Atkarību profilakse

Speciālistu, jauniešu un vecāku izglītošana sabiedrības veselības veicināšanas, tai skaitā atkarību profilakses, jautājumos

Ikdienā atkarības profilakses jomā Rīgas pilsētā ar speciālistiem, bērniem, jauniešiem un viņu ģimenēm strādā arī Rīgas domas Labklājības departamenta Veselības pārvaldes Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas speciālisti. Labklājības departamenta uzdevums šajā jomā ir sniegt informāciju un īstenot pašakumus atkarības profilaksē un veselības veicināšanā, kā arī veidot sabiedrisko domu pret atkarības vielu lietošanu Rīgas pilsētā.

Atkarības profilakses speciālistu individuālo un grupu konsultāciju nodrošināšana

Veikt konsultācijas (individuālas vai ģimenei), veidot grupas - jauniešiem (ar mērķi izglītot par atkarību izraisošām vielām), atbalsta grupas līdzatkarīgajiem un atbalsta grupas vecākiem

Konsultēšana atkarības jautājumos www.veseligsridzinieks.lv sadaļā “Jautājumi un atbildes”

Sekmēt atkarības slimības novēršanu, nodrošinot tabakas, alkohola, medikamentu, psihoaktīvo vielu, azartspēļu, datorspēļu un interneta atkarīgo konsultāciju un informāciju par iespējām saņemt palīdzību, motivējot tos iesaistīties ārstnieciskās un psihosociālās korekcijas programmās; sadarboties ar citām iestādēm šajā jomā; veikt atkarības profilakses darbu.

Veselības pārvaldes speciālisti savā darbā ir atbildīgi par dažādām atkarības profilakses īstenošanas aktivitātēm, kas paredzētas gan jauniešiem, gan viņu vecākiem un speciālistiem:
◾ Izglītojošas diskusijas un diskusiju cikli bērniem un jauniešiem;
◾ Atkarības profilakses programmu grupu nodarbības bērniem un jauniešiem;
◾ Atkarības profilakses informatīvi izglītojoši semināri speciālistiem darbam ar bērniem un jauniešiem;
◾ Izglītojošas lekcijas un programmas vecākiem;
◾ Informācijas nodrošināšana par atkarību un tās profilaksi;
◾ Projekti un sabiedriski pasākumi;
◾ Iespēja saņemt informatīvos materiālus.

Speciālisti ikdienā sadarbojas ar Rīgas skolām, tiekoties ar jauniešiem un atbildot uz viņu jautājumiem par atkarību, atkarību izraisošām vielām, kā arī citiem aktuāliem jautājumiem, kuri vienmēr izriet no šīs tēmas:
◾ kā pasargāt sevi un savus draugus;
◾ kā palīdzēt saviem draugiem, ģimenes locekļiem;
◾ kā efektīvāk risināt konfliktus;
◾ kā pilnveidot savas saskarsmes prasmes;
◾ kā apzināties, ko patiesībā vēlos un kas ir svarīgs, bet kas nav.

Tāpat savā ikdienas darbā sadarbojas ar dažādiem speciālistiem (sociālajiem pedagogiem vai darbiniekiem, psihologiem, policistiem, mediķiem, pedagogiem utt.), papildinot viņu zināšanas un prasmes par jauniešiem un atkarību izraisošām vielām, cenšos sniegt atbildi uz jautājumu “Kādēļ jaunieši izvēlas apreibinošās vielas nevis, piemēram, mācīties”.
Piedāvā dažādas lekcijas un nodarbības vecākiem, sniedzot tiem informāciju par jauniešu attīstību, apreibinošo vielu lomu tajā un vecāku ietekmi, kontroles robežām, iespējām pieaugot bērnu vecumam.

Izglītojošie diskusiju cikli un lekcijas bērniem un jauniešiem:
◾ Alkohola lietošanas risks un kaitējums jauniešu periodā, iespējas sevi pasargāt no alkohola lietošanas uzsākšanas un sekām.
◾ Smēķēšanu izraisošie faktori jauniešu vidū, iespējas neuzsākt vai pārtraukt smēķēšanu,
◾ Narkotiku ietekme uz jauniešu personību un veselību, attiecībām ar apkārtējiem, un to ietekme uz cilvēka psiholoģisko labsajūtu, uzvedību skolā un ģimenē,
◾ Jauno tehnoloģiju pārmērīgas lietošanas sekas, kontroles un paškontroles iespējas, datora un citu jauno tehnoloģiju lietošanas robežas, lai nenodarītu pāri sev un apkārtējiem,
◾ Atkarība, tās veidošanās jauniešu periodā un esot jau pieaugušiem, galvenās atšķirības un sevis pasargāšanas iespējas.

Diskusiju saturs un ilgums tiek piemērots bērnu un jauniešu informētības līmenim, psiholoģiskajai un sociālajai attīstībai.

