Naktspatversmes

Patversmes/naktspatversmes pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Patversme – sociālā institūcija, kas personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām nodrošina īslaicīgas uzturēšanās iespējas, uzturu, personiskās higiēnas iespējas un sociālā darba speciālista pakalpojumus.

Naktspatversme - sociālā institūcija, kas personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām nodrošina naktsmītni, vakariņas un personiskās higiēnas iespējas. (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums)

Rīgas domes rīcības plāns "Palīdzības sniegšana bezpajumtniekiem nelabvēlīgos laika apstākļos Rīgā" par palīdzību pilsētas bezpajumtniekiem nelabvēlīgos laika apstākļos paredz trīs līmeņu palīdzību atkarībā no laika apstākļiem:

I. Palīdzības sniegšanas sadalījums līmeņos
0 līmenis jeb pamatlīmenis (vasaras periods – no 1.maija līdz 30.septembrim)
pakalpojumi:
- naktspatversme (darba laiks no plkst. 20.00 līdz plkst. 7.00*) /patversme (darba laiks visu diennakti);
- Rīgas patversmes Dienas centrs (darba laiks darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00*);
- Rīgas patversmes Mobilā brigāde (darba laiks darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00*)
- informēšana par palīdzības saņemšanas iespējām, t.sk. bukleti, plakāti (informāciju iedzīvotājiem saprotamā valodā izplata Rīgas Sociālais dienests, naktspatversmes/patversmes, Rīgas pašvaldības policija u.c.), sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem, brīvprātīgo iesaistīšana;
- Rīgas domes informatīvie tālruņi.
____________________________________________________________
* Rīgas pilsētas izpilddirektoram ārkārtas situācijās ir tiesības mainīt pakalpojumu sniedzēju iestāžu darba laiku un pakalpojumu apjomu.
 (RD 14.08.2012. lēmuma Nr.5061 redakcijā)

I līmenis (no 1.oktobra līdz 31.oktobrim un no 2.marta līdz 30.aprīlim) pakalpojumi:
- pamatlīmenī minētie pakalpojumi;
- palielināts vietu skaits naktspatversmēs (darba laiks no plkst.18.00 līdz plkst.8.00)/patversmēs (darba laiks visu diennakti);
- zupas virtuves pakalpojumi;
- saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto pastiprināta namīpašumu, mazdārziņu un citu Rīgas teritoriju kontrole un nepieciešamības gadījumā bezpajumtnieku nogādāšana naktspatversmē/patversmē.

II līmenis – (no 1.novembra līdz 1.martam) pakalpojumi:
- I līmenī minētie pakalpojumi;
- darba laika pagarināšana naktspatversmēs (darba laiks no plkst. 17.00 līdz   plkst. 9.00);
- izbraukuma zupas virtuves pakalpojumi papildus esošajām zupas virtuvēm Rīgā, kā arī siltu drēbju izsniegšana;
- Rīgas patversmes Dienas centra darba laiks katru dienu no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00.

III līmenis – no 1.oktobra līdz 30.aprīlim pakalpojumi, ja pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegtās informācijas plkst. 8.00 āra gaisa temperatūra ir zemāka par -10 ºC vai ja āra gaisa temperatūra ir zemāka par 0 ºC un vēja ātrums ir lielāks par 10 m/s:
- II līmenī minētie pakalpojumi;
- naktspatversmju darba laiks visu diennakti, kā arī tiek nodrošinātas pusdienas;
- papildus naktspatversmēm/patversmēm tiek atvērtas pagaidu uzturēšanās vietas, ja nakts gaisa temperatūra ir zemāka par -15º C un priekšpilsētā/rajonā nav pietiekošs patversmju/naktspatversmju skaits;
- bezpajumtnieku pārvietošana no pagaidu uzturēšanās vietām uz naktspatversmēm;
- pastiprināta informācijas sniegšana par iespēju saņemt palīdzību;
- Rīgas patversmes Mobilās brigādes darba laiks:-darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00; -ja pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegtās informācijas plkst. 8.00 āra gaisa temperatūra ir zemāka par -10º C vai ja āra gaisa temperatūra ir zemāka par 0º C un vēja ātrums ir lielāks par 10 m/s, darba dienās notiek divās maiņās: no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00 un no plkst. 11.30 līdz plkst. 20.00; sestdienās un svētdienās, no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00; nestrādā - svētku dienās.

