Bērnu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums bērniem (pakalpojuma apraksts)

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas bērniem nodrošina bērnu bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu pamatvajadzības, vispusīgu audzināšanu un personības attīstību. Institūcijas sniedz sociālo un medicīnisko aprūpi, atbalsta, iedrošina un sekmē bērnu centienus būt patstāvīgiem, kā arī veicina bērnu atgriešanu ģimenē un atbalsta bērnu nodošanu adopcijā, audžuģimenē vai aizbildnībā. Rīgas pašvaldība nodrošina ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem no 2 -18 gadu vecumam.

Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centra kontakti un darbinieku saraksts

Rīgas domes Labklājības departamenta līgumorganizāciju bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas, no kurām Rīgas pašvaldība pērk pakalpojumus

Institūcija

Adrese

Vadītājs

Tālrunis

Nodibinājums "Fonds Grašu bērnu ciemats"
www.grasufonds.lv
grasufonds@gmail.com

"Ozoliņi", "Ošlejas", "Kļavas", "Sudraba vītoli", Grašu pils, Cesvaines pagasts, Madonas novads, LV – 4871

Direktore Sandra Stade

64852702

Nodibinājums "Fonds Grašu bērnu ciemats"
www.grasufonds.lv
grasufonds@gmail.com

 

Raiņa iela 1 - 15, Cesvaine, Cesvaines novads, LV - 4871

 

Direktore Sandra Stade

 

64852702

 

Biedrības "Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija" Īslīces SOS Bērnu ciemats
www.sosbernuciemati.lv
islice@sosbca.lv

 

Imantas 1, Īslīces pagasts, Bauskas novads, LV – 3901 un Dzirnavu iela 19, Iecava, Iecavas novads, LV - 3913

 

Direktors Gatis Matulēvičs

 

63960371

 

Biedrības "Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija" Valmieras SOS Bērnu ciemats
www.sosbernuciemati.lv
valmiera@sosbca.lv

Ganību iela 3, Valmiera, LV – 4201

 

Direktors Edijs Pētersons

 

64220856

 

Biedrības "Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija" Jelgavas SOS Jauniešu māja
www.sosbernuciemati.lv

Niedru iela 5, Jelgava, LV - 3000

 

Vadītāja Marika Matvejeva

 

63011752

 

Biedrība "Centrs Elizabete"
centrselizabete@gmail.com

 

Filozofu iela 3A, Jelgava, LV - 3001

 

Valdes locekle Inga Husko

 

63020955