Sociālie pakalpojumi personām ar garīga rakstura traucējumiem

Lai saņemtu sociālos pakalpojumus, persona vai tās pārstāvis vēršas Rīgas Sociālajā dienestā.

Dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (pakalpojuma apraksts)
Dienas aprūpes centros nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju (iemaņu) saglabāšanu, attīstīšanu vai atjaunošanu, izglītošanu, izglītojošas un saturīgas brīvā laika aktivitātes, kā arī psihosociālu atbalstu (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums).

Specializēto darbnīcu pakalpojuma apraksts (pakalpojuma apraksts)
Specializētajās darbnīcās personām ar garīgā rakstura traucējumiem darbspējīgā vecumā darba dienās, dienas laikā nodrošina aroda prasmju un iemaņu attīstīšanu speciālistu uzraudzībā, sociālās aprūpes un/vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, vienlaicīgi atslogojot personas piederīgos pakalpojuma saņemšanas laikā no uzraudzības pienākumu veikšanas.

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums (pakalpojuma apraksts)
Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums nodrošina mājokli un atbalstu sociālo problēmu risināšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums). Grupu mājā/dzīvoklī personas ar garīgā rakstura traucējumiem darbspējīgā vecumā speciālistu uzraudzībā apgūst prasmes un iemaņas patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

Infografika par grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu personām ar GRT

Īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem "Atelpas brīdis" (pakalpojuma apraksts ir izstrādes procesā)
Īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojums līdz 30 diennaktīm vienai personai gada laikā nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kompleksu (sociālā aprūpe, uzraudzība, ēdināšana, fiziskās aktivitātes, pašaprūpes un sociālo prasmju uzturēšana un attīstīšana, saturīga brīvā laika pavadīšana, speciālistu konsultācijas). Īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojumu persona vai tās likumiskais pārstāvis pieprasa Rīgas Sociālajā dienestā, bet, ja persona atrodas ārstniecības iestādē, vēršas pie ārstniecības iestādes sociālā darbinieka.

 

Pakalpojums un tā sniedzējs Adrese Tālrunis Atbildīgā persona

Dienas aprūpes centrs personām ar smagiem garīgā rakstura traucējumiem "Cerību māja"

Biedrība "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns""

Facebook lapa

Rēzeknes iela 2a

ceribu.maja@rupjuberns.lv

 

20379722

Dace Bondere

Dienas aprūpes centrs personām ar garīgā rakstura traucējumiem "Cerību ligzda"

Biedrība "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns""

Facebook lapa

Balvu iela 11

ceribu.ligzda@rupjuberns.lv

 

26465962

 

Jekaterina Kakļugina

Dienas aprūpes centrs personām ar garīgā rakstura traucējumiem "Cerību tilts"

Biedrība Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"

Facebook lapa

Ieriķu iela 2b

ceribu.tilts@rupjuberns.lv

26358098

 

Inese Levāne

Dienas aprūpes centrs personām ar smagiem garīgā rakstura traucējumiem "Mēness māja"

Biedrība Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"

Facebook lapa

Putnu iela 6

meness.maja@rupjuberns.lv

29518922

 

Sanita Laurena

Dienas aprūpes centrs personām ar smagiem garīgā rakstura traucējumiem "Cerību skola"

Biedrība Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"

Facebook lapa

Ludzas iela 43

ceribu.skola@rupjuberns.lv

 

20001182

 

Ieva Paskare

Dienas aprūpes centr spersonām ar garīgā rakstura traucējumiem "Saule"
Biedrība "Saule" OCIAT  

https://www.facebook.com/centrsSaule/

Kolkasraga iela 18

irina.rulle.saule@apollo.lv

67617609

Irina Rulle

Dienas aprūpes centrs personām ar garīgā rakstura traucējumiem "Saule"

Biedrība "Saule" OCIAT  Ezera filiāle

https://www.facebook.com/centrsSaule/

Ezera iela 21

irina.rulle.saule@apollo.lv

67617609

 

Irina Rulle

 

Dienas aprūpes centrs personām ar garīgā rakstura traucējumiem "KOPĀ"

Nodibinājums "Fonds KOPĀ"

www.fondskopa.lv

Raunas iela 64

fonds.kopa@gmail.comf

67840295; 25633775;

