Naktspatversmes

Patversmes/naktspatversmes pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Patversme – sociālā institūcija, kas personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām nodrošina īslaicīgas uzturēšanās iespējas, uzturu, personiskās higiēnas iespējas un sociālā darba speciālista pakalpojumus.

Naktspatversme - sociālā institūcija, kas personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām nodrošina naktsmītni, vakariņas un personiskās higiēnas iespējas. (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums)

Rīgas domes rīcības plāns "Palīdzības sniegšana bezpajumtniekiem nelabvēlīgos laika apstākļos Rīgā" par palīdzību pilsētas bezpajumtniekiem nelabvēlīgos laika apstākļos paredz trīs līmeņu palīdzību atkarībā no laika apstākļiem:

I. Palīdzības sniegšanas sadalījums līmeņos
0 līmenis jeb pamatlīmenis (vasaras periods – no 1.maija līdz 30.septembrim)
pakalpojumi:
- naktspatversme (darba laiks no plkst. 20.00 līdz plkst. 7.00*) /patversme (darba laiks visu diennakti);
- Rīgas patversmes Dienas centrs (darba laiks darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00*);
- Rīgas patversmes Mobilā brigāde (darba laiks darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00*)
- informēšana par palīdzības saņemšanas iespējām, t.sk. bukleti, plakāti (informāciju iedzīvotājiem saprotamā valodā izplata Rīgas Sociālais dienests, naktspatversmes/patversmes, Rīgas pašvaldības policija u.c.), sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem, brīvprātīgo iesaistīšana;
- Rīgas domes informatīvie tālruņi.
____________________________________________________________
* Rīgas pilsētas izpilddirektoram ārkārtas situācijās ir tiesības mainīt pakalpojumu sniedzēju iestāžu darba laiku un pakalpojumu apjomu.
 (RD 14.08.2012. lēmuma Nr.5061 redakcijā)

I līmenis (no 1.oktobra līdz 31.oktobrim un no 2.marta līdz 30.aprīlim) pakalpojumi:
- pamatlīmenī minētie pakalpojumi;
- palielināts vietu skaits naktspatversmēs (darba laiks no plkst.18.00 līdz plkst.8.00)/patversmēs (darba laiks visu diennakti);
- zupas virtuves pakalpojumi;
- saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto pastiprināta namīpašumu, mazdārziņu un citu Rīgas teritoriju kontrole un nepieciešamības gadījumā bezpajumtnieku nogādāšana naktspatversmē/patversmē.

II līmenis – (no 1.novembra līdz 1.martam) pakalpojumi:
- I līmenī minētie pakalpojumi;
- darba laika pagarināšana naktspatversmēs (darba laiks no plkst. 17.00 līdz   plkst. 9.00);
- izbraukuma zupas virtuves pakalpojumi papildus esošajām zupas virtuvēm Rīgā, kā arī siltu drēbju izsniegšana;
- Rīgas patversmes Dienas centra darba laiks katru dienu no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00.

III līmenis – no 1.oktobra līdz 30.aprīlim pakalpojumi, ja pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegtās informācijas plkst. 8.00 āra gaisa temperatūra ir zemāka par -10 ºC vai ja āra gaisa temperatūra ir zemāka par 0 ºC un vēja ātrums ir lielāks par 10 m/s:
- II līmenī minētie pakalpojumi;
- naktspatversmju darba laiks visu diennakti, kā arī tiek nodrošinātas pusdienas;
- papildus naktspatversmēm/patversmēm tiek atvērtas pagaidu uzturēšanās vietas, ja nakts gaisa temperatūra ir zemāka par -15º C un priekšpilsētā/rajonā nav pietiekošs patversmju/naktspatversmju skaits;
- bezpajumtnieku pārvietošana no pagaidu uzturēšanās vietām uz naktspatversmēm;
- pastiprināta informācijas sniegšana par iespēju saņemt palīdzību;
- Rīgas patversmes Mobilās brigādes darba laiks:-darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00; -ja pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegtās informācijas plkst. 8.00 āra gaisa temperatūra ir zemāka par -10º C vai ja āra gaisa temperatūra ir zemāka par 0º C un vēja ātrums ir lielāks par 10 m/s, darba dienās notiek divās maiņās: no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00 un no plkst. 11.30 līdz plkst. 20.00; sestdienās un svētdienās, no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00; nestrādā - svētku dienās.

Rīgas patversme (Maskavas ielā 208)
Tālrunis: 67037120 (diennakts); 67037680
Pakalpojuma saņēmēji: Vīrieši
Patversmes pakalpojuma saņēmējiem diennakts uzturēšanās darbnespējīgām personām, kā arī saskaņā ar patversmes ārsta atzinumu naktspatversmes nodaļu klientiem.
Ārkārtējās situācijas laikā jaunus klientus sakarā ar aizpildījumu un uzliktajiem ierobežojumiem neuzņem (pakalpojums tiek nodrošināts tikai esošajiem patversmes klientiem).

Rīgas patversme (Eiženijas ielā 1E)
Tālrunis: 67105241, 67105634. Diennakts tālrunis: 25498060
Pakalpojuma saņēmēji: Sievietes
Ārkārtējās situācijas laikā jaunus klientus sakarā ar aizpildījumu un uzliktajiem ierobežojumiem neuzņem (pakalpojums tiek nodrošināts tikai esošajiem patversmes klientiem).

