Sociālie pakalpojumi personām ar garīga rakstura traucējumiem

Lai saņemtu sociālos pakalpojumus, persona vai tās pārstāvis vēršas Rīgas Sociālajā dienestā.

Dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (pakalpojuma apraksts)
Dienas aprūpes centros nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju (iemaņu) saglabāšanu, attīstīšanu vai atjaunošanu, izglītošanu, izglītojošas un saturīgas brīvā laika aktivitātes, kā arī psihosociālu atbalstu (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums).

Specializēto darbnīcu pakalpojuma apraksts (pakalpojuma apraksts)
Specializētajās darbnīcās personām ar garīgā rakstura traucējumiem darbspējīgā vecumā darba dienās, dienas laikā nodrošina aroda prasmju un iemaņu attīstīšanu speciālistu uzraudzībā, sociālās aprūpes un/vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, vienlaicīgi atslogojot personas piederīgos pakalpojuma saņemšanas laikā no uzraudzības pienākumu veikšanas.

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums (pakalpojuma apraksts)
Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums nodrošina mājokli un atbalstu sociālo problēmu risināšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums). Grupu mājā/dzīvoklī pilngadīgas personas ar garīgā rakstura traucējumiem darbspējīgā vecumā speciālistu uzraudzībā apgūst prasmes un iemaņas patstāvīgas dzīves uzsākšanai vai spētu pēc iespējas neatkarīgi funkcionēt grupu mājā (dzīvoklī).

Infografika par grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu personām ar GRT

Īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem "atelpas brīdis" (pakalpojuma apraksts ir izstrādes procesā)
Īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojums līdz 30 diennaktīm vienai personai gada laikā nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kompleksu (sociālā aprūpe, uzraudzība, ēdināšana, fiziskās aktivitātes, pašaprūpes un sociālo prasmju uzturēšana un attīstīšana, saturīga brīvā laika pavadīšana, speciālistu konsultācijas). Īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojumu persona vai tās likumiskais pārstāvis pieprasa Rīgas Sociālajā dienestā, bet, ja persona atrodas ārstniecības iestādē, vēršas pie ārstniecības iestādes sociālā darbinieka.

 

Pakalpojums un tā sniedzējs Adrese, kontaktinformācija Atbildīgā persona

Dienas aprūpes centrs personām ar smagiem garīgā rakstura traucējumiem "Cerību māja"

Biedrība "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns""

Rēzeknes iela 2A

ceribu.maja@rupjuberns.lv

Tālr. 20379722

Iveta Pētresone

 

Dienas aprūpes centrs personām ar garīgā rakstura traucējumiem "Cerību ligzda"

Biedrība "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns""

Balvu iela 11

ceribu.ligzda@rupjuberns.lv

Tālr. 26465962

Jekaterina Kakļugina

Dienas aprūpes centrs personām ar garīgā rakstura traucējumiem "Cerību tilts"

Biedrība "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns""

Maskavas iela 180B

ceribu.tilts@rupjuberns.lv

Tālr. 26358098

Iveta Pētersone

Dienas aprūpes centrs personām ar smagiem garīgā rakstura traucējumiem "Mēness māja"

Biedrība "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns""

Maskavas iela 180B

meness.maja@rupjuberns.lv

Tālr.29518922; 29576201

Sanita Laurena

Dienas aprūpes centrs personām ar smagiem garīgā rakstura traucējumiem "Cerību skola"

Biedrība "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns""

Ludzas iela 43

ceribu.skola@rupjuberns.lv

Tālr. 20001182

Ieva Paskare

Dienas aprūpes centrs personām ar garīgā rakstura traucējumiem "Saule"

Biedrība "Saule" OCIAT

Kolkasraga iela 18

irina.rulle.saule@apollo.lv

Tālr. 67617609

Irina Rulle

Dienas aprūpes centrs personām ar garīgā rakstura traucējumiem "Saule"

Biedrība "Saule" OCIAT Ezera filiāle

Ezera iela 21

irina.rulle.saule@apollo.lv

Tālr. 67617609

Irina Rulle

Dienas aprūpes centrs personām ar garīgā rakstura traucējumiem "KOPĀ"

Nodibinājums "Fonds KOPĀ"