UZMANĪBU!!!

UZMANĪBU! Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija pakalpojumu ar izmitināšanu nodrošina, ja:
* personai, kas tiek ievietota institūcijā, sadarbībā ar ģimenes ārstu ne agrāk kā divas dienas pirms ievietošanas veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs, izņemot bērnus, kuriem nekavējoties (ārkārtējos gadījumos) nepieciešams nodrošināt uzturēšanos krīzes centrā vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
* personai, kas tiek pārvesta no stacionārās ārstniecības, ne agrāk kā divas dienas pirms iestāšanās institūcijā veikts Covid-19 tests;
* persona pēc uzņemšanas institūcijā 14 dienas atrodas pašizolācijā.
Citās institūcijās sociālo pakalpojumu ar izmitināšanu sniedz personai bez elpceļu saslimšanas pazīmēm, ja viņa atbilst vienai no šādām prasībām:
* persona var uzrādīt dokumentu, ka viņai veikts Covid-19 tests ne agrāk kā trīs dienas pirms iestāšanās institūcijā un tas ir negatīvs;
* personai ir ne agrāk kā nedēļu pirms ierašanās institūcijā izsniegta ārstējošā vai ģimenes ārsta izziņa par kontrindikāciju neesību pakalpojuma saņemšanai.

Valsts apmaksātas COVID-19 analīzes – kam tās veic un kā jārīkojas?

Ikvienam ir iespēja veikt valsts apmaksātu Covid-19 testu arī tad, ja nav saslimšanas simptomu
Iepriekš ir obligāti jāpierakstās, zvanot uz tālruņa numuru 8303 darba dienās laikā no 8:00 - 20:00, sestdienās laikā no 9:00-15:00 un svētdienās laikā no 9:00-12:00. Šāds lēmums pieņemts, lai pēc ārkārtējās situācijas beigām, mazinoties ierobežojumiem, sabiedrībā būtu plaša testēšana, kas ļautu savlaicīgi atklāt iespējamu slimības uzliesmojumu. Ja cilvēkam nav saslimšanas simptomu, uz paraugu ņemšanas punktu var ierasties arī ar velosipēdu, kājām vai, lietojot masku, ar sabiedrisko transportu. Ja cilvēkam ir saslimšanas simptomi, iesakām tomēr vispirms sazināties ar savu ģimenes ārstu, kurš varēs konsultēt arī par nepieciešamo ārstēšanu un nosūtīt uz Covid-19 testu.

Paraugu izmeklēšanu nodrošina SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk - RAKUS) Laboratorijas dienests (Nacionālā mikrobioloģijas references laboratorija un Laboratorija “Gaiļezers”), SIA “Centrālā laboratorija”, SIA “E.Gulbja laboratorija”, un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” atbilstoši laboratoriju testēšanas kapacitātēm un pieprasījumam.

Rīgas patversme (Maskavas ielā 208)
Tālrunis: 67037120 (diennakts); 67037680
Pakalpojuma saņēmēji: Vīrieši
Patversmes pakalpojuma saņēmējiem diennakts uzturēšanās darbnespējīgām personām, kā arī saskaņā ar patversmes ārsta atzinumu naktspatversmes nodaļu klientiem.
Jaunajiem klientiem obligāti jābūt veiktam COVID-19 testam!

Rīgas patversme (Eiženijas ielā 1E)
Tālrunis: 67105241, 67105634. Diennakts tālrunis: 25498060
Pakalpojuma saņēmēji: Sievietes
Jaunajiem klientiem obligāti jābūt veiktam COVID-19 testam!

