Naktspatversmes

Patversmes/naktspatversmes pakalpojums (pakalpojuma apraksts)
 
Patversme – sociālā institūcija, kas personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām nodrošina īslaicīgas uzturēšanās iespējas, uzturu, personiskās higiēnas iespējas un sociālā darba speciālista pakalpojumus.

Naktspatversme - sociālā institūcija, kas personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām nodrošina naktsmītni, vakariņas un personiskās higiēnas iespējas. (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums)

Rīgas domes rīcības plāns "Palīdzības sniegšana bezpajumtniekiem nelabvēlīgos laika apstākļos Rīgā" par palīdzību pilsētas bezpajumtniekiem nelabvēlīgos laika apstākļos paredz trīs līmeņu palīdzību atkarībā no laika apstākļiem:

I. Palīdzības sniegšanas sadalījums līmeņos
0 līmenis jeb pamatlīmenis (vasaras periods – no 1.maija līdz 30.septembrim)
pakalpojumi:
- naktspatversme (darba laiks no plkst. 20.00 līdz plkst. 7.00*) /patversme (darba laiks visu diennakti);
- Rīgas patversmes Dienas centrs (darba laiks darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00*);
- Rīgas patversmes Mobilā brigāde (darba laiks darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00*)
- informēšana par palīdzības saņemšanas iespējām, t.sk. bukleti, plakāti (informāciju iedzīvotājiem saprotamā valodā izplata Rīgas Sociālais dienests, naktspatversmes/patversmes, Rīgas pašvaldības policija u.c.), sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem, brīvprātīgo iesaistīšana;
- Rīgas domes informatīvie tālruņi.
____________________________________________________________
* Rīgas pilsētas izpilddirektoram ārkārtas situācijās ir tiesības mainīt pakalpojumu sniedzēju iestāžu darba laiku un pakalpojumu apjomu.
 (RD 14.08.2012. lēmuma Nr.5061 redakcijā)

I līmenis (no 1.oktobra līdz 31.oktobrim un no 2.marta līdz 30.aprīlim) pakalpojumi:
- pamatlīmenī minētie pakalpojumi;
- palielināts vietu skaits naktspatversmēs (darba laiks no plkst.18.00 līdz plkst.8.00)/patversmēs (darba laiks visu diennakti);
- zupas virtuves pakalpojumi;
- saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto pastiprināta namīpašumu, mazdārziņu un citu Rīgas teritoriju kontrole un nepieciešamības gadījumā bezpajumtnieku nogādāšana naktspatversmē/patversmē.

II līmenis – (no 1.novembra līdz 1.martam) pakalpojumi:
- I līmenī minētie pakalpojumi;
- darba laika pagarināšana naktspatversmēs (darba laiks no plkst. 17.00 līdz   plkst. 9.00);
- izbraukuma zupas virtuves pakalpojumi papildus esošajām zupas virtuvēm Rīgā, kā arī siltu drēbju izsniegšana;
- Rīgas patversmes Dienas centra darba laiks katru dienu no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00.

III līmenis – no 1.oktobra līdz 30.aprīlim pakalpojumi, ja pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegtās informācijas plkst. 8.00 āra gaisa temperatūra ir zemāka par -10 ºC vai ja āra gaisa temperatūra ir zemāka par 0 ºC un vēja ātrums ir lielāks par 10 m/s:
- II līmenī minētie pakalpojumi;
- naktspatversmju darba laiks visu diennakti, kā arī tiek nodrošinātas pusdienas;
- papildus naktspatversmēm/patversmēm tiek atvērtas pagaidu uzturēšanās vietas, ja nakts gaisa temperatūra ir zemāka par -15º C un priekšpilsētā/rajonā nav pietiekošs patversmju/naktspatversmju skaits;
- bezpajumtnieku pārvietošana no pagaidu uzturēšanās vietām uz naktspatversmēm;
- pastiprināta informācijas sniegšana par iespēju saņemt palīdzību;
- Rīgas patversmes Mobilās brigādes darba laiks:-darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00; -ja pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegtās informācijas plkst. 8.00 āra gaisa temperatūra ir zemāka par -10º C vai ja āra gaisa temperatūra ir zemāka par 0º C un vēja ātrums ir lielāks par 10 m/s, darba dienās notiek divās maiņās: no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00 un no plkst. 11.30 līdz plkst. 20.00; sestdienās un svētdienās, no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00; nestrādā - svētku dienās.

UZMANĪBU!!!

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija pakalpojumu ar izmitināšanu nodrošina, ja:
* personai, kas tiek ievietota institūcijā, sadarbībā ar ģimenes ārstu ne agrāk kā divas dienas pirms ievietošanas veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs, izņemot bērnus, kuriem nekavējoties (ārkārtējos gadījumos) nepieciešams nodrošināt uzturēšanos krīzes centrā vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
* personai, kas tiek pārvesta no stacionārās ārstniecības, ne agrāk kā divas dienas pirms iestāšanās institūcijā veikts Covid-19 tests;
* persona pēc uzņemšanas institūcijā 14 dienas atrodas pašizolācijā.
Citās institūcijās sociālo pakalpojumu ar izmitināšanu sniedz personai bez elpceļu saslimšanas pazīmēm, ja viņa atbilst vienai no šādām prasībām:
* persona var uzrādīt dokumentu, ka viņai veikts Covid-19 tests ne agrāk kā trīs dienas pirms iestāšanās institūcijā un tas ir negatīvs;
* personai ir ne agrāk kā nedēļu pirms ierašanās institūcijā izsniegta ārstējošā vai ģimenes ārsta izziņa par kontrindikāciju neesību pakalpojuma saņemšanai.

