Rīgas Sociālā dienesta vadītāja

GUNA EGLĪTE

Baznīcas iela 19/23, 
1.stāvs, 103.kabinets
tālrunis: 67012370
e-pasts: guna.eglite@riga.lv

 

 

Izglītība

2020. Profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmas apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā (40 stundas)
2017. Mācību programmas "Vadītāju kompetenču attīstības programma" apguve (16 stundas)
2016. Mācību programmas  "Vadītāju kompetenču attīstības programmas īstenošana Rīgas Sociālā dinesta vajadzībām" apguve (28 stundas)
2016. Mācību programmas  "Praktiskā laika plānošanas skola" apguve (20 stundas)
2015. Dalība apmācību programmā "Iekšējās kontroles sistēmas izveide un uzturēšana" (12 stundas)
2006.-2009. Rīgas Tehniskā universitāte Ražošanas kvalitātes institūts, doktora studiju programma "Visaptverošā kvalitātes vadība", apliecinājums par teorētiskās programmas apguvi
2003.-2006. Rīgas Tehniskā universitāte Ražošanas kvalitātes institūts, maģistratūras studiju programma "Visaptverošā kvalitātes vadība", profesionālais maģistra grāds visaptverošajā kvalitātes vadībā
1999.-2003. Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola "Attīstība", otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā, sociālā darbinieka/sociālā pedagoga kvalifikācija

Darba pieredze

2015.-2020. Rīgas Sociālais dienests, Administratīvās nodaļas vadītāja - dienesta vadītāja vietniece

2006.2009.

2013.- līdz šim brīdim

Rīgas Tehniskās universitātes, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Ražošanas kvalitātes institūts, Vieslektore

2014.-2015. Rīgas Domes Informācijas tehnoloģiju centrs, Finanšu nozares IKT vadītāja
 2012.-2014. SIA "Projektu un kvalitātes vadība", Projektu vadītāja
2007.-2012. Rīgas domes Labaklājības departaments, Administratīvās nodaļas vadītāja
 2005.-2007. Rīgas domes Labaklājības departaments, Kvalitātes vadības sistēmu galvenā speciāliste
 2002.-2005. Rīgas domes Labaklājības departaments, Sociālās pārvaldes galvenā speciāliste

 

Administratīvās nodaļas vadītājs - dienesta vadītāja vietnieks

MĀRA HENELE

Baznīcas iela 19/23, 
1.stāvs, 115.kabinets
tālrunis: 67012979
e-pasts: mara.henele@riga.lv

 

 

Finanšu plānošanas un uzskaites nodaļas vadītāja

DACE SLAPIŅA

Baznīcas iela 19/23, 
1.stāvs, 112.kabinets
tālrunis: 67012159
e-pasts: dace.slapina@riga.lv

 

 

Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja

IVETA ZILGALVE

Baznīcas iela 19/23, 
1.stāvs, 118.kabinets
tālrunis: 67181861
e-pasts: iveta.zilgalve@riga.lv

 

 

Sociālā darba nodaļas vadītāja

MARINA FIĻIPOVA

Baznīcas iela 19/23, 
1.stāvs, 114.kabinets
tālrunis: 67037162
e-pasts: marina.filipova@riga.lv

 

 

 

Asistenta pakalpojumu administrēšanas nodaļas vadītāja

LĪGA SALMIŅA

Baznīcas iela 19/23, 
1.stāvs, 109.kabinets
tālrunis: 67037967
e-pasts:liga.salmina@riga.lv

 

Latgales rajona nodaļas vadītāja

LAIMDOTA GAILE

Avotu ielā 31 k-1,
201.kabinets
tālrunis: 67037670
e-pasts: laimdota.gaile@riga.lv

 

 

Ziemeļu rajona nodaļas vadītāja

RUTA ČAIKA

Vidrižu iela 1A,
309.kabinets
tālrunis: 67012106
e-pasts: ruta.caika@riga.lv

 

Pārdaugavas rajona nodaļas vadītāja

ELĪNA ERIŅA
E.Smilģa iela 46,
601.kabinets
tālrunis: 67012251