Līga Lagzdiņa

 

Dienas aprūpes centrs personām ar garīgā rakstura traucējumiem (psihiskām saslimšanām) "Gaismas stars"

Biedrība "Gaismas stars"

http://gaismasstars.lv

Pērnavas iela 62

gaismasstars@inbox.lv

67272873

 

Brigita Siliņa

 

Dienas aprūpes centrs personām ar garīgā rakstura traucējumiem (psihiskām saslimšanām) "Saulessvece”

Biedrības "Svētā Jāņa Palīdzība"

http://svjp.lv

Cēsu iela 8

svjp@apollo.lv

29414710

 

Melānija Grundšteina - Gruzdiņa

 

Dienas aprūpes centrs personām ar smagiem garīga veselības traucējumiem

Biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi"

www.lkndz.lv

Imantas 8. līnija 1, k-3

 inga.skestere@lkndz.lv

20221719; 26176901

 

Inga Šķestere

 

Grupu māja (dzīvoklis) personām ar garīgā rakstura traucējumiem

Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība"

www.samariesi.lv

Dzērvju iela 1

edgars.grotans@samariesi.lv

66917754; 29749913

 

Edgars Grotāns

 

Grupu māja (dzīvoklis) personām ar smagiem garīgā rakstura traucējumiem

Nodibinājums "Fonds KOPĀ"

www.fondskopa.lv

Slimnīcas iela 2

fonds.kopa@gmail.com

26154081

Tamāra Vahļina

 

Grupu māja (dzīvoklis) personām ar garīgā rakstura traucējumiem "Šūpoles"

Biedrība Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"

Facebook lapa

Platā iela 9

supoles@rupjuberns.lv

 

27033424

 

 

Dace Kļaviņa

Grupu māja (dzīvoklis) "Mēness māja" personām ar smagiem garīgā rakstura traucējumiem

Biedrība Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"

Facebook lapa

Putnu iela 6

meness.maja@rupjuberns.lv

67607557; 28451510

 

Sanita Laurena

Grupu māja (dzīvoklis) "Cerību dore" personām ar vidēji smagiem un smagiem garīga rakstura traucējumiem

Biedrība Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"

Facebook lapa

Maskavas iela 178

ceribu.dore@rupjuberns.lv

20004447

 

Liene Orniņa

 

Grupu māja (dzīvoklis) personām ar garīgā rakstura traucējumiem

SIA "Dzīves oāze"

www.dzivesoaze.lv

Biešu iela 6

grupudzivoklis@dzivesoaze.lv

27788145; 27788150

 

Jānis Broks

 

Grupu māja (dzīvoklis) personām ar garīgā rakstura traucējumiem (psihiskām saslimšanām)

Biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi"

www.lkndz.lv

Imantas 8. līnija 1, k-3

inga.skestere@lkndz.lv

26176901; 20221719

 

Inga Šķestere

 

Grupu māja (dzīvoklis) "Rožkalni" personām ar garīgā rakstura traucējumiem

Camphill nodibinājums "Rožkalni"

www.camphillrozkalni.lv

"Rožkalni" Rencēnu pagasts,
Burtnieku novads
LV-4232

29484776

 

Jānis Roze

camphillrozkalni@gmail.com

Specializētā darbnīca "Skaida" personām ar garīgā rakstura traucējumiem

Biedrība Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"

Facebook lapa

Lubānas iela 39 b

skaida@rupjuberns.lv

 

26003865

 

 

Skaidrīte Ozolniece


 

Specializētā darbnīca personām ar garīgā rakstura traucējumiem

Biedrība "Svētā Jāņa Palīdzība"

www.svjp.lv

Cēsu iela 8

svjp@apollo.lv

67339190; 29414710

 

Melānija Grundšteina – Gruzdiņa

 

Specializētā darbnīca personām ar garīgā rakstura traucējumiem

Nodibinājums "Fonds KOPĀ"

www.fondskopa.lv

Simnīcas iela 2

fonds.kopa@gmail.com

26154081

 

Tamāra Vahļina

 

Specializētā darbnīca personām ar garīgā rakstura traucējumiem

Biedrība Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"

Facebook lapa

Maskavas iela 178

margita.erele@rupjuberns.lv

28451510 Margita Elere