Sociālais darbs slimnīcās

Sociālā darba stacionārajā ārstniecības iestādē mērķis ir sniegt sociālo darbinieku atbalstu veselības aprūpes iestādēs esošām personām, lai nodrošinātu sociālās aprūpes nepārtrauktību, izrakstoties no veselības aprūpes iestādes, kā arī palīdzību citu sociālo problēmu risināšanā.

Pakalpojuma apraksts

Rīgas pilsētas pašvaldībai par sociālā darba nodrošināšanu ārstniecības iestādēs ir noslēgti pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumi ar šādām deviņām ārstniecības iestādēm.

Ārstniecības iestāžu sociālo darbinieku kontakti (atbildīgie darbinieki) (aktualizēts 15.05.2023.):

N.p.k.

Iestādes nosaukums un adrese

Darbinieka amats, vārds un uzvārds

Kontakti

1.

Rīgas Sociālais dienests,

Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010

Vecākais sociālais darbinieks Jeļena Peresuņko (atbildīgā par Rīgas Dzemdību namu un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu)

67105215

Jelena.Peresunko@riga.lv

Vecākais sociālais darbinieks Olita Kice (atbildīga par pārējām ārstniecības iestādēm)

67012386

Olita.Kice@riga.lv

2.

Rīgas domes Labklājības departaments, Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010

Sociālo pakalpojumu sektora ģimenēm un bērniem galvenā speciāliste Evija Krūze-Mieze (atbildīgā par Rīgas Dzemdību namu un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu)

67105156

Evija.Mieze@riga.lv

 

Sociālo pakalpojumu sektora pilngadīgām personām galvenais speciālists - eksperts Sarmīte Putniņa (atbildīgs par pārējām ārstniecības iestādēm)

67105169

Sarmite.Putnina@riga.lv

Ārstniecības iestāžu sociālie darbinieki (saraksts aktualizēts 12.01.2023.):

N.p.k.

Ārstniecības iestādes nosaukums un adrese

Ārstniecības iestāžu darbinieku amati, vārdi un uzvārdi

Ārstniecības iestāžu darbinieku kontakti

1.

SIA „Rīgas Dzemdību nams”,

Miera iela 45, Rīga, LV-1013

rdn@rdn.lv

Sociālais darbinieks Inguna Ziemane

67011259

inguna.ziemane@rdn.lv

 

2.

VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”,

Vienības gatve 45, Rīga, LV-1004 (novietne Torņakalnā)  un Juglas ielā 20, Rīga, LV-1024 (novietne Gaiļezerā)

info@bkus.lv

BKUS Sociālā dienesta vadītāja, sociālais darbinieks Gunta Cibuļska (novietne Torņakalnā))

67064484, 29430298

socialie.darbinieki@bkus.lv

gunta.cibulska@bkus.lv

Sociālais darbinieks Gunta Cibuļska (novietne Torņakalnā)

67064484, 29430298

socialie.darbinieki@bkus.lv

gunta.cibulska@bkus.lv

Sociālais darbinieks Kristīne Kristīne Antiņa (novietne Torņakalnā)

67064484, 29430298

socialie.darbinieki@bkus.lv 

kristine.antina@bkus.lv

Sociālais darbinieks Daiga Ozoliņa (novietne Torņakalnā)

67064484, 29430298

socialie.darbinieki@bkus.lv 

daiga.ozolina@bkus.lv

Sociālais darbinieks Agnese Bišulāce (novietne Gaiļezerā)

67514620, 25437256

agnese.bisulace@bkuslv

Projekts "Atbalsta sistēmas izveide bērniem ar smagām diagnozēm un viņu ģimenes locekļiem"

Projekta koordinatore Luīze Lorence

Projekta sociālie darbinieki Rudīte Burova, Kristīne Šteinberga, Baiba Zariņa

 

25606580

atbalstaprojekts@bkus.lv

67064484, 29430298

rudite.burova@bkus.lv

kristine.steinberga@bkus.lv

baiba.zarina@bkus.lv

Kapelāns -  Morica Inta, Laura Brauna (garīgas veselības atbalsta speciālists

67064484

inta.morica@bkus.lv

laura.brauna@bkus.lv

3.

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, Tvaika ielā 2, Rīgā, LV-1005

rpnc@rpnc.lv

Vecākais sociālais darbinieks Vera Žeibe

Sociālais darbinieks  Elīna Vaizgela

 

Sociālais darbinieks  Laima Šternberga

 

Sociālais darbinieks  Silvija Koponāne

67080198, 27824962

vera.zeibe@rpnc.lv

67080198, 29712392 orlan@inbox.lv

 

67080198 laima.sternberga@rpnc.lv

 

67080198,27824962 silvija.koponane@rpnc

4.

VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, Duntes iela 22, Rīga, LV-1005

tos@tos.lv

Sociālais darbinieks Ieva Aleksandroviča

67399385,26041575

Ieva.Aleksandrovica@tos.lv

5.

