Sociālais darbs slimnīcās

Sociālā darba stacionārajā ārstniecības iestādē mērķis ir sniegt sociālo darbinieku atbalstu veselības aprūpes iestādēs esošām personām, lai nodrošinātu sociālās aprūpes nepārtrauktību, izrakstoties no veselības aprūpes iestādes, kā arī palīdzību citu sociālo problēmu risināšanā.

Rīgas pilsētas pašvaldībai par sociālā darba nodrošināšanu ārstniecības iestādēs ir noslēgti pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumi ar šādām septiņām ārstniecības iestādēm:
1. SIA „Rīgas 2. slimnīca”;
2. SIA „Rīgas Dzemdību nams”;
3. VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”;
4. VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”;
5. VSIA „Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs”;
6. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”;
7. VSIA „Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca”.

Ārstniecības iestādēs sociālā darba pakalpojuma ietvaros Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem nodrošina un sniedz šādu atbalstu:
- klientu sociālo situāciju izvērtēšanu, sociālo problēmu identificēšanu, nepieciešamo darbību veikšana sociālo problēmu risināšanā, t.sk. palīdzības sniegšana klientam personu apliecinošu dokumentu atjaunošanā un dokumentu (iesniegumu) sagatavošanā saistībā ar klientu vajadzībām nepieciešamu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nodrošināšanu, nepieciešamības gadījumā pārstāvētas klienta intereses valsts un pašvaldības institūcijās;
- sadarbojas ar Rīgas Sociālo dienestu un citām valsts un pašvaldības institūcijām, lai nepieciešamības gadījumā klients pēc izrakstīšanas no slimnīcas varētu saņemt viņa vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus (atbilstoši klienta sociālajai situācijai un viņa vajadzībām tiek organizēta medicīniskā vai sociālā aprūpe, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums, transporta pakalpojums un citu pakalpojumu pieejamība);
- konsultācijas un informāciju par iespējām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;
- psihosociāla palīdzība klientam un/vai viņa ģimenes locekļiem u.c.

Lai saņemtu ārstniecības iestādes sociālā darbinieka atbalstu, klients vai viņa ģimenes locekļi vēršas pie ārstniecības personām (informācijas uzzināšanai un nodošanai) vai pa tiešo pie sociālā darbinieka.