SIA "V.E.L.G." naktspatversme (Esplanādes ielā 1, Bolderājā)
Tālrunis: 20038485
Pakalpojuma saņēmēji: Sievietes, vīrieši
Jaunajiem klientiem obligāti jābūt veiktam COVID-19 testam!

SIA “V.E.L.G.” patversme (Sofijas ielā 8).
Kontaktinformācija: dežurants 25315588, sociālais darbinieks Daina Ābola, tālrunis 29554997; vadītājs Igors Movels, tālrunis 22305504.
Pakalpojuma saņēmēji: vīrieši un sievietes.
Jaunajiem klientiem obligāti jābūt veiktam COVID-19 testam!

Ev. Kristiešu draudzes "Zilais krusts" naktspatversme (Mazjumpravas ielā 8)
Evaņģēliskajā Kristiešu draudzē „Zilais Krusts” patversmes pakalpojumu var saņemt vīrieši ar kustību traucējumiem (pārvietojas riteņkrēslā), kuri ir bez noteiktas dzīvesvietas vai nonākuši krīzes situācijā!(10 vietas)
Tālrunis: 26068336; 29802234
Pakalpojuma saņēmēji: Vīrieši
Darba laiki: klientu uzņemšana līdz 22.00
Jaunajiem klientiem obligāti jābūt veiktam COVID-19 testam!

SIA "V.E.L.G." naktspatversme (Kartupeļu ielā 8).
Tālrunis: 20038528
Pakalpojuma saņēmēji: Vīrieši
Jaunajiem klientiem obligāti jābūt veiktam COVID-19 testam!

Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" patversme/naktspatversme (Gaiziņa ielā 7). Darbojas diennakti.
Tālrunis: 29884047
Pakalpojuma saņēmēji: Sievietes, vīrieši.
Jaunajiem klientiem obligāti jābūt veiktam COVID-19 testam!

Biedrības "PINS" naktspatversme sievietēm (Aptiekas iela 1 k-5).
Tālrunis: 26191917
Pakalpojuma saņēmēji: Sievietes
Jaunajiem klientiem obligāti jābūt veiktam COVID-19 testam!

Biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” patversmes pakalpojums vīriešiem (Cieceres ielā 1)
Pakalpojuma saņēmēji: Vīrieši
Jaunajiem klientiem obligāti jābūt veiktam COVID-19 testam!


Biedrības "Labā cerība" sociālās rehabilitācijas centrs sievietēm
(Gardenes ielā 3-11)
Tālrunis: 29264473
Pakalpojuma saņēmēji: Sievietes

Biedrības "Labā cerība" sociālās rehabilitācijas centrs vīriešiem (Aglonas ielā 35/3)
Tālrunis: 29264473
Pakalpojuma saņēmēji: Vīrieši

Sociālās rehabilitācijas centra pakalpojums darbaspējīgām nestrādājošām personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas (Ratnieki, Silmalas, Salas pagasts, Babītes novads)
Kontaktpersona: Jurijs Kapustins, tālr. 29132183, e-pasts: biedrība.ifs@inbox.lv
Pakalpojumu nodrošina: biedrība "Integrācija sabiedrībai"
Pakalpojuma saņēmēji: vīrieši

Biedrība "Svētā Lūkas atbalsta biedrība" (Bārddziņu iela 2, Rīga)
Sociālās rehabilitācijas centra pakalpojums bez izmitināšanas
Sociālās rehabilitācijas centra pakalpojums bez izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojuma personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas un/vai personām bez noteiktas dzīvesvietas.
Valdes priekšsēdētājs: Mārtiņš Krūklis, tālr. 29672638, e-pasts: bitmap@apollo.lv
Sociālais darbinieks: Eduards Soskovs. Tālr. 28292846, e-pasts: pat1969@inbox.lv
Pakalpojuma saņēmēji: vīrieši, sievietes
Lai varētu saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, personai jāvēršas Rīgas Sociālajā dienesta, kurš izvērtēs personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem un izsniegs nosūtījumu pakalpojuma saņemšanai.

Informācijas lapa par palīdzību bezpajumtniekiem Rīgā