SIA „Rīgas 2.slimnīca”,

Ģimnastikas iela 1, Rīga, LV-1004

slimnica@slimnica.lv

Sociālais darbinieks Valentīna Švalbe

67607257, 29541173

valentinasvalbe@inbox.lv

6.

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”

aslimnica@aslimnica.lv

 

stacionārs “Gaiļezers”,

Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038

 

stacionārs “Latvijas onkoloģijas centrs ”,

Hipokrāta iela 4, Rīga, LV-1038

 

stacionārs “Biķernieki”,

Lielvārdes iela 68, Rīga, LV-1006

 

“Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”

Stopiņu nov., Upeslejas, LV-2118

Sociālā dienesta vadītāja Anita Voitkeviča

67042811, 28688634

Anita.Voitkevica@aslimnica.lv

Sociālais darbinieks Agnese Bišulāce strādā: stacionārs “Gaiļezers”

28685574

agnese.bisulace@aslimnica.lv

Sociālais darbinieks Irina Vatkoviča, strādā:

Onkoloģijas centrā - O., T., Pie.

Infektoloģijas centrā (Linezera ielā 1) - P., T.

67042125 (Onkoloģijas centrā)

67014788 (Infektoloģijas centrā)

29639523

Irina.Vatkovica@aslimnica.lv

Sociālais darbinieks Olita Cakule - Ozoliņa, stādā: ambulatorā nodaļā “Tuberkulozes un plaušu slimību centrā” - P., O., C.

67514423

olita.cakule@aslimnica.lv

Sociālais darbinieks Nataļja Stepanova, strādā: “Tuberkulozes un plaušu slimību centrā”

67048219, 26445626

Natalja.Stepanova@aslimnica.lv; natalja.st@gmail.com

Sociālais darbinieks Rasma Cīrule, strādā: stacionārs “Biķernieki”

67038114, 27853018

rasma.cirule@aslimnica.lv

7.

VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca”,

Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002

info@stradini.lv

Garīgās aprūpes un sociālā dienesta vecākā sociālā darbiniece Laura Daugina

67069487; 29189273

Laura.Daugina@stradini.lv

Sociālais darbinieks Inga Ņeļubina  67069995; 26481894  Inga.Nelubina@stradini.lv

 

67069487,27315173

 

Kapelāns Kristīne Dzelzīte

 

Kapelāns Gita Ozola

Kristine.Dzelzite@stradini.lv

67069645

Gita.Ozola@stradini.lv

67069645

8.

A/S Latvijas Jūras medicīnas centrs

Patversmes iela 23, Rīga, LV-1005

info@ljmc.lv

Sociālais darbinieks Maija Tupiņa

e-pasts: maija.tupina@ljmc.lv

67098412; 29396166

9.

SIA “Rīgas 1.slimnīca” (Īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojums)

Bruņinieku iela 5, Rīga LV-1001

administracija@1slimnica.lv

Īslaicīgas sociālās aprūpes centra vadītājs, Sociālais darbinieks Alvars Šteinbergs

Īslaicīgā sociālā aprūpes centra vadītāja vietniece s Daiga Renbusa

67366201, 29101136

alvars.steinbergs@1slimnica.lv

 

67366201

daiga.renbusa@1slimnica.lv

Sociālais darbinieks Ināra Zeltiņa

67366402, 28306018

inara.zeltina@1slimnica.lv

Sociālais darbinieks Solveiga Rezenberga

67366402, 28306018

Solveiga.Rezenberga@1slimnica.lv


Ārstniecības iestādēs sociālā darba pakalpojuma ietvaros Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem nodrošina un sniedz šādu atbalstu:
- klientu sociālo situāciju izvērtēšanu, sociālo problēmu identificēšanu, nepieciešamo darbību veikšana sociālo problēmu risināšanā, t.sk. palīdzības sniegšana klientam personu apliecinošu dokumentu atjaunošanā un dokumentu (iesniegumu) sagatavošanā saistībā ar klientu vajadzībām nepieciešamu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nodrošināšanu, nepieciešamības gadījumā pārstāvētas klienta intereses valsts un pašvaldības institūcijās;
- sadarbojas ar Rīgas Sociālo dienestu un citām valsts un pašvaldības institūcijām, lai nepieciešamības gadījumā klients pēc izrakstīšanas no slimnīcas varētu saņemt viņa vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus (atbilstoši klienta sociālajai situācijai un viņa vajadzībām tiek organizēta medicīniskā vai sociālā aprūpe, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums, transporta pakalpojums un citu pakalpojumu pieejamība);
- konsultācijas un informāciju par iespējām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;
- psihosociāla palīdzība klientam un/vai viņa ģimenes locekļiem u.c.

Lai saņemtu ārstniecības iestādes sociālā darbinieka atbalstu, klients vai viņa ģimenes locekļi vēršas pie ārstniecības personām (informācijas uzzināšanai un nodošanai) vai pa tiešo pie sociālā darbinieka.