SIA "V.E.L.G." naktspatversme (Esplanādes ielā 1, Bolderājā)
Tālrunis: 20038485
Pakalpojuma saņēmēji: Sievietes, vīrieši
Ārkārtējās situācijas laikā jaunus klientus sakarā ar aizpildījumu un uzliktajiem ierobežojumiem neuzņem (pakalpojums tiek nodrošināts tikai esošajiem patversmes klientiem).

SIA “V.E.L.G.” patversme (Sofijas ielā 8).
Kontaktinformācija: dežurants 25315588, sociālais darbinieks Daina Ābola, tālrunis 29554997; vadītājs Igors Movels, tālrunis 22305504.
Pakalpojuma saņēmēji: vīrieši un sievietes.

Ev. Kristiešu draudzes "Zilais krusts" naktspatversme (Mazjumpravas ielā 8)
Evaņģēliskajā Kristiešu draudzē „Zilais Krusts” patversmes pakalpojumu var saņemt vīrieši ar kustību traucējumiem (pārvietojas riteņkrēslā), kuri ir bez noteiktas dzīvesvietas vai nonākuši krīzes situācijā!(10 vietas)
Tālrunis: 26068336; 29802234
Pakalpojuma saņēmēji: Vīrieši
Darba laiki: klientu uzņemšana līdz 22.00
Ārkārtējās situācijas laikā jaunus klientus sakarā ar aizpildījumu un uzliktajiem ierobežojumiem neuzņem (pakalpojums tiek nodrošināts tikai esošajiem patversmes klientiem). Uzņem tikai tos, kuri patvaļīgi, neievērojot karantīnu, aizgājuši no patversmes), neuzņem personas nakts laikā.

SIA "V.E.L.G." naktspatversme (Kartupeļu ielā 8).
Tālrunis: 20038528
Pakalpojuma saņēmēji: Vīrieši
Ārkārtējās situācijas laikā jaunus klientus sakarā ar aizpildījumu un uzliktajiem ierobežojumiem neuzņem (pakalpojums tiek nodrošināts tikai esošajiem patversmes klientiem).

Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" patversme/naktspatversme (Gaiziņa ielā 7). Darbojas diennakti.
Tālrunis: 29884047
Pakalpojuma saņēmēji: Sievietes, vīrieši

Biedrības "PINS" naktspatversme sievietēm (Aptiekas iela 1 k-5).
Tālrunis: 26191917
Pakalpojuma saņēmēji: Sievietes
Ārkārtējās situācijas laikā jaunus klientus sakarā ar aizpildījumu un uzliktajiem ierobežojumiem neuzņem (pakalpojums tiek nodrošināts tikai esošajiem patversmes klientiem).

Papildus informējam, ka periodā no 15.04.2020. līdz 14.07.2020. Rīgas pilsētas pašvaldībā darbojas divas jaunas patversmes vīriešiem:

Biedrības "Latvijas Samariešu apvienība" patversme (Cieceres ielā 1)
Tālrunis: dežurants 67609263, vadītāja Nataļja Pristavko, tālr. 29720543, e-pasta adrese: Natalja.Pristavko@samariesi.lv
Pakalpojuma saņēmēji: Vīrieši

Biedrības "PINS" patversme (Aptiekas ielā 1, k-5, otrajā stāvā)
Tālrunis: 29227306
Pakalpojuma saņēmēji: Vīrieši
Ārkārtējās situācijas laikā neuzņem jaunus klientus, jo tiek pārvietoti klienti no Rīgas patversmes.

Biedrības "Labā cerība" sociālās rehabilitācijas centrs sievietēm (Gardenes ielā 3-11)
Tālrunis: 29264473
Pakalpojuma saņēmēji: Sievietes

Biedrības "Labā cerība" sociālās rehabilitācijas centrs vīriešiem (Aglonas ielā 35/3)
Tālrunis: 29264473
Pakalpojuma saņēmēji: Vīrieši

Sociālās rehabilitācijas centra pakalpojums darbaspējīgām nestrādājošām personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas (Ratnieki, Silmalas, Salas pagasts, Babītes novads)
Kontaktpersona: Jurijs Kapustins, tālr. 29132183, e-pasts: biedrība.ifs@inbox.lv
Pakalpojumu nodrošina: biedrība "Integrācija sabiedrībai"
Pakalpojuma saņēmēji: vīrieši

Biedrība "Svētā Lūkas atbalsta biedrība" (Bārddziņu iela 2, Rīga)
Sociālās rehabilitācijas centra pakalpojums bez izmitināšanas
Sociālās rehabilitācijas centra pakalpojums bez izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojuma personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas un/vai personām bez noteiktas dzīvesvietas.
Valdes priekšsēdētājs: Mārtiņš Krūklis, tālr. 29672638, e-pasts: bitmap@apollo.lv
Sociālais darbinieks: Eduards Soskovs. Tālr. 28292846, e-pasts: pat1969@inbox.lv
Pakalpojuma saņēmēji: vīrieši, sievietes
Lai varētu saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, personai jāvēršas Rīgas Sociālajā dienesta, kurš izvērtēs personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem un izsniegs nosūtījumu pakalpojuma saņemšanai.

Informācijas lapa par palīdzību bezpajumtniekiem Rīgā