Raunas iela 64

fonds.kopa@gmail.com

Tālr. 67840295, 25633775

Līga Lagzdiņa

Dienas aprūpes centrs personām ar garīgā rakstura traucējumiem (psihiskām saslimšanām) "Gaismas stars"

Biedrība "Gaismas stars"

Pērnavas iela 62

gaismasstars@inbox.lv

Tālr. 67272873

Dace Kalniņa

Dienas aprūpes centrs personām ar garīgā rakstura traucējumiem (psihiskām saslimšanām) "Saulessvece”

Biedrība "Svētā Jāņa Palīdzība"

Cēsu iela 8

svjp@apollo.lv

Tālr. 29414710

Melānija Grundšteina - Gruzdiņa

Dienas aprūpes centrs personām ar smagiem garīga veselības traucējumiem

Biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi"

Imantas 8. līnija 1, k-3

inga.skestere@lkndz.lv

Tālr. 20221719, 26176901

Inga Šķestere

Grupu māja (dzīvoklis) personām ar garīgā rakstura traucējumiem

Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība"

Dzērvju iela 1

edgars.grotans@samariesi.lv

Tālr. 66917754, 29749913

Edgars Grotāns

Grupu māja (dzīvoklis) personām ar smagiem garīgā rakstura traucējumiem

Nodibinājums "Fonds KOPĀ"

Slimnīcas iela 2

fonds.kopa@gmail.com

Tālr. 26154081

Tamāra Vahļina

Grupu māja (dzīvoklis) personām ar garīgā rakstura traucējumiem "Šūpoles"

Biedrība "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns""

Platā iela 9

supoles@rupjuberns.lv

Tālr. 27033424

Dace Kļaviņa

Grupu māja (dzīvoklis) "Mēness māja" personām ar smagiem garīgā rakstura traucējumiem

Biedrība "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns""

Putnu iela 6

meness.maja@rupjuberns.lv

Tālr. 67607557, 29576201

Sanita Laurena

Grupu māja (dzīvoklis) "Cerību dore" personām ar vidēji smagiem un smagiem garīga rakstura traucējumiem

Biedrība "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns""

Maskavas iela 180B

ceribu.dore@rupjuberns.lv

Tālr. 20004447

Sanita Grīnbrega

Grupu māja (dzīvoklis) personām ar garīgā rakstura traucējumiem

SIA "Dzīves oāze"

Biešu iela 6

grupudzivoklis@dzivesoaze.lv

Tālr. 27788145, 27788150

Jānis Broks

Grupu māja (dzīvoklis) personām ar garīgā rakstura traucējumiem (psihiskām saslimšanām)

Biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi"

Imantas 8. līnija 1, k-3

inga.skestere@lkndz.lv

Tālr. 26176901, 20221719

Inga Šķestere

Grupu māja (dzīvoklis) "Rožkalni" personām ar garīgā rakstura traucējumiem

Camphill nodibinājums "Rožkalni"

"Rožkalni" Rencēnu pagasts,
Burtnieku novads

camphillrozkalni@gmail.com

Tālr. 29484776

Jānis Roze

 

Specializētā darbnīca "Skaida" personām ar garīgā rakstura traucējumiem

Biedrība "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns""

Lubānas iela 39B

skaida@rupjuberns.lv

Tālr. 26003865

Skaidrīte Ozolniece

Specializētā darbnīca personām ar garīgā rakstura traucējumiem

Biedrība "Svētā Jāņa Palīdzība"

Maskavas iela 180b

svjp@apollo.lv

Tālr. 67339190, 29414710

Melānija Grundšteina – Gruzdiņa

Specializētā darbnīca personām ar garīgā rakstura traucējumiem

Nodibinājums "Fonds KOPĀ"

Simnīcas iela 2

fonds.kopa@gmail.com

Tālr. 26154081

Tamāra Vahļina

Specializētā darbnīca personām ar garīgā rakstura traucējumiem

Biedrība "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns""

Maskavas iela 178

margita.erele@rupjuberns.lv

Tālr. 28451510

Margita Erele

Īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem "atelpas brīdis"

Biedrība "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns""

Maskavas iela 180b

margita.erele@rupjuberns.lv

Tālr. 28451510

Margita Erele