Sociālo dienestu vadītājiem (20 stundas)
06.08.2015 - 07.08.2015 Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība, Iekšējās kontroles sistēmas izveide un uzturēšana (16 stundas)
12.06.2014 - 01.07.2014 Latvijas Pašvaldību mācību centrs, Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma Bērnu tiesību aizsardzības jomā (40 stundas)
16.05.2014 Procesu vadība un sistēmas ietekme uz procesu kritērijiem,6 stundas
2013. Spring Valley, vadītāju attīstības programma, 16 stundas
26.10.2012. Rīgas dome Labklājības departaments, Mervudas (ASV) universitātes veselības un sociālo pakalpojumu koledža, apmācības kurss administratoriem, programmu novērtēšanā, 8 stundas
22.05.2009. Rīgas dome Labklājības departaments, konference „Sociālais darbs pašvaldībā”, Rīga
11.-13.05.2009. Eurpean Network Social Authorities (ENSA), Ģenerāla asambleja, Helsinki
22.04.2009. Nacionālais seminārs Latvijā „MPHASIS - Savstarpējais progress bezpajumtniecībā, izmantojot informācijas sistēmu attīstīšanu un stiprināšanu”, Rīga
13.-15.10.2006. Labklājības ministrijas ESF nacionālās programmas projekts „Kapacitātes stiprināšana nodarbinātības un dzimumu līdztiesības politikas izstrādē un ieviešanā iesaistītajām institūcijām”, Sigulda
06.06.2008. Rīgas domes Labklājības departaments, starptautiska konference ”Labas prakses piemēri sociālajā sistēmā ”, Rīga
09.06.2006. Rīgas domes Labklājības departaments, konference „Kvalitātes vadība sociālo pakalpojumu sistēmā”, 6 stundu seminārs, Rīga
2006. „Sociālā darba administrēšana”, Dominican Universitys, ASV, 48 stundu programma, Rīga

 

Administratīvās nodaļas vadītāja

GUNA EGLĪTE

Baznīcas iela 19/23, 
1.stāvs, 115.kabinets
tālrunis: 67012370
e-pasts: guna.eglite@riga.lv

 

 

 

Finanšu plānošanas un uzskaites nodaļas vadītāja

DACE SLAPIŅA

Baznīcas iela 19/23, 
1.stāvs, 112.kabinets
tālrunis: 67012159
e-pasts: dace.slapina@riga.lv

 

 

Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja

IVETA ZILGALVE

Baznīcas iela 19/23, 
1.stāvs, 118.kabinets
tālrunis: 67181861
e-pasts: iveta.zilgalve@riga.lv

 

 

Sociālā darba nodaļas vadītāja

MARINA FIĻIPOVA

Baznīcas iela 19/23, 
1.stāvs, 114.kabinets
tālrunis: 67037162
e-pasts: marina.filipova@riga.lv

 

 

 

Asistenta pakalpojumu administrēšanas nodaļas vadītāja

http://dome.riga.lv/departaments/ld/soc/APPAN/PublishingImages/SitePages/S%C4%81kums/20161202_125301_2.jpg

MĀRA HENELE

Baznīcas iela 19/23, 
1.stāvs, 104.kabinets
tālrunis: 67012979
e-pasts: mara.henele@riga.lv

 

 

Latgales rajona nodaļas vadītāja

LAIMDOTA GAILE

Avotu ielā 31 k-1,
201.kabinets
tālrunis: 67037670
e-pasts: laimdota.gaile@riga.lv

 

 

Ziemeļu rajona nodaļas vadītāja

RUTA ČAIKA

Vidrižu iela 1A,
309.kabinets
tālrunis: 67012106
e-pasts: ruta.caika@riga.lv

 

Pārdaugavas rajona nodaļas vadītāja

INĀRA RIHERTE          

E.Smilģa iela 46,
601.kabinets
tālrunis: 67012251
e-pasts: inara.riherte@riga.lv