Uzvedības izmaiņu programmas jauniešiem:
◾ "Agresijas intervence bērniem un jauniešiem" paredzēta bērniem un jauniešiem, kuri ikdienā regulāri nokļūst konfliktsituācijās ar apkārtējiem savas agresīvās uzvedības dēļ, vai norobežojas no vienaudžiem, jo tie izvairās no bērnu agresijas un nespējas kontrolēt savu uzvedību. Programmas mērķis ir palīdzēt apgūt prasmes, kas palīdzētu sekmīgāk iekļauties vienaudžu grupā, nepielietojot agresīvu uzvedību un neuzsākot vielu lietošanu, kas vairāk pastiprina agresīvu uzvedību.
◾ Programma "Sociāli emocionālo dzīves prasmju attīstīšana" iekļauj informāciju par sociāli emocionālo dzīves prasmju nozīmi kopējā cilvēka attīstībā.
◾ "Stresa ietekme uz jauniešu veselību un iespējas to pārvaldīt"
Programmas ietvaros aplūkotas praktiskas metodes, kā skolniekiem palīdzēt izvērtēt stresa situācijas un kā efektīvi tikt galā ar tām eksāmenu laikā un citās dzīves situācijās.
◾ "Atkarības profilakse pirmskolā un sākumskolā"
Programmas ietvaros dalībniekiem ir iespēja apgūt metodi, kuru izmantot darbā ar bērniem, veicinot viņu izpratni par atkarības problēmām, kā arī saskarsmes iemaņu attīstību un nostiprināšanos, savu interešu apzināšanos, mērķa uzstādīšanu un realizēšanu.

Visas programmas ietver grupu nodarbību ciklu, kas tiek vadīts vietās, kurās jaunieši mācās vai pavada brīvo laiku. Programmas tiek piedāvātas klašu kolektīviem, ja kāda programmās aprakstītā problēma ir aktuāla visai vai lielai daļai klases, gan arī skolēniem no dažādām klasēm, veidojot vienu grupu.

Izglītojošie pasākumi pieaugušajiem:
Speciālistiem, kas ikdienā strādā ar jauniešiem, ir iespēja piedalīties semināros par atkarības jautājumiem, atkarības profilakses iespējām darba vietā.
Tiek piedāvāta iespēja noklausīties lekcijas par atkarības profilaksi un noorganizēt seminārus Rīgas skolās un citās iestādes, kurā kolektīvs vai daļa no kolektīva grib uzzināt vairāk par noteiktu tēmu vai par noteiktu programmu.

Iespēja saņemt informatīvos materiālus:
Piedāvājām brošūras, plakātus un mācību videofilmas par atkarību tēmām
Baznīcas ielā 19/23 - 213. kabinetā

Vairāk informācija pieejama mājas lapā www.veseligsridzinieks.lv:
• Informācija par atkarības profilaksi un atkarības veidiem;
• Palīdzības iespējas;
• Speciālistu viedoklis;
• Noderīga informācija vecākiem ;
• Informāciju par literatūru ar atkarību un tās profilaksi saistītos jautājumos;
• Jaunākie pētījumi un jaunākās ziņas atkarību un tās profilakses jomā;
• Noderīgas saites un informācija medijiem;
• Latvijas Republikas normatīvie akti, kas saistīti ar atkarības tēmām;
• Notikumu kalendārā ērti sekot līdzi jaunākajiem notikumiem;
• Iespēja uzdot sev interesējošo jautājumu speciālistiem sadaļā jautājumi un atbildes: www.veseligsridzinieks.lv

Lai uzzinātu vairāk par nodaļas darbu un / vai sadarbības iespējām, lūdzam sazināties ar nodaļas darbiniekiem.
Kontakti:

Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas vadītāja Nikola Tilgale - Platace
Tālrunis: 67105174
E-pasts: nikola.tilgale-platace@riga.lv

Galvenā speciāliste-eksperte Rūta Ligere
Tālrunis: 67105845
E-pasts: ruta.ligere@riga.lv

Galvenā speciāliste Gunta Purvēna
Tālrunis: 67105680
E-pasts: gunta.purvena@riga.lv

Galvenā projektu vadītāja Inese Upelniece
Tālrunis: 67037318
E-pasts: inese.upelniece@riga.lv

Galvenā speciāliste Inita Zaltāne
E-pasts: inita.zaltane@riga.lv
Tālrunis: 67105873

Galvenā speciāliste Ivonna Grīnvalde
E-pasts: ivonna.grinvalde@riga.lv
Tālrunis: 67181859

Informācija par izglītojošiem pasākumiem, speciālistiem un iespēju saņemt informatīvos materiālus ir RD Labklājības departamenta (Baznīcas iela 19/23, otrajā stāvā) Veselības pārvaldes 213. kabinetā:

Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas vadītājas vietniece Ieva Grietēna
Tālrunis: 67037319
E-pasts: ieva.grietena@riga.lv

Galvenā speciāliste Līva Vītola
Tālrunis: 67012080
E-pasts: liva.vitola@riga.lv

Galvenā speciāliste Alise Dūdiņa 
Tālrunis: 67105414
E-pasts: alise.dudina@riga.lv

Galvenā speciāliste - eksperte Anna Auziņa 
E-pasts: anna.auzina@riga.lv 
Tālrunis: 67181860