Valsts apmaksātus COVID-19 testus var veikt tikai ar ģimenes ārsts  norīkojumu. Iepriekš ir jāpierakstās, zvanot pa tālruņa numuru 8303 darba dienās laikā no 8:00 - 18:00. 

Jaunajiem klientiem, vēršoties patversmēs/naktspatversmēs obligāti jābūt veiktam COVID-19 testam!

Rīgas patversme (Maskavas ielā 208)
Tālrunis: 67037120 (diennakts); 67037680
Pakalpojuma saņēmēji: Vīrieši
Patversmes pakalpojuma saņēmējiem diennakts uzturēšanās darbnespējīgām personām, kā arī saskaņā ar patversmes ārsta atzinumu naktspatversmes nodaļu klientiem.

Rīgas patversme (Eiženijas ielā 1E)
Tālrunis: 67105241, 67105634. Diennakts tālrunis: 25498060
Pakalpojuma saņēmēji: Sievietes

SIA "V.E.L.G." naktspatversme (Esplanādes ielā 1, Bolderājā)
Tālrunis: 20038485
Pakalpojuma saņēmēji: Sievietes, vīrieši

SIA “V.E.L.G.” patversme (Sofijas ielā 8)
Kontaktinformācija: dežurants 26199737, sociālais darbinieks Daina Ābola: tālrunis 29554997
Pakalpojuma saņēmēji: vīrieši un sievietes.

Evaņģēlisko kristiešu draudzes "Zilais krusts" naktspatversme (Mazjumpravas ielā 8). UZMANĪBU! Neuzņem personas pēc plkst.22.00, kā arī neuzņem, ja personai nav veikts Covid-19 tests! 
Evaņģēliskajā Kristiešu draudzē „Zilais Krusts” patversmes pakalpojumu var saņemt vīrieši ar kustību traucējumiem (pārvietojas riteņkrēslā), kuri ir bez noteiktas dzīvesvietas vai nonākuši krīzes situācijā!
Tālrunis: 26068336; 29802234
Pakalpojuma saņēmēji: Vīrieši
Darba laiki: klientu uzņemšana līdz 22.00

SIA "V.E.L.G." naktspatversme (Kartupeļu ielā 8).  Darbojas līdz 30. jūnijam!!!
Tālrunis: 22369758
Pakalpojuma saņēmēji: Vīrieši

“V.E.L.G.” patversme Kartupeļu ielā 8, Rīgā, personām bez noteiktas dzīvesvietas ar COVID-19 saslimšanu. Patversmes vadītājs Igors Movels Igors, tālrunis 22305504, patversmes dežuranta tālrunis 26445146.
Pakalpojuma saņēmēji: Vīrieši

Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" patversme/naktspatversme (Gaiziņa ielā 7).
Tālrunis: 29884047
Pakalpojuma saņēmēji: Sievietes, vīrieši.

Biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” patversme (Dzērvju ielā 1). Darbojas līdz 30. jūnijam!!!

Tālrunis: 29749913
Pakalpojuma saņēmēji: Sievietes, vīrieši.

Biedrības "PINS" naktspatversme sievietēm (Aptiekas iela 1 k-5).
Tālrunis: 26191917
Pakalpojuma saņēmēji: Sievietes

Biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” patversmes pakalpojums vīriešiem (Cieceres ielā 1)
Tālrunis: vadītāja Nataļja Pristavko, tālrunis 29720543; dažurants 67609263.  

Sociālās rehabilitācijas centri
Biedrības "Labā cerība" sociālās rehabilitācijas centrs sievietēm
(Gardenes ielā 3-11)
Tālrunis: 29264473
Pakalpojuma saņēmēji: Sievietes

Biedrības "Labā cerība" sociālās rehabilitācijas centrs vīriešiem (Aglonas ielā 35/3)
Tālrunis: 29264473
Pakalpojuma saņēmēji: Vīrieši

Sociālās rehabilitācijas centra pakalpojums darbaspējīgām nestrādājošām personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas (Ratnieki, Silmalas, Salas pagasts, Babītes novads)
Kontaktpersona: Jurijs Kapustins, tālr. 29132183, e-pasts: biedrība.ifs@inbox.lv
Pakalpojumu nodrošina: biedrība "Integrācija sabiedrībai"
Pakalpojuma saņēmēji: vīrieši

Nodibinājuma "Nova Vita"sociālās rehabilitācijas centrs sievietēm un vīriešiem (Katoļu ielā 14A)
Tālrunis: 29804336
Pakalpojuma saņēmēji: Sievietes un vīrieši

Biedrība "Svētā Lūkas atbalsta biedrība" (Bārddziņu iela 2, Rīga)
Sociālās rehabilitācijas centra pakalpojums bez izmitināšanas
Sociālās rehabilitācijas centra pakalpojums bez izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojuma personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas un/vai personām bez noteiktas dzīvesvietas.
Valdes priekšsēdētājs: Mārtiņš Krūklis, tālr. 29672638, e-pasts: bitmap@apollo.lv
Sociālais darbinieks: Eduards Soskovs. Tālr. 28292846, e-pasts: pat1969@inbox.lv
Pakalpojuma saņēmēji: vīrieši, sievietes
Lai varētu saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, personai jāvēršas Rīgas Sociālajā dienesta, kurš izvērtēs personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem un izsniegs nosūtījumu pakalpojuma saņemšanai.

Informācijas lapa par palīdzību bezpajumtniekiem Rīgā