Bērnu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums bērniem. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk).

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas bērniem nodrošina bērnu bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu pamatvajadzības, vispusīgu audzināšanu un personības attīstību. Institūcijas sniedz sociālo un medicīnisko aprūpi, atbalsta, iedrošina un sekmē bērnu centienus būt patstāvīgiem, kā arī veicina bērnu atgriešanu ģimenē un atbalsta bērnu nodošanu adopcijā, audžuģimenē vai aizbildnībā. Rīgas pašvaldība nodrošina ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem no 2 -18 gadu vecumam.

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs

 

Vārds, uzvārds

Amats

Tālrunis

Kaspars Jasinkevičs

Direktors

67012206; 26146389

Anita Liepiņa

Direktora vietniece sociālo pakalpojumu administrēšanā

67012112; 25488592

Artūrs Švekers, Artis Millers

Mobilās brigādes sociālie darbinieki

67012045; 25488563

Struktūrvienība "Vita"
Kalnciema iela 131, Rīga, LV - 1046

Struktūrvienības vadītāja

Ivita Baško

67848815; 25488569

Struktūrvienība "Ziemeļi"
Sudrabu Edžus iela 11a, Rīga, LV – 1014

Struktūrvienības vadītāja

Sarmīte Grope

67181901; 25614837

Struktūrvienība "Apīte"
Apes iela 8, Rīga, LV – 1006

Struktūrvienības vadītāja

Inga Vēciņa

67105277; 25616023

Struktūrvienība "Ezermala"
Ezermalas iela 36, Rīga, LV – 1014

Struktūrvienības vadītājs

Jānis Eihmanis

20272663

Jauniešu atbalsta centrs
Imantas 7. līnija 4, Rīga, LV - 1083 

Struktūrvienības vadītāja

Agnese Grauduma

67105082; 25616907

Struktūrvienība "Imanta"
Imantas 7. līnija 4, Rīga, LV – 1083

Struktūrvienības vadītāja

Ira Vetrova

67848939; 25616742

Struktūrvienība "Krīzes centrs"

Maskavas 178, Rīga, LV - 1019, fakss 67037894

Pakalpojums tiek nodrošināts bērniem no 2 līdz 18 gadu vecumam

Struktūrvienības vadītāja

Gundega Zvaigzne

67012100; 25488574

Diennakts

 

67848107; 28855596

Vecākais sociālais darbinieks

Astrīda Tūtere

67012149; 29147242

Sociālais darbinieks

 

Žanna Špakovska

 

67012147; 20249160

 

Rīgas domes Labklājības departamenta līgumorganizāciju bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas, no kurām Rīgas pašvaldība pērk pakalpojumus

Nodibinājums "Fonds Grašu bērnu ciemats"

www.grasufonds.lv

grasufonds@gmail.com

"Ozoliņi", "Ošlejas", "Kļavas", "Sudraba vītoli", Grašu pils, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, LV – 4871

Direktore

 

Sandra Stade

 

64852702

Nodibinājums "Fonds Grašu bērnu ciemats"

www.grasufonds.lv

grasufonds@gmail.com

Raiņa iela 1 - 15, Cesvaine, Cesvaines novads, LV - 4871

 

Direktore

 

Sandra Stade

 

64852702

 

Valkas novada ģimenes atbalsta centrs "Saulīte"

bernu.nams@valka.lv

"Čiekuriņi", Ērģemes pagasts, Valkas novads, LV – 4711

 

Direktore

 

Kristīne Klaipa

 

64725396

 

Alojas novada domes bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrs "Zīles"

bsac.ziles@aloja.lv

"Dienesta viesnīca", Ozolmuiža, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads,
LV - 4064

 

Direktore

 

Dace Lapšāne

 

64030460

 

Biedrības "Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija" Īslīces SOS Bērnu ciemats

www.sosbernuciemati.lv

islice@sosbca.lv

Imantas 1, Īslīces pagasts, Bauskas novads, LV – 3901 un Dzirnavu iela 19, Iecava, Iecavas novads, LV - 3913

 

Direktors

 

Gatis Matulēvičs

 

63960371

 

Biedrības "Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija" Valmieras SOS Bērnu ciemats

www.sosbernuciemati.lv

valmiera@sosbca.lv

Ganību iela 3, Valmiera, LV – 4201

 

Direktors

 

Edijs Pētersons

 

64220856

 

Biedrības "Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija" Jelgavas SOS Jauniešu māja

www.sosbernuciemati.lv

Niedru iela 5, Jelgava, LV - 3000

 

Vadītāja

 

Marika Matvejeva

 

63011752

 

Kokneses novada domes Ģimenes krīzes centrs "Dzeguzīte"

www.dzeguzite.lv

dzeguzite1@inbox.lv

"Dzeguzīte", Iršu pagasts, Kokneses novads, LV-5108

 

Direktora p.i.

 

Gaļina Kraukle

 

65163510; 26175385

 

Tiskādu bērnu nams

tbn-soc.d@inbox.lv

Ezera iela 23, c. Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4636

Direktors

 

Žanis Feldmanis

 

64646135

Biedrība "Centrs Elizabete"

centrselizabete@gmail.com

 

Filozofu iela 3A, Jelgava, LV - 3001

 

Valdes locekle

 

Inga Husko

 

63020955